A szakma nem minden

A szakképzés mélyrepülésbe kezdett az elmúlt közel 30 évben. Felelősebben politizáló országokban (pl. Svájcban tapasztaltam ilyet a 90-es években) évekig készítették elő a szakképzési törvényt. Az állam, a munkaadók és a munkavállalók szakértői nem levelezgettek egymással, nem véleményeztek (egy-két napos határidőkkel) véglegesnek szánt szövegeket, hanem egy hozzáértők által elkészített tervezetet mind a három oldal képviselői pontról pontra, betűről-betűre átrágtak és átfogalmaztak, addig folytatva a vitát, amíg konszenzus nem alakult ki közöttük.
A szakképzés nyilvánvaló célja, hogy olyan elméleti és gyakorlati tudást adjon a benne résztvevőknek, amellyel nemcsak el tudnak helyezkedni végzés után, hanem teljesítményképes munkát is tudnak végezni, azonnal. Továbbá olyan tudással és képességekkel vérteződnek fel, amelyek alkalmassá teszik őket a rendszeres át- és továbbképzésre. Ezen kívül olyan tudást kell szerezniük a reál tárgyak területén, amely bizonyos effektív, tantárgyi tudáson felül (számolási készség, fénytani és elektromos ismeretek, az emberi test és szervezet ismerete, haszon- és egyéb állatok, növények, gyakorlati kémiai ismeretek) nagymértékben fejlesztik az árnyalt gondolkodás képességét (logika, absztrakciós készség).
De igen fontosak a humán tantárgyak is. A nyelvtudást nem is kell indokolni, az irodalom, a történelem és a művészetek története pedig elengedhetetlenül fontos az emberek hazafias, humánus, morális neveléséhez. Arról nem beszélve, hogy a felsoroltak közül jó néhány egyben szórakoztató is.... Természetesen ennyi óra a Naprendszerben sincsen, de hogy ebből mennyit terhelünk az iskolára, mennyit a szabadidőre az egy másik kérdés. (Saját példám: hídépítéstan tanítása közben, amikor szerkezetet rajzoltak a tanulók, háttérként komoly zenét játszottam nekik.) 
Azt is sokat emlegetik manapság, hogy kevesebb memorizálandó tananyag és több más (pl. kreativitás fejlesztése, csoportmunka etc.) kellene a tanítás folyamatában. Kérdés egyrészt, hogy tényleg ugyanolyan kreatívnak kell lennie egy sminkesnek vagy ruhatervezőnek, mint egy vasutasnak vagy egy rendőrnek; ráadásul a kreativitás erőltetése nem szerencsés azoknál az embereknél, akiknél ez a képesség és igény eleve gyenge. Általános tanulság, hogy nincsenek általános receptek, mindig az adott közösségre kell szabni a módszereket. A csoportmunka erőltetése nem mindenáron szükséges, mert vannak  kimondottan egyedül, "zárkózottan" tevékenykedő emberek. Mi több, akinél a szereplési vágy gyenge vagy korlátozott, annak szinte büntetés akárcsak az osztály előtt is szerepelni. 
Másrészt komoly szakmai megfontolás tárgya, hogy miből mennyit memorizáltassunk. Bár nagyon ritkán emlegetik, de a memóriát (aminek van rövid-közép és hosszú távú változata) csak memoriterekkel lehet fejleszteni. S miközben sok konkrét dolog látszólag kiesik a tudatunkból, a tudatalattinkban tovább él, és meghatározza a gondolatainkat és a cselekedeteinket.
2018.07.11 00:00
Frissítve: 2018.07.11 08:19

„Megsértette a NER-t” – menesztették az igazgatót

Publikálás dátuma
2018.06.29 15:14
Fotó: Molnár Ádám
Fotó: /
A Bánki Donát Műszaki Szakközépiskola felmentett igazgatója bírósághoz fordul. Az is felrótták neki, hogy kormánykritikus lapok írtak az ellene folyó eljárásról, pedig ő nem is nyilatkozott.
Sokféle oktatási demonstrációt láttunk már, de olyat, ami a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakgimnázium és Szakközépiskolában zajlott, még nem. Bár a tanévnek már vége, az intézmény tanárai közül több tucatnyian mégis az épületben gyülekeztek már reggel háromnegyed nyolckor, feketébe öltözve, egyedül Kovács Levente igazgató húzott fehér inget, de neki nyolc órakor éppen saját főnökével, az intézményfenntartó Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum főigazgatójával, Horváth Bélával volt fontos megbeszélése. A tét saját állása volt. Igaz, Kovács Leventének nem voltak illúziói: „Biztos, hogy felmentenek” – mondta lapunk kérdésére.
Persze túl sok oka nem is volt arra, hogy másban reménykedjen: mint megírtuk, hiába szavazta meg tavaly igazgatónak a Bánki tanári kara 96 százalékos többséggel igazgatónak, hiába tüntette ki a főleg autóipari hiányszakmákban képzést adó intézményt a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum több vizsgálatot is indított ellene különböző adminisztrációs és egyéb hiányosságokra hivatkozva, valamint arra, hogy az iskola tanműhelyében szerelték rendszeresen a tanárok vagy egyes diákok autóit. Egy tanár lapunknak tegnap azt mondta, a vizsgálatok tárgya és eredménye is mondvacsinált volt, a cél egyértelműen az lehet(ett), hogy eltávolítsák Kovács Leventét. Az igazgatói emeletén, a lépcsőfordulóban várakozó tanárok látszólag kedélyes hangulatban beszélgettek, a légkör csak akkor vált feszültté, amikor megjelent Horváth Béla néhány kollégájával és mindenkit arra kért, hogy a szerinte fél órás megbeszélés ideje alatt a földszinten, az aulában várakozzanak. A társaságában lévő egyik tanárt – aki nem feketében volt – többen is leárulózták. Az egyik pedagógus a kérdésre, hogy miért tartják az illetőt árulónak, azt mondta: „Mert ő jelent mindent Horváth Bélának, ami nálunk történik. Tanárok vagyunk, kapásból észrevesszük, ki puskázik, azt is meg tudjuk állapítani, ki az áruló” – hangzott a válasz. Azért mindenki rendben levonult, az igazgatói ajtaja mögött eltűnő Kovács Levente kivételével. A lenti beszélgetésekből kiderült, minden demonstráló koncepciós eljárásnak tartja a vizsgálatokat, aminek egyedül az igazgató eltávolítása a célja, mert „kell a hely valakinek”. Többen attól tartanak, hogy Kovács Levente után ők maguk következnek majd. „Itt a nyár, az iskola bezár, mi van, ha majd egyenként hívogatnak be minket, hogy kirúgjanak?” – mondta egyikük. Igaz, többen azt állították, ha az igazgatónak mennie kell, ők is felállnak.

Fekete ruhában állnak ki a feljelentett igazgató mellett

Botrányos vezetőváltás jöhet Budapest egyik legnagyobb szakközépiskolájában. A Bánki Donát Szakközépiskola tantestületének 96 százaléka támogatta az igazgatót, de a fenntartó most vizsgálatot indított, állítólag a kisebbségben maradt kollégák feljelentésére. Fekete ruhában kísérik el pénteken reggel nyolckor a kollégái Kovács Leventét, a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatóját a intézményfenntartó, a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Váci úti épületéhez - ahol az intézményvezetőt várhatóan azonnali hatállyal felmentik majd tisztségéből. 
Ha nem is fél, de szűk egy óra után megjelent Kovács Levente, és az őt körbeálló kollégáival csendben, indulatok nélkül közölte, hogy felmentették, sőt, közalkalmazotti jogviszonyát is megszüntették. Szavait hol dühös moraj, hol nevetés fogadta, például, amikor arról beszél, még azt is felrótták neki, hogy a kormánykritikus sajtónak nyilatkozott, és ezzel „megsértette a NER-t”. A Bánkiban történtekről lapunkon kívül még a 168 óra írt cikket, Kovács Levente sem nekünk, sem a hetilapnak nem nyilatkozott.  Most viszont már nem köti semmi, így lapunk kérdésére értékelte a felmentésének körülményeit. Mint elmondta, az eljárást teljesen jogtalannak tartja, „alaptalan eljárásokat folytattak ellenem, amiknek az eredményét nem fogadtam el, visszautasítottam és erről egy feljegyzést át is adtam reagálásképpen”. Az adminisztrációs hiányosságokkal kapcsolatban azt mondta, azokat örökölte elődjétől, és ezen a nyáron és a következő tanévben tudták volna teljes mértékben pótolni őket. A tanműhelyben folyó autójavításokkal kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy az évtizedes hagyomány az iskolában, külön kellett minden ilyet engedélyezni, de a vizsgálat megállapításai itt sem állják meg a helyüket.  A fenntartó az elmúlt másfél hónapban egyébként öt ellenőrzést is kezdeményezett a Bánkiban, átvizsgálták a belső dokumentációt, munkavédelmi ellenőrzést, belső ellenőrzést tartottak, kihívták a tűzoltóságot és az ÁNTSZ-t az intézménybe, éppen a vizsgaidőszakban. Az igazgató szerint tény, hogy ezek során találtak néhány hiányosságot, de ezekért nagyrészt éppen a fenntartó lenne a felelős. „Ha a tűzoltóság szerint nem jó a 2008-ban tervezett villámhárítónk, vagy, hogy megfelelően van-e kiépítve a tűzcsap az iskolában, az a fenntartó felelőssége, mégis nekem rótták fel” – mondta. A közalkalmazotti jogviszonya megszüntetését végképp jogellenesnek tartja, mivel tanárként minden feladatát elvégezte a munkaköri leírásának megfelelően.
”NEM TUDTÁK MEGMUTATNI AZT A PONTOT A MUNKAKÖRI LEÍRÁSOMBAN, AMIRE HIVATKOZVA MEGSZÜNTETTÉK A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONYOMAT”
Közben az is kiderült, a héten Kovács Levente és a tantestület tudomása nélkül kineveztek egy igazgatóhelyettest is, így mostantól elvileg ő irányítja a Bánkit. Többen azt állítják, valójában ez volt a célja az egész eljárásnak. Kovács Levente elmondta még, hogy mindenképpen bírósághoz fordul, erre többen biztatják is, majd megköszöni kollégáinak a közös munkát. „Akinek van állásajánlata, szerintem fogadja el” – szólt az egyik tanerő amolyan búcsúzásképpen.
2018.06.29 15:14
Frissítve: 2018.06.30 11:22