Ismerkedjen a pártokkal - Kinek, milyen fontos az agrárium?

Publikálás dátuma
2018.04.03 07:08
FOTÓ: NÉMETH ANDRÁS PÉTER
Fotó: /
A mezőgazdaság fejlesztésének irányaiban jelentősen eltér az egy százaléknál nagyobb súlyú ellenzéki és a kormánypártok véleménye. Jelenlegi támogatottságuk sorrendjében ismertetjük programjaik fő megállapításait.

Fidesz-KDNP

Az elmúlt nyolc évben kormányon lévő Fidesz–KDNP az elmúlt ciklushoz hasonlóan most sem készített választási programot. Az agráriumban elért eredményekről felsőfokon ír a földművelésügyi tárca a „Szövetségben a magyar mezőgazdaságért” tájékoztató kiadványában. E szerint a magyar mezőgazdaságban kedvező folyamatok indultak el, erősödik az ágazat, és sereghajtóból az unió éllovasai lettünk agrárfronton. Összegzésképpen nem látják szükségét e téren sem a változásoknak. Nagy érdemnek tekintik, hogy megakadályozták a külföldi "spekulánsok" földhöz jutását, igaz a földtörvény ilyen értelmű változtatását az Európai Bizottság és az Európai Bíróság is elmarasztalta.

A kormányzó párszövetség másik vesszőparipája az élelmiszerminőség. Amellett, hogy fenntartanák a génmódosított fajták (GMO) termelésének tiltását, kiállnak azért, hogy „megszűnjön a kettős mérce, és a multinacionális cégek ne forgalmazhassanak rosszabb minőségű élelmiszereket hazánkban, mint tőlünk Nyugatra”.

Jobbik 

A Jobbik a támogatáspolitikát, a birtokpolitikát és a jogszabályokat is úgy alakítaná át, hogy a változások a hazai agrárium szereplői és a teljes magyar vidék számára a lehető legjobb eredményt hozzák. Javítaná a növénytermesztést, miközben az állattenyésztés arányát is növelné. A vidékre és az agráriumra jutó forrásoknál négy év alatt megfordítaná a most tapasztalható aránytalanságot, mert jelenleg a pénzek kétharmadát legtehetősebb tíz százalék viszi el. Az ellenzéki párt a mára kialakult hűbéri struktúrát lebontaná és ezen keresztül a valódi családi gazdaságokat erősítenék meg. Különös jelentősége kell, hogy legyen a hazai alapanyagból készült, jó minőségű, GMO-mentes élelmiszernek, mely újra hazánk védjegye lehet Európában, a világban – írta programjában a Jobbik. Súlyos problémának tartják, hogy a magyar falu ma sokaknak az elmaradottságot és a reményvesztettséget jelenti, miközben kormányzati odafigyeléssel jelentős fordulat lenne elérhető ezen a téren is.

MSZP-Párbeszéd

A pártszövetség szerint a Fidesz kormány nyolc éve után az országot égbekiáltó különbségek, súlyos regionális és társadalmi egyenlőtlenségek jellemzik. A párt deklarált célja, hogy felértékelődjön a magyar vidék, és megszűnjenek a területi egyenlőtlenségek. Ennek érdekében véget vetnének a spekulációs célú földvásárlásnak. Felülvizsgálnák az állami földbérlet-pályázatokat és földeladásokat. A spekulánsoktól visszavennék és a helyi gazdáknak adnák a földet.

A területalapú jövedelemkiegészítő támogatásokért cserébe minden mezőgazdasággal foglalkozónak foglalkoztatási kötelezettséget írnának elő, ezzel is érdekeltté téve a vállalkozókat a helyi gazdaság fejlesztésében.

Támogatnák az ökológiai gazdálkodás elterjedését, adó- és járulékkedvezménnyel segítenék a legrosszabb helyzetben lévő térségekben vállalkozást indítókat. Visszaállítanák a szétvert vízitársulási rendszert, az olcsó és környezetbarát öntözési feltételeket alakítana ki. Az MSZP is tiltaná a génmódosított növények termesztését.

Demokratikus Koalíció 

A DK versenyképes, árutermelő, egészséges élelmiszert előállító és környezetbarát mezőgazdaságot alakítana ki, amely egyúttal hozzájárul a foglalkoztatás bővítéséhez is. A munkahelyteremtést a meglévő mezőgazdasági termelés fenntartásával, illetve a kertészet és az állattenyésztés bővítésével érnék el. Egyenrangúként ismernék el a nagyüzemeket, a közepes- és kisgazdaságokat, illetve a mikrogazdaságokat. A globális piacon versenyképes és a gazdálkodók ellenőrzése alatt működő szervezetekbe integrálnák a mezőgazdasági vállalkozások, a családi gazdaságok és egyéni termelők jelentős részét. Új földtörvényt alkotnának, amely a földek ésszerű, a társadalom érdekeit szolgáló használatának a kereteit határozza meg, nem pedig a tulajdonszerzést korlátozza. Felszámolnák a fideszes földmaffiát, és a jogszabályok kicsavarásával szerzett földeket visszavennék a fideszes oligarcháktól és strómanoktól. Végrehajtanák a birtokrendezést, amelyhez felhasználnák a Nemzeti Földalap kezelésében lévő állami tulajdonú földeket is. Megteremtenék az állattenyésztés, illetve a zöldség- és gyümölcstermesztés fejlesztésének feltételeit, és megállítanák a mezőgazdaság egyre külterjesebbé válását. A megújuló energiák használatának támogatásával el kívánják érni, hogy a mezőgazdasági nagyüzemek az energiaigényüket részben vagy egészben ilyen energiával fedezzék. Növelnék az öntözött szántóterületek arányát és felkészítenék a magyar mezőgazdaságot az új termesztési technológiák, többek között a génmódosított (GMO) növények befogadására. Megszüntetnék a kötelező kamarai tagságot.

Lehet Más a Politika

Az LMP a magyar gazdaság egyik legjelentősebb stratégiai tartalékát a mezőgazdaságban látja. A különféle agrárágazatok fejlesztésénél – mező- és erdőgazdaság, az erre épülő feldolgozóipar, szolgáltatások, idegenforgalom – azonban a gazdasági szempontokat nem önmagukban venné tekintetbe, hanem a komplex vidékfejlesztés részeként. Ehhez azonban agrárpolitika teljes újragondolása szükséges - írja a párt programjában. Szakítana a mennyiségi szemlélettel a minőségi termelés javára, a munka- és tudásintenzív ágazatokat támogatná a gép- és vegyszerhasználatra épülő nagyüzemi tömegtermelés helyett, birtokpolitikája a nagybirtokkal szemben a közepes méretű és kisebb gazdaságokat részesítené előnyben, helyreállítaná növénytermesztés és állattenyésztés egészséges arányát, szakítana a szántóföldi termelést ösztönző támogatási politikával a kertkultúra fejlesztése érdekében, a környezetvédelemre pedig nem költségként, hanem bevételi forrásként tekint.

Az LMP szerint is elkerülhetetlen az előző korszak bűnös földbirtok-politikájának revíziója, ám a milliárdos pártklientúrák kezén felhalmozódott óriásbirtokok felszámolását jogi és támogatáspolitikai eszközökkel kívánja elérni. Visszaszereznék az egészséges, jó minőségű magyar termékek számára a hazai piacot, ám tiltaná a génmódosított növények termesztését.

Momentum

A Momentum négy elérendő célja az agráriumban: a hatékony gazdálkodás alapjainak megteremtése, a tudásalapú, versenyképes termelés, az intenzív kultúrák támogatása, valamint a versenyképes állattartás. A párt ösztönözné a precíziós termelést. Versenyképes földhasználatot támogató földtörvényt alkotna. Országos szaktanácsadási rendszert hozna létre. Fejlesztené az agrárinfrastruktúrát és az integrációt. Prioritásnak tekintik a természetes alapanyagok felhasználásával az organikus mezőgazdaság kialakítását.

Az intenzív kultúrák támogatása érdekében extra forrásokat vonnának be, támogatnák a kertészi infrastrukturális beruházásokat, az öntözést, amely az intenzív gazdálkodás alapja. A Momentum szerint nemzetközi versenyképesség alapjai a baromfitartás, mint kiaknázatlan lehetőség, illetve a sertés-génállomány javítása.

Együtt

Az Együtt programja szerint a földpolitikában a gazdasági társaságok és szövetkezetek földbérletének lehetőségét ki kell szélesíteni. Ösztönözni kell a szövetkezést új szövetkezeti törvénnyel, és a hatékonyabb gépesítés érdekében a gazdákat is érdekeltté kell tenni az egymással való együttműködésben a gépek vásárlása során.

A korrupt módon privatizált, állami hitellel támogatott földtulajdonokat újra állami tulajdonba kell venni, és felül kell vizsgálni az állami földbérleti szerződéseket is. A birtokpolitikában egyszerre kell támogatni a hatékonyabb, nagyobb birtoktestek kialakítását és a települések környezetében a helyben élők helyi gazdálkodását.

Az uniós támogatások felhasználása során minden korábbinál jobban ösztönözni kell zöldség- és gyümölcstermelés XXI. századi, modern, precíziós technológiai megoldásait.

A 4 éves ciklus végéig a mai birtoktestek szétaprózottságának felszámolása területén radikálisan előrébb kell lépni, az osztatlan közös tulajdonban levő területek rendezetlen státuszát aktív állami beavatkozással kezelni kell.

Magyar Liberális Párt

A Liberális Párt szerint elsőként felül kell vizsgálni az elmúlt nyolc év uniós és hazai költségvetésből finanszírozott agrártámogatásait, és az állami földek privatizációját. Sem uniós vagy hazai támogatás, sem privatizált termőföld nem maradhat azoknak a kormánypárti politikusoknak és oligarcháknak a kezén, akik ahhoz a rendszerszintű korrupció nyomán jutottak hozzá.­ Ezt követően hozzá lehet látni a hazai agrárszabályozások uniós jogharmónizációjának.

A választásokat követően azonnal megsemmisítenék az Orbán-kormány által létrehozott új földtörvényt, eltörölnék a kötelező agrárkamarai tagságot, csökkentenék a bürokráciát és a gazdák adminisztrációs terheit. Úgy látják, állami beavatkozás nélküli, liberalizált piaci versenyre van szükség az agráriumban is.

Kétfarkú Kutya Párt

A legfőbb célkitűzésünk elérni kitűzött céljainkat – hangsúlyozta a Kétfarkú Kutya Párt.  Ezen célok közé tartozik a minden állampolgárnak alanyi jogon járó vadászkastély kacsalábakkal és sertéstelep-hálózattal felszerelve. Mivel az egyik fő ígéretük, az ingyen sör jelentős mezőgazdasági forrásokat igényel, elkerülhetetlen, hogy Magyarország komló-nagyhatalommá is váljék. A megújuló energiaforrások ügyében különösen számítanak a hazai kutyákra. Elégedettségük esetén csóválják a farkukat, ezért folyamatos boldogságuk forradalmian új típusú szélerőművek működtetését szolgálná. Harmadsorban tehát mindent megteszünk a magyar ebek sokasodásáért és boldogságáért is! - írja a párt.

"Nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, hogy szokatlanul nagy, szinte már mérhetetlen mértékben tartjuk fontosnak": az agrárium mind szociális, mind ökonómiai szempontból egyértelműen a legeslegfontosabb terület az oktatásügy, a rohamosan fejlődő intergalaktikus turisztika vagy épp a XIII. századi szerzetesrendek kertművelési és saruviselési szokásainak mélyreható tanulmányozása mellett.

Szerző
2018.04.03 07:08