A Lys-menti csata

Publikálás dátuma
2018.04.17 10:00

Fotó: /
Száz éve írtuk a nyugati hadszíntérről. A Nagy Háború hírei napról-napra. Történelem a Népszava hasábjain

Támadási a Lys-menti csatatéren teljes eredménnyel jártak. A 1917. évi Wytschaete-csatából eredő robbantási tölcséreket rajtaütéssel elfoglaltuk. Rövid tüzelés után meglepő támadásban rohammal elfoglaltuk Wulverghemt és az e helység mindkét oldalán lévő állásokat. Angol századok ellentámadásai- teljesen összeroppantak.

Csapataink a síkságról támadva följutottak Niettwekerke és Baltiéul magaslataira és azokat az ellenségtől elragadták. Az angoloknak Locon elleni támadásai meghiúsultak.

A Somme mindkét partján lévő harcvonalon a tüzérségi harc csak a Luce-patak mentén, Moreuil és Monididier vidékén vált erősebbé Egy az angolok és franciák által közösem vég-rehajtott támadás elhárítása alkalmával a Luce-pataktól északra foglyokat ejtettünk.

Az Oise—Aisne-csatorna mentén és a Morel nyugati partján eredményes vállalkozásodat hajtottunk végre.

Népszava 1918. április 17.

Szerző
2018.04.17 10:00

A francia miniszterelnök dicséri mások halálát

Boldog ez a kor, mert újra átélheti a klasszikus halál csodálatos szépségeit
Clemeuceau résztvett az új francia katonatemetők fölavatási ünnepségén Bordeauxbau. Az ottani „Journal" híradása szerint a francia miniszterelnök beszédében a hőst halál szépségéről szólott:  — Boldog ez a kor — mondotta — mert újra átélheti a klasszikus halál csodálatos szépségeit. Megeleveníti a régi Róma története. Megelevenül a franciák hőskora. Megelevenül a napóleoni dicsőség. Minden francia hősi halott megerősít a nemes francia, nemzet örökkévaló-tógában. Egy hősi halott tíz ifjú szívében fölgyújtja a hazaszeretet lángját és hasonló önföláldozásra ösztönzi.  A szocialista lapok kemény támadásban részesítették a miniszterelnököt azért, hogy az emberiség legnyomorultabb és legtragikusabb megpróbáltatásának idejét boldog korszaknak nevezte.  Népszava 1918. július 16.  
Témák
I. vh
2018.07.16 00:00
Frissítve: 2018.07.16 10:46