Kitárni az irgalmasság kapuját

Publikálás dátuma
2017.05.26 07:05
FORRÁS: KATOLIKUS.HU
Fotó: /
Május 13-án szentelték püspökké a Kaposvári Egyházmegye új püspökét. Varga László püspöki címerébe egyetlen szót írt jelmondatként: Irgalom.

- Rövid, de sokatmondó…

- Negyvennégy esztendeje, hogy elfoglaltam a hivatásom, s azóta a Jóisten erre egyszerűsített le bennem mindent. Már az első pillanatokban, a katonaság alatt a kvázi büntetőezredben megéreztem a szó jelentését.

- Pedig nem sokat kapott belőle.

- Kevés választott el, hogy ne éljem túl. A társaim hamar kikészítettek: idősebbek voltak, nagyobbak és erősebbek.

- Totális kiszolgáltatottság.

- Talán ennek is köszönhető, hogy ott tértem meg. Bár nagyon szerették volna kiverni a fejemből, hogy pap akarok lenni. Ám kezembe került a Szentírás, amelyet elkezdtem másképpen olvasni. Úgy döntöttem, ha Istennek igaza van, én megteszem, amit mond, ha viszont nem jön be, amit Krisztus ígér, akkor más utat kell keresnem. S én, aki mindig szorongtam a gyengeségem miatt, mert soha nem tudtam megvédeni magam, egy addig ismeretlen békét és szabadságot kaptam. S bár a külvilág továbbra is zord maradt, a belső világom megváltozott. Összeállt bennem minden. A Szentírásban olvasható: szeressétek az ellenségeiteket! Amit úgy értelmeztem, engem nem lehet megtanítani ölni. Ezért lőni sem voltam hajlandó.

- A katonaságnál nem a legjobb elhatározás.

- Viszont elképesztő szabadságot adott. Van egy régi rockszám, amelynek a refrénje úgy szól: „Szabad vagyok - mondta a majom a rácsnak. Én nem – mondta a rács. - Engem majmok köré zártak.”

- Rolls Frakció.

- Úgy van! Na, ezt éreztem én is. Fogdába zártak, ahol fegyveres őr vigyázott rám. Miközben én bent nyugodtan imádkoztam. És megértettem, az Evangélium nem elmélet, hanem az élet. És a három legfontosabb szó: szeretni, szeretve lenni. Erre a legkiszolgáltatottabbaknak van a legnagyobb szükségük. Így kerültem a Marczibányi téri mozgássérült intézetbe.

- Ahol elég hamar eligazították.

- Úgy éreztem, jótékonykodnom kell, ám az egyik fiatal lány kiosztott: vedd tudomásul, nem azért vagyok, hogy a Jézuskádnál jó pontokat gyűjts! Vagy a barátom leszel, vagy menj a francba! Mert a jótékonykodó tudja, mikor, mit és mennyit ad. A kölcsönös szeretetgyakorlás viszont hely- és időfüggetlen. Beengedjük egymást az életünkbe, s onnantól kezdve nincs mérlegelési lehetőség.

- Amikor Somogyba került, Somogysámsonban azonnal befogadott két idegent a plébániára.

- Jóska száz százalékos rokkant volt, Zozó mankókkal tudott valamelyest járni.

- Faluhelyen a sérült embert hajlamos „eldugni” a rokonság a világ elől. Mondhatni, szégyellik őket.

- A tanácselnök meg is köszönte, amit tettem. A hívők viszont feljelentettek a püspökömnél azzal, hogy a plébánia nyomorékok tanyája lett. A püspök aztán eljött, hogy segítsen megértetni az emberekkel, mit, miért teszek.

- S ha a hívők pártjára állt volna?

- Tettem engedelmességi fogadalmat. De elmondtam a püspökömnek: a Szentlélek indíttatására cselekedtem.

- Ezt a gondolatvilágot képviseli Ferenc pápa is.

- Kérdezték már többen is, hogy direkt utánzom-e? Csak hát több mint négy évtizede e szerint élek.

- Másfél éve menekültek százezrei érkeztek a magyar határhoz. A politika igencsak kihasználta a helyzetet, s az egyházi vezetők közül sem nyilatkozott mindenki egyértelműen. A kaposvári Szent Imre templom bejáratánál viszont két, hatalmas molinó hívta fel a figyelmet az elesettek, a menekültek megsegítésére.

- Ferenc pápa meghirdette az Irgalmasság évét, én pedig felállítottam az Irgalmasság kapuját. A szöveg az irgalmasság testi cselekedeteit sorolta fel.

- Senki sem rótta meg ezért?

- Az Evangélium nem ideológiákban, hanem személyekben gondolkodik, az irgalom nyelvét mindenki érti.

- Főként, ha olyan egyszerűen és tisztán beszélik, mint Ferenc pápa.

- Sokak számára bizonyosan forradalminak tűnik, pedig csak az Evangéliumot hirdeti.

- Akkor miért támadják annyian? Az egyházon belül is kritizálják, s idehaza is akadt olyan, magát kereszténynek valló politikai formáció, amely kvázi meg akarta cáfolni.

- Megdöbbentő látni, mennyien nem hisznek a Szeretet erejében, sőt, félnek tőle. És emiatt kialakítanak valamiféle védelmi rendszereket. Az Evangélium kockázatra, a konfliktusok feloldására kér, s az ellenség szeretetére.

- Át tudta-tudja ezt maradéktalanul adni a hívőknek?

- Nem csak rajtam múlik: sokan nem adják fel a jogot, hogy gyűlölhessenek, ítélkezhessenek. Ám, akinek nyitva a szíve, megtalálja a Szentlélek. S ez elképesztő szabadsággal jár.

- Annak idején, a teológián sem sérült ez a fajta szabadságérzete?

- Sőt, a professzoraim tágították a látásmódomat. A szemináriumban viszont… Szerencsére voltak kinti kapcsolataim, a Bokor-közösség, a Marczibányi téri intézet, s érintkeztem olyanokkal, akiket az a rendszer üldözött.

- Emiatt ki is csapták.

- Fiatal voltam, tele lázadással. Negyedévben aztán politikai szervezkedés miatt kiraktak. Igazából előtte is minden évben – a püspök küldött vissza -, csak ekkor úgy tűnt, végleg. Kiderült, a katonaság után leadták a nevem, mint akit nem lehet felszentelni.

- Ha nem sikerült volna visszamenni?

- Kizártnak tartottam. Az első szentmisémet úgy is kezdtem: Barátaim, Isten nagyobb, mint a Varsói Szerződés, hiszen itt vagyok… Amúgy azt is felajánlották, amikor kicsaptak: engednek disszidálni, kint majd felszentelnek, aztán néhány év múlva visszajöhetek. Ám hittem, minden megoldódik, hiszen Isten a történelem ura. Arra persze nem gondoltam, hogy egyszer püspökké tesz…

- Azt hallottam, nem akarta a süveget, még imádkozott is, nehogy kinevezzék.

- Úgy voltam vele, mint Jézus a Getszemáni-kertben: csak ne kelljen kiinnom a kelyhet…

- Amikor felkérték, mégis igent mondott.

- Az imámmal nem irányítani akarom Istent. Mindenben követem Őt, illetve az akaratát. És amikor elfogadtam a felkérést, óriási belső boldogság és felszabadulás lett úrrá rajtam.

- Elődje, Balás Béla 23 évig vezette az egyházmegyét, s Beton atya világi kérdésekben is komolyan hallatta a hangját. Ezen az úton megy tovább?

- Azt az utat járom, amit Isten kialakított bennem: hogyan lehet megélni az irgalmasságot. Az irány megvan, a részleteket csak sejtem.

- Lassan két hete püspök: sokan „felfedezték” már az új titulusát?

- Akik püspök úrként keresnek, meglepődnek, hogy Laci atya áll velük szemben… Persze tudom, a pozícióval kötelességek is járnak majd.

- Világi kérdésekben is megnyilvánul majd? Mint például Beer Miklós váci püspök, akinek elég markáns véleménye van bizonyos dolgokról.

- Anno Somogysámsonban megkérdezték, miért csak két sérülttel szórakozom – ők mondták így –, miért nem teszek valamit nagyban? Csak annyit válaszoltam: mert a küldetésem másról szól. Most sem fogok programot hirdetni. Csak jeleket akarok adni: létezik egy másfajta értékrend is.

Névjegy
Tizenhét évesen döntötte el, nem mérnöknek, hanem papnak tanul. Rögös utat kellett végigjárnia a felszenteléséig: miután apja beíratta hittanra, az általános iskola igazgatója megfenyegette, elintézi, ne vegyék fel egyetlen középiskolába sem. A győri bencésekhez viszont nem kellett tőle ajánlólevél, így a tapolcai születésű fiú a Rába partján tanulhatott tovább. Az érettségi mellett egy másik papírt is kapott Győrben, amely szerint fizikailag alkalmatlan a katonaságra, ám ezt a papírt széttépte egy sorozótiszt, miután Varga László nem volt hajlandó lemondani tervéről, hogy pap legyen. Azonnal a büntetőezredhez került Lentibe, s utóbb kiderült, a határfalubeli megpróbáltatások kellettek a teljes elhivatottság kialakulásához.
A katonaság után így a teológia és a szeminárium következett: hat év alatt négyszer rúgták ki – a pauzák alatt a Thália Színházban dolgozott díszletmunkásként –, s végül nem is Budapesten, hanem Szegeden fejezte be tanulmányait, amelynek befejeztével 26 évesen, 1982-ben szentelték pappá Tapolcán. Öt és fél év múltán került Várpalotáról Somogysámsonba, ahonnét újabb hat esztendő múltán Balás Béla püspök hívta be Kaposvárra a Szent Imre templomba. Volt kórház- és börtönlelkész, kollégiumigazgató, a püspöki iroda igazgatója, általános helynök, s 1998-ban elindította az állandó szentségimádást. Ferenc pápa az idén március 25-én nevezte ki püspöknek a Kaposvári Egyházmegye élére a tavaly nyugdíjba vonult Balás Béla helyére.
– Olyan egyházmegyét szeretnék, ahol az isteni irgalmasság egyre több helyre eljut, rajtunk keresztül a legszegényebbekig – mondta avatóbeszédében. - Az egyházmegye főpásztoraként folytatom eddigi munkámat, és kinyújtom a kezem a szenvedők felé…

2017.05.26 07:05

„Láttam az arckifejezését is, valami iszonyatos volt" - Földön fekvőre is tüzelt a torontói fegyveres

Publikálás dátuma
2018.07.23 15:11

Fotó: AFP/ COLE BURSTON
A baseballsapkás férfi folyamatosan tüzelt járókelőkre, a környékbeli éttermek vendégeire, nőket, gyerekeket is célba vett. Két ember meghalt, tucatnyian sérültek.
Még a kanadai hatóságok sem tudják biztosan, miért kezdett vérontásba az ismeretlen férfi, aki helyi idő szerint vasárnap este tíz óra körül kezdett lövöldözni a torontói Greektown városrészben és két emberrel is végzett. A  válltáskás támadó átment a a Danforth sugárúton, aztán hirtelen előkapott egy pisztolyt.
Ami ezután következett, az leginkább egy rémálomba illene: a fiatal férfi lőni kezdett mindenkire, akit csak látott – a zebránál álló civilek csoportjára, majd beleeresztett egy sorozatot egy közeli kávézó kirakatába is. 
„Láttam az arckifejezését is, valami iszonyatos volt; egy fiatal nő menekülni próbált előle, de elesett; ő erre megfordult, és közvetlen közelről kétszer-háromszor is rálőtt a földön fekvő nőre”
- mesélte a támadást túlélő Andrew Mantzios, aki barátaival fedezékbe húzódott, miközben a fegyveres tovább ment, és üzletekre lövöldözött.
A támadó akár 30 lövést is leadhatott, mire a helyszínre érkező rendőrök megfékezték. A Citynews  kanadai portál úgy tudja, hogy ámokfutásnak két halálos áldozata és 12 sérültje van, az egyik halott sejthetően az nő, akire több lövést adott le. A sérültek között egy 8-9 év közötti lány is van, állapota válságos, az áldozatok többségéta Demestres kávézóban érte találat. 
Meghalt a fegyveres is, holttestére a Danforth sugárúton találtak rá – egyelőre nem tisztázott, hogy járőrök sebesítették meg halálosan, vagy végzett magával; a rendőrök közül mindenesetre senki sem sérült meg.  
A támadóról csak annyit tudni, hogy 29 éves, a támadás idején fekete ruhát, baseballsapkát és rövid szakállat viselt. A The Guardian megszerzett egy felvételt, amin a merénylő látható; a férfi menet közben egy ideig jobb kezében, szorosan combja mellett tartja pisztolyát, aztán gyors mozdulattal céloz, és tüzelni kezd egy kirakatra.
A torontói rendőrség azt sem zárja ki, hogy terrortámadás történt és a fegyveres tudatosan választott helyszínt, célpontokat is a lövöldözés során; jelenleg szemtanúk jelentkezését várják, és próbálnak minél több részletet összegyűjteni a vasárnap esti eseményekről.
2018.07.23 15:11

Kiderülhet, milyen szerződéssel használták Hosszúék a Duna Arénát

Publikálás dátuma
2018.07.23 10:38
A Duna Aréna egyik versenymedencéje
Fotó: Népszava/ Németh András Péter
Ki kell adnia a vizes világbajnokságot szervező Bp2017 Kft-nek azokat szerződéseket, amiket Hosszú Katinka és Shane Tusup cégével kötöttek; az ügyben eljáró bíróság félmilliós pénzbírságot is kirótt a szervezőre.
Ki kell adnia azokat szerződéseket budapesti vizes vb szervezőinek, amiket az Hosszú-Tusup tulajdonban álló Iron Corporation-nel kötöttek az irdatlan mennyiségű közpénzből épített Duna Aréna használatára – idézi az ügyben hozott, nem jogerős bírósági döntést a 24.hu. A portál hozzáteszi, a szervező céget 500 ezer forintos pénzbírsággal is sújtották, mert korábban tagadta, hogy birtokában vannak ilyen megállapodások.
A lap emlékeztet rá, hogy az elsőfokú bírósági döntést 16 hónapos szélmalomharc előzte meg, melynek során hasztalanul próbálták kikérni, megszerezni a szerződéseket.
 „Első körben egyszerűen figyelmen kívül hagyták megkereséseinket, az adatvédelmi hatóság jelentését, az eljárást. A második fordulóban, immár a per során érveltek azzal, hogy a Bp2017 Kft. nem minősül közfeladatot ellátó szervnek, az érintett szerződések fedezete pedig nem költségvetési forrás, így független gazdálkodása során szerzett bevételei elvesztették közpénzjellegüket. Hivatkoztak arra is, hogy adatigénylésünket túlságosan általánosan fogalmaztuk meg. A harmadik lépcsőben az következett, hogy a Bp2017 Kft. nem is kötött ilyen szerződéseket” - sorolják a cikkben.
Hozzáteszik, bíróság mindent figyelembe véve alaposnak találta a 24.hu kérelmét, mivel a Bp2017 Kft. minden kétséget kizáróan közpénzzel gazdálkodó szervezet, amelynek ráadásul közfeladatot kellett ellátnia a vb megszervezésével. A megbírságolt Kft. ugyanakkor fellebbezett az ítélet és a pénzbírság ellen is, így az eljárás másodfokon folytatódik.
Az ügy tavaly márciusban kezdődött, akkor kapott nyilvánosságot, hogy Darnyi Tamás úszóiskolájának nem maradt hely a közel 50 milliárdból megépített Duna Arénában, míg Hosszúéké megkapta a létesítményt.
2018.07.23 10:38