Lelőhely - N. Kósa Judit: Mézeskalács házikó a Nagykörúton

Publikálás dátuma
2017.11.25 08:20
FERENC KRT. 35. - Sík Gizella a Népszínház primadonnájából vált háztulajdonossá
Fotó: /

Furcsa látványt nyújthatott a Ferenc körút, amikor a 35. szám alatti csinos palotácska felépült. Odaát, a hajdani Malom utca páros oldalán már ott sorakoztak a jobbára háromemeletes bérházak, földszintjükön kávémérésekkel és üzletekkel. Ezen az oldalon azonban, a Mária Terézia laktanya hatalmas tömbje mellett még falusias volt a táj. Gazdaházak, istállók, műhelyek, ahonnan már úgy kellett felkapaszkodni az új Nagykörút megemelt úttestjének szintjére. Miközben a kertekből lemetszett promenád miatt még mindig folyt a huzavona a Közmunkatanáccsal, a befektetők vidáman adták-vették a telkeket, bízva abban, hogy ha végre megindul az építkezés, jól kereshetnek rajtuk.

1894 nyarán készült el a Ferenc körút 35., és ahogy kimagasodott a környezetéből a maga földszint plusz két emeletével Geiger Jakab egykori majorsága helyén, még aligha sejtette bárki is, hogy tíz éven belül a déli körútvég legkisebb háza lesz. Városi palota, a Nemzeti Múzeum háta mögött áll néhány hasonló, de itt, a forgalmas főútvonalon már az is meglepő, hogy a tulajdonosok nem építtettek üzlethelyiséget az utcaszintre.

FERENC KRT. 35. - Sík Gizella a Népszínház primadonnájából vált háztulajdonossá

FERENC KRT. 35. - Sík Gizella a Népszínház primadonnájából vált háztulajdonossá

Gyerekkoromban olyan titokzatosnak láttam, mint egy elvarázsolt kastélyt. Kovácsoltvas kapuja, amelyik mögött a valódi bejárat rejlett, mindig zárva volt, ha pedig nagy ritkán be tudtam lesni a földszinti ablakon, cifra díszeket láttam a szoba mennyezetén. Talán a makacs kíváncsiságom eredményezte, hogy nagyanyám egyszer vonakodva és bizonyosan nem ezekkel a szavakkal, de beavatott a régi körúti legendába: egy herceg, esetleg gróf építette ezt a palotát a szeretőjének.

Lehetett volna így is, miért ne. De az igazság az, hogy a házat Sík József mézeskalácsos és viaszgyertya-öntő építtette azzal a céllal, hogy még életében lássa hasznosulni hagyatékát gyermekei kezében. S valóban, három évvel később már a temetőbe kísérték a Ferenc körúti házból a családfőt.

Sík Józsefről viszonylag keveset tudunk: Kecskemétről származott és 1847-ben, alig húszévesen nyerte el a pesti polgárjogot, 12 forint lefizetése ellenében. A belvárosi Kígyó utcában, majd a zsúfolt külvárosban – a Síp és a Dob utcában, végül a ma Rákóczinak hívott Kerepesi út elején - rendezett be üzletet, és hogy jól ment a bolt, arra bizonyság, hogy az egyesített főváros megalakulásakor virilistaként tagja lett a VII. kerület törvényhatósági bizottságának.

Négy gyermekéről tudunk, valamint arról, hogy egyikük sem vitte tovább a gáz-, majd villanyvilágítás által egyébként is erős konkurenciának kitett atyai ipart. Az 1855-ben született ifjabb József énekes lett, a leányok közül Anna Ceglédre ment férjhez, Gizella és Aranka pedig hajadon maradt. A levéltári iratok arra engednek következtetni, hogy a testvérek megváltották Anna örökrészét, és hárman lettek a Ferenc körúti bérház tulajdonosai: aligha véletlen, hogy az Ybl-tanítvány Liszkay Boldizsár tervei szerint felépült ház utcai palotaszárnyában három elegáns, nagypolgári lakás sorakozott egymás fölött.

Mint minden legendának, persze a Ferenc körút 35. meséjének is van valami alapja. Ha más nem, hát az, hogy Sík Gizellát, aki 1894 után mint "magánzó", illetve "háztulajdonos" szerepel a címtárakban, jól ismerték a pestiek. Pár évvel korábban még a Népszínház egyik csillaga volt, szoprán és mezzoszoprán szerepekben tündökölt, nevét gyakran említették az újságok. Pályája csúcsát alighanem akkor érte el, amikor 1887-ben Szent Istvánkor a Jókai Mór által kezdeményezett Segítség-népünnepélyen Blaha Lujza és Ligeti Irma mellett állhatott a menetet felvezető díszkocsin, amely a Budapesti Hírlap szerint „az irodalom és művészet egyesítését jelképezte”. Óriási méretű paletta és ecsetek, tintatartó és lúdtollak díszítették a hintót, melyen a hölgyek – Blaháné két oldalán a „két szőke szépség” – végigkocsiztak a Sugárúton, és röplapokat osztogattak, kérve a polgároktól, hogy adományaikkal segítsék az azon a nyáron leégett Nagykároly, Eperjes és Torockó újjáépítését.

1890-ben viszont már mint „volt primadonnát” említette Sík Gizellát a Pesti Hírlap, beszámolván arról a perről, melyet Schick Gizella kisasszony ellen indított. Történt ugyanis, hogy a posta véletlenül a névrokonnak kézbesítette a Párizsban 56 frankért megrendelt három pár cipőt, ő pedig boldogan elhordta a lábbeliket, sőt még a kárt sem sietett megtéríteni.

Negyven körül járhattak a Sík-testvérek, amikor édesapjuk jóvoltából háztulajdonossá váltak. Gizellának és Arankának a nyugodt megélhetést jelentette az udvari traktusban megépült kisebb lakások bére – a címtárak szerint iparosok, kistisztviselők laktak itt –, József pályája azonban éppen ekkor indult másodvirágzásnak. Az egykori operai baritonista, illetve "Mecklenburg nagyhercegi kamaraénekes" a századfordulón magánénekiskolát nyitott a Ferenc körúti ház második emeletén, hirdetve, hogy ott „jelentkezők felvétetnek és a hangképzés kezdetétől a legfelsőbb kiművelésig kiképeztetnek”. Sikerét igazolja, hogy hamarosan a Zeneakadémia is alkalmazta tanárként, 1912-ben pedig kiadták az általa írott „a modern énekművészet magaslatán álló elméleti és gyakorlati” tankönyvet.

Sík Aranka 1923-ban halt meg - vélhetően az így megüresedett egyik utcai, ötszobás rezidenciát bérelte később Jób Dániel, a Vígszínház legendás igazgatója. A kisebb lakások kiadása sem jelentett gondot, sőt a bérházban működött a vegyi áruk kereskedelmével foglalkozó Pantodrog Rt., akárcsak a – sajnálatos módon igen gyorsan tönkrement – Amerikai paprikakiviteli Kft.

1935 decemberében, amikor Sík József és Sík Gizella egy ajándékozási szerződés keretében átruházta a ház tulajdonjogát Anna testvérük menyére, özvegy Gombos Gézánéra, az énektanár nyolcvan éves volt, és a hajdani primadonna sem lehetett sokkal fiatalabb. Az elővigyázatosság azonban elhamarkodottnak bizonyult: kerek tíz évet élt még Sík József, míg végül 1945. június elsejei elhunytáról a testvére gyászjelentésben értesítette a rokonokat és ismerősöket.

Hogy Sík Gizellával ezután mi történt, azt sajnos nem tudom megmondani. De talán nem kellett megérnie a napot, amikor 1952 elején a többi budapesti bérházzal együtt a Ferenc körút 35.-öt is államosították.

Szerző
2017.11.25 08:20

Kácsor Zsolt: Népi-nemzeti tárca

Publikálás dátuma
2018.07.21 09:30

Fotó: Fortepan/
„A jó plebejus falusi ember gyerekkori barátja 2010-ben miniszterelnök úr lett, és egyszeriben csoda történt a szegény emberrel: még a hangyák is búzaszemeket kezdtek hordani a szájába.”
Körülnéztem otthon, hogy népibb, plebejusabb értékek alapján milyen alapanyagokból tudnék tárcát írni, de nem találtam odahaza más értéket, csak könyveket. Egy rakás izét, hogy is mondják, úgynevezett prózát, ami eleve gyanús, mert a próza nem is magyar plebejus szó, ugye. Ráadásul az otthoni prózák között van egy csomó Esterházy, Nádas és Spiró – mindannyian súlyosító körülmények nemzetpolitikailag. Puff neki, én hülye. Hagytam, hogy a saját ízlésemet kövessem, nem pedig a Párt mögé beállt magyar csordáét. És ez lett belőle. Most aztán megnézhetem magamat. Vakarhatom a fejemet, hogy miképpen lesz ebből népi, plebejus tárca, ami nem csak szexi és menő, de forradalmi is, és be kell látnom, hogy alkalmasint sehogy. Pedig a Párt mögé beállt magyar csorda veszettül bőg, ki van nagyon éhezve a népibb, plebejusabb mondanivalóra, hát meg kellene valamivel etetni, én meg itt állok korszerű konzervatív tárca nélkül. Mit adjak a magyar dolgozó tömegeknek enni?
Csak tudnám, hogy a népi mérce hangadói miért éppen az írókat pécézték ki maguknak. Kipécézhették volna például a kortárs grafikusokat is. Biztosan köztük is vannak népi plebejusok és liberális urbánusok, akiket az állami támogatások ügyes variálásával egymásnak lehetne ugrasztani azzal az indokkal, hogy másképpen húzgálják azokat az izéket, a kontúrokat. Merthogy valahol az is művészet, ugye. Össze-vissza húzgálni azokat az izéket, miket is, kontúrokat. Ja, ez nem jó, ez nem magyar szó, ez a kontúr, valami népibb, plebejusabb, szexibb és menőbb szó kellene helyette. De persze pont most nem találok egy jó magyar szót se, amikor a népi-nemzeti tárcámat írom. Jellemző. Ülök az eleve gyanús fővárosban, mint egy urbánus liberális, és igazi magyar proli-plebejus létemre nem találom sehol a jó magyar szavakat. A spájzban nem néztem, hahaha, mert az se magyar. Spájz kihúzva, helyette beírni: kamra. Az olyan jó népi, plebejus szó így elsőre. Milyen kár, hogy eredetileg latin. Tessék, ez is milyen jellemző, hogy belekötök minden szóba. Ahelyett, hogy a Párt minap elhangzott felszólításának megfelelően csöndesen tudomásul venném "a baloldali-liberális gondolat összeurópai kimerülését", és elfogadnám, hogy "a konzervativizmus, a kereszténydemokrácia, a populizmus, a polgári, nemzeti-keresztény felfogás manapság az egyetlen számottevő gondolati erő".
Azt mondja, gondolati erő. Na, ez jó, ezzel lehetne valamit kezdeni. Írhatnék egy számottevő népi-nemzeti tárcát a szegény falusi emberről, a jó plebejus Mészáros Lőrincről, és az ő nagy gondolati erejéről.
A jó plebejus falusi ember gyerekkori barátja 2010-ben miniszterelnök úr lett, és egyszeriben csoda történt a szegény emberrel: még a hangyák is búzaszemeket kezdtek hordani a szájába. Így lett belőle egy új magyar plebejus Midász király. Csak ül odahaza Mészáros Lőrinc tátott szájjal, míg a hűséges, gyerekkori barát, akinek az Isten (a magyaroké!) felvitte a dolgát, ott dirigál a sok-sok magyar hangyaboly fölött, és keze intésére az apró kis állatkák buzgón masíroznak az érett kalászokkal ringó búzamezőkről a jó magyar búzaszemekkel Mészáros Lőrinc tátott szájához. És a hangyáktól még el is várják, hogy ennek ők is örüljenek. Azért ebből a buzgólkodásból jó kis népi, nemzeti, plebejus tárcát lehetne írni. Mi az, hogy tárcát! Regényt! Olyan izét, mit is, prózát. Persze, egy akárki nem tudna ebből jó magyar irodalmat csinálni. Az ásatag múltat képviselő urbánus és liberális szerzők nem jöhetnek szóba, mert igen gyanús ez a posztmodern irodalom. A magyar csorda számára minden posztmodern, ami érthetetlen, és szeretik a liberális buzik. A posztmodernekre, bárkik is azok, és bármi szentségtörőt művelnek ebben a hazában, ki lett adva a kilövési engedély. Mármint az írókra. Felkészülnek: képzőművészek, zeneszerzők, filmesek, csepűrágók, balett-táncosok. Ja nem, ez utóbbiak már meg lettek fingatva, mert buzik. Akkor maradnak a képzőművészek, zeneszerzők, meg esetleg a fényképészek, ha fotóművésznek merik magukat nevezni. Pedig valahol az is művészet, ugye. Kattintani egyet, kinyomtatni A3-as papírra fekete-fehérben, oszt’ kész is. Biztosan vannak népi, nemzeti, plebejus fotóművészek, ezekre mostantól nem ártana odafigyelni, nehogy elkapja őket az urbánus ragály. Ki kéne hajtani mindet a magyar pusztába, hadd fotózzák a fenséges magyar szürkét a lemenő nap fényében. Esetleg hajnalban. És ki kéne hajtani a pusztába a filmeseket is, hadd forgassák újra a Szegénylegényeket, ha már az a gyanús, liberális, urbánus Jancsó elrontotta. Új Szegénylegényeket a népi, plebejus magyar hazának! Sorstalanság helyett sorsot! Nehezet, keményet, férfiasat, magyart! Művésztelepeket a magyar pusztába, ahová nem elutazni kell, hanem áhítattal el-za-rán-do-kol-ni. Hittel, hűséggel, bátorsággal, igaz magyar szívvel, kipödört bajusszal. És slambuccal kell betömni a pusztába kihajtott művész urak pofáját, hadd tudják meg, milyen az igazi magyar élet a lemenő nap fényében. Esetleg hajnalban.
2018.07.21 09:30
Frissítve: 2018.07.21 09:30

Miniatúra: Németh Miklós

Publikálás dátuma
2018.07.15 14:00

Fotó: Fortepan/
„Németh Miklósnak és csapatának jelentős érdemei vannak a rendszerváltás támogatásában. A korabeli médiafogyasztó erőteljesen épülő politikai figurát látott (...) A jövőnek szóló, jelentős formátumú ember beszélt hozzá. Csakhogy, népszerűsége dacára, saját politikai pályája érdekében végül nem sokat tett.”
Az öregedő Ken Follett is Németh Miklóst választotta. Ugyan Kádárt Grósz, és nem Németh Miklós váltotta le, az Évszázad trilógiájának harmadik részében (Ken Follett: Az örökkévalóság küszöbén, Gabo, 2014.) mégis az történik, hogy midőn Rebecca, egyik hősnője viszonyba keveredik Frigyessel, a befolyásos magyarral, így beszélgetnek: „Kádár elmozdíthatatlan? Nem szükségszerűen. Közeli ismerősöm egy ígéretes fiatalember, Németh Miklós.” És a mese folytatódik a szabadság kiteljesedése és az olvasó örömére bekövetkező szerelmi végkifejlet felé Rebecca és Frigyes között.

A vállalatvezetői lobbi

Németh Miklósnak és csapatának jelentős érdemei vannak a rendszerváltás támogatásában. A korabeli médiafogyasztó erőteljesen épülő politikai figurát látott: a miniszterelnök szerény lakásban él, templomba jár, őszintén beszél, az országért dolgozik, határozott, jól megjegyezhető politikai üzenetei vannak. A jövőnek szóló, jelentős formátumú ember beszélt hozzá. Csakhogy, népszerűsége dacára, saját politikai pályája érdekében végül nem sokat tett. Németh maga említi az önálló (szociáldemokrata, másutt keresztényszocialista) párt alakításának kósza gondolatait, de aztán elveti ezeket. (Oplatka András: Németh Miklós, Helikon, 2014.) Kifejezetten kedvelte a miniszterelnöki feladatokat, de nem érzett különösebb vonzalmat a pártvezetői pozíció iránt.   Németh Miklós 1988 novemberében kezdődő kormányzásának első felét határozott intézményi reformcsomag és radikális külpolitikai nyitás jellemzi. Szoros viszonyt ápolt az őt támogató vállalatvezetői csoportokkal. 1989-ben még többféle forgatókönyv látszott lehetségesnek, egyebek mellett, hogy a párt befolyását a tulajdon felől megkérdőjelező vállalatvezetői csoport kerül hatalomra. Németh támogatta is a vállalati önállóság kiteljesedését, amely a radikális őrségváltás felé mutatott a kor gazdasági és politikai elitcsoportjában. Mindez természetesen vállalati kezdeményezésű (helytelenül: spontán) privatizációt is jelentett. A folytatásban a hatalom folyamatosan csúszott ki a pártelit kezéből, amelyet azonban a gazdasági elit nem szerzett meg. Ahhoz, hogy utóbbi bekövetkezzék, az állami vagyonkezelés gyökeres átalakulása mellett – és ez a fontosabb-, a gazdasági elitnek önálló politikai formációt kellett volna létrehoznia, ám erre nem volt képes.   Németh Miklós miniszterelnöki kinevezését részben a sikeres vállalatvezetői politikai lobbinak köszönheti. Velük indult az átalakulás története, amely máshogyan folytatódott. 1989 végére a hatalom "belső" átvételének lehetséges projektjei megbuktak (Korántsem a legfontosabb, de lényeges jele ennek a "spontán" privatizáció felváltása a központival. Ez már csak részben szól a hatalomról, inkább arról, hogy a roskatag költségvetésnek is kell pénz.), jóllehet a vállalati kezdeményezésű vagyoni tranzakciók folytatódtak.
Az odáig vezető folyamat során a gazdasági elit nem különböztette meg magát felismerhetően pártközpontos vetélytársaitól. Ehelyett gyakran pártreformerekként léptek fel. A forrongó közhangulat nem jobban működő mechanizmusokat, hanem más rendszert akart, és ellenezte, hogy a gazdasági elit szerezze meg az államosított vagyont. A pártelit kezéből kicsúszó hatalom már az új politikai erők felé billent.

Az ország talpon tartása

A választásokhoz vezető folyamatot többször színezték botrányok, a megfigyelési ügyek, az iratmegsemmisítés, agg hadfiak koholt lázadása, vagy akár Pozsgay Imre köztársasági elnöki ambíciója és a négyigenes szavazás, amely meggátolta Pozsgayt a poszt megszerzésében. Korához képest Németh csapata mesterien kezelte a kommunikációt. A folyamatok és a közvélemény középpontjában kormányzott. S mivel még a választások előtti hetekben sem lehetett tudni, ki kerül hatalomra, ezért - a magyar alkuvilág kellős közepén - a politikai intézményekre kellett koncentrálnia. Stratégiai külön alkut akkor nemigen lehetett kötni, és veszélyes is lett volna, ahogy azt Pozsgay Imre és az MDF megkeseredő románca mutatta. 
Amikor tisztázódtak a viszonyok, különös kísérletek történtek. 1990 májusában Németh Miklós átadta a képviselők soraiban meghúzódó ügynökök vélhető listáját Antall Józsefnek. A lépés önmagában is felesleges volt, hiszen a titkosszolgálati adattár is a kormányhoz került, ám a források nélküli lista zavart keltett, a titkok a hatalom piacára kerültek. Németh Miklós Gál Zoltánra mutatott, tőle kapta, ő csak postás; pedig az akció valódi forrását és indokát Németh Miklós manipulatív játékai között érdemes keresnünk.
Mindezzel együtt is Németh elősegítette a választások utáni korszak vértelenségét. Az egész folyamat könnyen, bár sokak szerint túl könnyen zajlott le. A vér hiányát ne sajnáljuk, az izzadságét igen. Az ország későbbi vezetése a hagyományos európai demokrácia tanfolyamán közepes eredményt produkált: mást tanultak helyette, ahogy ennek tanúi vagyunk.
Németh idejében a kormány dolga az volt, hogy talpon tartsa az országot, visszafogja a költségvetést, folytatható állapotokat őrizzen meg. Eközben az MSZP vezetői saját (gyakran zavaros) céljaikat követték, a médiát szórakoztatták nyilatkozatokkal, vagy valamelyik belháborújukat vívták. Jóllehet az MSZP már nem volt állampárt, igyekezett a kormányzás egyfajta felső kapcsolatának látszani. Mindez olyan korszakban történt, amikor a napi kormányzás a túlköltés visszafogását, a restrikciót jelentette, és nem a szociális érzékenység tettre váltását. A szociáldemokrata szöveg és a piacgazdasági építkezés valósága ütközött. 
Tény az is, hogy a megújult párt kommunikációjának közepében a szabadság-demokrácia-megújulás szentháromsága csillogott, és sokan bátrak, szókimondók voltak. A párt egésze azonban kaotikus képet sugárzott önmagáról. Az MSZP állandósult belharcainak tükrében talán nem is kell csodálnunk, hogy Németh kiszállt az elnökségből, és saját pártalakítási ambíciók híján, a választások után külföldre ment. Gondolatai azonban itthon maradtak.

Látogató a munkahelyén?

Röviden számba vesszük Németh Miklós egyéniségének pár rétegét. A róla szóló könyv hátránnyal induló, de szorgalmas vidéki tehetségnek, a feltörekvő politikai csoport tagjának mutatja, aki az egyetemen részt vett a városi káderelit elleni harcban, a vidéknek járó juss megszerzésében. Könyvének intimpistás megjegyzése Bartha Ferencről elég árulkodó részlet. Talán barátok voltak korábban, s mégis, évtizedekkel később, Bartha halála után, Németh súlyosan személyeskedve emlékszik rá - akár úgy is lehetett, ahogy írja, ám akkor miniszterelnökként osztozik a felelősségben. ("Barthának, a Nemzeti Bank elnökének majd leesett az álla, mikor közöltem vele a döntést - a forint leértékeléséről van szó (T.I.). Most pedig – mondtam - a kormány és az MNB kiad egy közös közleményt. Tíz perc alatt történt mindez. Szólhattál volna reggel, dünnyögte Bartha. Nos, valóban nem ezt tettem, de azt is tudtam, miért nem. Minden leértékelés a korrupció és a nyerészkedés melegágya. A felértékelés is." Oplatka, 199.o.) Pályája során olykor nehéz helyzetekkel találkozik, amelyeket többen csak alkohollal képesek enyhíteni. Szemlélődik, gyakran meglepődik. Az is meglepetésként érhette, amikor Grósz miniszterelnöknek javasolta.
Ekkor a kortárs olvasó már csóválja a fejét. Oplatka András, a Némethről szóló könyv szerzője (inkább szerkesztője) hajlamos a volt miniszterelnök legendáját túlépíteni, amely szerint a tehetséges vidéki srác derekasan helytállt a városban, s később is a munka és a kitartás vitte előre, soha a karrier természetes vágya. És ott aztán, egyre feljebb, csuda dolgokat látott. Mintha csak látogató lett volna munkahelyén. Az Oplatka-Németh kettős időnként túllő a célon. Némethnek a folyamatokban való meghatározó részvétele akkor is értékelendő, ha közben a cukrozott árvalányhajat nem fújják be aranyfüsttel. Feltoluló iróniámat visszafogva sietek megerősíteni, hogy a könyv több pillanata forrásértékű. 
Németh okos, fürge agyú ember, attitűdje gyakran ironikus és intrikus. Fellépéseit kordában tartotta, ízes beszédmódját, hanghordozását megtartotta, nem vette át az apparátus ködös, fontoskodó félrebeszélését, vagy az értelmiség habzó modorát. Képességei segítették fényes karrierjét a pártközpontban, ahol nem elsősorban a könyvéből kitetsző jámborságot, hanem cselekvő együttműködését várták el, és kapták meg. Szakértői kormányának mítoszát csupán okos kommunikációnak kell minősítenem. (Szakértői kormánynak azért nevezték, mert korábban "nem szakértői" kormány - MSZMP-felügyelet - volt, illetve kormányában, különösen a másodikban, számos szakember dolgozott. De azért ez is túlzás. A Németh-kormány – helyesen - politizált, a pártok helyett, gyakran ellenük. Ezt akkor meg lehetett tenni, később nem.) Tapasztalt politikussá vált, nívós tanácsadókkal vette körbe magát. Megérezte a rendszerváltás hangulatát, végrehajtotta, amit lehetett, amire képes volt. S végül ez számít, a haza hálás lehet neki.
(Ez a szöveg egy várhatóan szeptemberben, a Joshua Könyvek kiadónál megjelenő kötet kéziratának szerkesztett alfejezete.)
2018.07.15 14:00
Frissítve: 2018.07.15 14:49