Támadnak az ántánt-csapatok a macedóniai fronton

Publikálás dátuma
2018.01.13 09:00

Fotó: /
Történelem a Népszava hasábjain - a Nagy Háború napról napra, Magyarország legnagyobb múltú napilapjának archívumából

MACEDÓNIAI ARCVONAL. A felső Skumbi völgyében tüzelésünk szétszórt több ellenséges osztagot, amelyek állásainkat akarták megközelíteni. A Cerna-hajlásban kisebb ellenséges támadásokat visszautasítottunk.

Makovo táján; francia földerítő osztagnak Dojrántól dél-nyugatra fekvő állásaink ellen intézett támadását visszavertük. Dojrántól délnyugatra fokozódó tüzérségi tevékenység, Dolmi Poroinál kézitusában vertük vissza egy angol gyalogos osztag támadását. Ellenséges röpülőgép négy bombát vetett Demir Hisszarra, ahol két lakos megsebesült.

Népszava 1918. január 13.

Szerző
2018.01.13 09:00

Párizs jómódú lakossága menekül

A polgárság hazafias könnyek hullatása közben, egyszerűen meglóg a szent honfiúi kötelességek teljesítése elől
A közelgő német ostrom erősen érezteti hatását a párizsi életben. A város jobb módú elemei menekülnek. A polgárság hazafias könnyek hullatása közben, egyszerűen meglóg a szent honfiúi kötelességek teljesítése elől.   A főváros védelmének minden veszedelme és terhe a munkásságra és azokra az elemekre háramlik, akiknek nem áll módjukban, hogy az Azúr-partok valamelyik hoteljének telefonhírmondóján át hallgassák a szörnyű csatazajt. Azok közt, akik természetesen Párizsban maradnak, ott szerepelnek a párizsi újságírók is, akiknek egy részét, részben önként jelentkezésükre, mint a párizsi lapok nagy méltatlankodással közlik, behívtak egészségügyi szolgálatra. Megígérték nekik, hogy ha jól begyakorolták a hordágy kezelését, mindnyájan egészségügyi fölügyelői rangot kapnak. A 70-iki ostrom legforróbb napjaira emlékeztető epizódokat a párizsi sajtó nagyon vegyes érzésekkel tárgyalja. Vannak — és érdekes, ezek voltak nemrégiben a legvéresebb szájú háborús uszítók, akik elkeseredetten tiltakoznak a most már nyilvánvaló katonai diktatúra ellen.  A „Telegraphen-Kompagnie" párizsi jelentése szerint Franciaországban az izgatottság nőttön nő. Az „Echo de Paris" azt írja, hogy a tüzérségi harc a hétfőről keddre virradó éjjelen tiszta időjárás mellett Párisban erősen hallatszott, a magasabban fekvő városrészekben észrevették az égboltozaton az ágyúlövegek tűzfényét.  Népszava 1918. július 18.  
Témák
I. vh
2018.07.18 00:00
Frissítve: 2018.07.18 09:19

Angol támadás a Sommenál

Párizs hadizóna, ha Észak-Afrikából nem érkezik gyorsan pótlás, katasztrófával fenyeget a helyzet
Münchenből jelentik a „N. W. Tagblatt"-nak: Párizst és a Seine departement-t hadműveleti zónának jelentették ki. A párizsi helyőrségi csapatokat acélsisakkal látták el. Nagy csapatokat rendeltek ki lövészárkok és tábori erődítések készítésére. A gabonakészletek erősen fogyóban vannak és ha Észak-Afrikából nem érkezik gyorsan pótlás, katasztrófával fenyeget a helyzet, mert a hivatalosan gyűjtött tartalékkészleteket már túlságosan igénybe vették.

Miután a franciáknak meghiúsult az a kísérletük, hogy a Párist fenyegető német frontot az Oise és a Marne között visszaszorítsák, július 4-én erős angol támadások indultak meg a Sommetől kétoldalt. A német frontnak azt a résizét, amely Amienshez a legközelebb van, és amely állandó fenyegetését jelenti a csatornai kikötők és Párizs közti összeköttetésnek, váratlan, nagy tömegben indított támadással akarták hátraszorítani.

A legnehezebb tüzérségi tüzelés után angol gyalogság nyomult előre a sík-, fedezék nélküli területen a Sommetől kétoldalt. Támadó hullámaikat, amelyeknek súlyos áldozatok mellett sikerült áthaladni a német zárótűzön, mély tagolásban fölállított gépfegyvereink fogták tűz alá.

Az angoloknak minden erőfeszítése és áldozata a Somme északi partján hiábavaló volt. A déli parton az oly nagy reményekkel megindított támadásnak egész nyeresége Hornel falu házromjai és a horneli erdő szétlőtt famaradványai.

A német ellenlökés egyre jobban bevált taktikája az angolokat ismét, levetette a Hameltől keletre lévő magaslatokról és déli irányban kiindulási állásaikra szorította vissza Villers-Bretonneuxtól keletre.

Népszava 1918. július 7.

Témák
I. vh
2018.07.17 09:56