Meseország - historia fabulosa

Királyválasztáskor Meseországban azidőtájt ostromállapot vala. Az népek zúgolódának, mert az rablólovagok országszerte megsokasodván sok fosztogatások történülének. Nemcsak az pórnép, de az köznemesség is elégedetlenkede úgy az oskolák állapotárul, ahol az diligentia deklamáltatása siralmas vala, mint az ispotályok állapotárul, aholis már chirurgus ’s ápolónővér nem találhatván nagy miseria sanitatis leve.

Ezért az kürtök megfújattak, az vezérek összehívák harcosaikat. Némely vezérek félretevék korábbi discrepantiáikat és elkezdtenek cordialiter szót érteni egymással. Az királypárti hatalmasok félelmeikben váraikba húzódtanak, kapuikat bezárák. Az ostromló népek az várak alá gyülekezének ’s hangos szóval hívogaták – lege artis - bajnoki próbára az várvédőket. De senki nem jöve. Egyetlen bajnok támada, Petrus vitéz, aki kihívá és páros viadalban legyőzé az várvédők bajnokát. Meseországban az első fontos vár elesett vala.

Az királypárti urak ettől megrettenének. Hírvivőik útján elhíresztelék, hogy az ostromlók idegen vallású barbár hordák segedelmével akarnák fondorlattal bevenni váraikat ’s Krisztus keresztje helyébe az Sátán undok jelét tűznék ki. Az ostromló vitézek némelyikét még perditákhoz való bűnös viszonnyal ’s más hamisságokkal is megcsúfolák in assassinato characterico. Bevett szokásuk szerint ad libitum vesztegeték az pórnépet, mindhiába.

Az várurak ezért új defenziv methodust eszelének ki. Elkezdették az ördögöt az falakra fösteni. Az várak, városok falain megjelenének az ördögök képei, um. Belzebub, Lucifer, Astaroth, Beliál sat. mikor épen melyik vala soros. Ezen képeket az ostromló vitézek nagy delíciával studírozák, ám egy idő múlva már csak pökének reájok.

Az váraikba szorúlott királypárti urak ezután bűbájossághoz folyamodának. Bódító erejű narrációs aknákat rejtegetének az ostromló vitézek sorai közé. Olyanokat, miknek bűvös ereje elveszi az tisztánlátás fényét, megzavarja az elmét, nyugtalan álmokat hoza ’s az vitézi kurázsit gyengítendené. De azonban nem gyengíté.

Ceterum censeo, Meseország megosztása elmélyülende. Az pártoskodás sok kárt okoza az nemzet testében, de méginkább az lelkében. Úgy mondják az annalesek, hogy Meseország ezideji királya böffentette ki magábul ez mondást: „a haza nem lehet ellenzékben”. No hát amikor még ellenzékben vala őkelme! Azóta Meseország népe két pártra szakadtatott: „nemzeti érzelműek” valamint „idegenszívűek”. Úgy tartja az köznép, hogy az mai pártoskodásoknak ’s Meseország romlásának primordiális oka ezekben az mondásokban rejtezik. Meseország királya erősen őrzi privilegiumait, ezért eminens érdeke az pártoskodás, alkalmazván Róma gyakorlatát: „divide et impera!”. Ebben, ’s nem egyebekben őfelsége egész uralkodása alatt excellált.

Meseország erős romlása az köznép lelkében kulminála: az hitében megfogyatkoza, reményeiben csalatkoza, ifjúsága atyáinak földjét elhagyá ’s külországokban kerese jövendőt hazája helyett, szüléit magukra hagyatván.

Serkenj Meseország új riadóra,

Őseid földje veszélyben!

2018.03.21 07:09

Uniós felszólítást kapott Putyin: vállalják a felelősséget a maláj gép lelövéséért

Publikálás dátuma
2018.07.17 21:48
A malájutasszállító orrészének maradványai. A közel 300 főt szállító gépet egy oroszbarát szakadárok ellenőrizte területről érte
Fotó: AFP/ Emmanuel Dunand
Kemény üzenetet küldött Oroszországnak Federica Mogherini, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője: felelősségvállalást kért a maláj utasszállító 2014-es tragédiája miatt, és felszólította az orosz kormányt, hogy vegyen részt a tettesek elszámoltatásában.
Oroszországnak, és főként Vlagyimir Putyin kormányának címzett üzenetet küldött kedden Federic  Mogherini a közel 300 főt szállító maláj utasszállító lelövésének negyedik évfordulóján. az uniós főképviselő kijelentette, az Európai Unió támogatja az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatát, amely előírja, hogy minden államnak együtt kell működnie a felelősök elszámoltathatóságára irányuló erőfeszítésekben.
Mogherini emlékeztetett, a katasztrófák vizsgálatában illetékes holland hatóság (biztonsági tanács) szerint Oroszországnak közvetlen felelőssége van a maláj légitársaság utasszállító repülőgépe négy évvel ezelőtti lelövésében - idézi közleményét az MTI.
Mint írta, a nemzetközi vizsgálócsoport megállapításai egyértelműen bizonyítják, hogy közvetlen kapcsolat van a repülőgép lelövésére használt BUK-rakétarendszer telepítése és az orosz hadsereg között. A maláj gép megsemmisítése helyrehozhatatlan szenvedést okozott, amely jóvátételt követel.
2014. július 17-én, a Malaysia Airlines Amszterdamból Kuala Lumpurba tartó, MH17-es járatszámú repülőgépének pilótafülkéje mellett egy rakéta robbant tíz kilométeres magasságban Kelet-Ukrajna felett. Fémrészecskék ezrei fúrták át a Boeinget, amely a levegőben darabokra tört és lezuhant. A négy évvel ezelőtti tragédiában a fedélzeten tartózkodó mind a 298 utas, valamint a legénység életét veszette. Oroszország végig tagadta, hogy köze lett volna a gép lelövéséhez – ugyanakkor a BUK-rakétarendszer kezelése olyan szakértelmet igényel, amit a szakadár katonák nem, csak egy csak egy kiképzett rakétás különítmény tudott biztosítani; ez pedig orosz közreműködésre utal.  
2018.07.17 21:48

Soros György: Túl sokat veszítek, túl sok helyen

Publikálás dátuma
2018.07.17 19:04
Soros György egy 2014-es, brüsszeli sajtóeseményen
Fotó: AFP/Nurphoto/ Wiktor Dabrowski
Az orbáni, putyini autokráciák hatékonyabbak, mint a nyílt társadalmak – mondta a Soros György a The New York Times-nak. A 87 éves üzletember, aki egykor dollárszázmilliókat költött Kelet-Európában a civil társadalom és a liberális társadalom erősítésére, most úgy érzi, ügye bukásra áll.
Soros György úgy érzi, elvein mára felülkerekedtek a nacionalizmusra, törzsi hiedelmekre építő autokráciák – az idős mágnás erről egy portrébeszélgetés során vallott a The New York Times újságírójának. Az egykori üzletember mára inkább filantróp gondolkodónak tekinti magát, és kissé zavarja is, hogy a média inkább gazdasági előrejelzéseire, mintsem társadalomkritikájára figyel. A szerző emlékeztet, Soros Györgyre leginkább Karl Popper nyitott társadalom-elmélete, liberális demokráciák iránti szimpátiája hatott, a pénzember pedig ezt a tézist próbálta a gyakorlatba is átültetni saját vagyonának segítségével.  
Hiába költött azonban a jelek szerint több száz millió dollárt a posztszovjet országok fejleszésére – így 440 millió dollárt magyar egészségügy és oktatás fellendítésére – most azt látja, hogy elveit már nem fogadják szívesen: Magyarország és Lengyelország is a putyini autokrácia útjára lépett, Donald Trump hatalomra jutásával pedig a Soros által legfontosabbnak tartott értékek az Egyesült Államokban is veszélybe kerültek.
Túl sok helyen veszítek túl sokat – jegyezte meg a beszélgetés során Soros György, aki annak sem örül, hogy ennyi ellenséget gyűjtött össze, de elvei mellett akkor is kitart. ha végül elbukik; harcának része, hogy vagyonának nagyobb részét, 18 milliárd dollárt a Nyílt Társadalom Alapítványoknak (OSF) adta, a  Mint mondta, csalódott a korábban Soros-ösztöndíjjal Angliában tanuló Orbán Viktorban is, aki fiatalként még demokratának látszott, az üzletember pedig ekkor még szívesen támogatta anyagilag pártját, a Fideszt is. 
Ehhez képest, ma Soros György a magyar kormánypárti propaganda főgonoszának számít – emlékeztet a lap. Mint hozzáteszik, Soros a jelen körülmények között nem is látogatna Magyarországra, amit most mérgező élménynek érezne; elhagyja Budapestet az O.S.F központi irodája is; pedig Soros 1994-ben, egy moldovai egyetemen még arról beszélt, azért önti a pénzt a magyar intézményrendszerbe, mert olyan olyan országgá fejlesztené Magyarországot, ahonnan másodjára már nem emigrálna, mint ahogy 1946-ban tette.
2018.07.17 19:04
Frissítve: 2018.07.17 19:10