Az orosz események

Publikálás dátuma
2017.10.13 10:00

Fotó: /
Az orosz újságok válságos helyzete - A galíciai orosz vereség okozói bíróság ellőtt

Az újságkiadók és újságírók szövetsége nyilatkozatot tett közzé, amelyben közli, hogy a napilapok az anyagok és a munkabérek hallatlan drágulása miatt a legközelebb válságos helyzetbe jutnak. A helyzetet súlyosbítja a papírgyárakban nemrégen kitört sztrájk is.

A „Russkoje Slovo" szerint, a kievi esküdtbíróság előtt egész sereg orosz hadcsoport ellen indult meg az eljárás a keletgalíciai vereség miatt. A vádlottak között számos megsebesült György-keresztes is van. A vád többek között kiemeli, hogy saját lapot adtak ki a pacifista eszmék terjesztésére. Egy gyűlésen, amelyen ezer katona vett részt, így főhadnagy beszédét tartott, aki az offenzívát az orosz proletariátus elárulásának nevezte és kijelentette, hogy meg kell buktatni a kormányt. Amikor Kerenski megjelent, a katonák ellene foglaltak állást.

Népszava 1917. október 13.

Szerző
2017.10.13 10:00

A francia miniszterelnök dicséri mások halálát

Boldog ez a kor, mert újra átélheti a klasszikus halál csodálatos szépségeit
Clemeuceau résztvett az új francia katonatemetők fölavatási ünnepségén Bordeauxbau. Az ottani „Journal" híradása szerint a francia miniszterelnök beszédében a hőst halál szépségéről szólott:  — Boldog ez a kor — mondotta — mert újra átélheti a klasszikus halál csodálatos szépségeit. Megeleveníti a régi Róma története. Megelevenül a franciák hőskora. Megelevenül a napóleoni dicsőség. Minden francia hősi halott megerősít a nemes francia, nemzet örökkévaló-tógában. Egy hősi halott tíz ifjú szívében fölgyújtja a hazaszeretet lángját és hasonló önföláldozásra ösztönzi.  A szocialista lapok kemény támadásban részesítették a miniszterelnököt azért, hogy az emberiség legnyomorultabb és legtragikusabb megpróbáltatásának idejét boldog korszaknak nevezte.  Népszava 1918. július 16.  
Témák
I. vh
2018.07.16 00:00
Frissítve: 2018.07.16 10:46