Előző
Következő
új cikk

Belföld

Az eljárás Hunvald igazát bizonyítja

Népszava|2011. szept 16. 05:03
[A+ A-]
Az erzsébetvárosi ingatlanok ügyében nincs olyan bizonyíték, sem tanúvallomás, amely alapján el lehetne ítélni Hunvald Györgyöt - állítja a volt MSZP-s polgármester védője.
Sebes Péter szerint érthetetlen, miért tartják 2 év 8 hónapja előzetesben védencét és a strasbourgi emberjogi bíróság is erre vár választ a magyar kormánytól. Az ügyvéd kritizálja a kormánytöbbség intézkedéseit, melyekkel a büntetőeljárás évszázados szabályait írják át. Úgy véli, Hunvald ügyében akár idén első fokú ítélet születhet; legrosszabb esetben 3 évet kaphat.

- A vád koronatanúja nem vádolta Hunvald Györgyöt. Ezzel a nehezén túl vannak?
- Ami az ingatlanügyeket illeti, igen. De ez nem újdonság. Amint megismertem Nagy György koronatanú vallomását, attól kezdve biztos lehettem benne, hogy ő, és a többi fontos tanú már a nyomozás során is olyan vallomást tett, ami nem terhelő Hunvald Györgyre nézve.

- A fontos tanúk alatt a két jogászhölgyet kell érteni, akikről sejthető, hogy Nagyhoz hasonlóan nyomozati alkut köthettek?
- Ezt nem tudhatjuk, de tény, hogy az ingatlanok után érdeklődő külföldi befektetők képviseletében eljáró jogász ugyanúgy gyanúsítottból vált tanúvá, mint a Nagy Györgyöt jogi tanácsokkal segítő budapesti ügyvédnő. Mindhármuk vallomását tartalmazzák a nyomozati iratok, melyeket mikor elolvastam, tudtam, hogy az ingatlanokat illetően soha nem állt tisztességes alapokon a Hunvald elleni vád. Csak az ügyészség nem hallja meg, hogy Nagy György mit mondott. Mindenki más számára világos.

- Akkor ezek után mitől kell tartania Hunvaldnak?
- Ugyanattól, amitől letartóztatásának kezdete óta: akiknek ez lett volna a dolguk, nem fektettek elegendő energiát a bizonyítékok megismerésébe. Az ingatlanok esetében Hunvald vallomása annyiban tér el a koronatanúétól, hogy védencem azt állítja: az ügyletek nemhogy kárt nem okoztak, de a lakóknak hasznot hoztak, az önkormányzatot pedig felesleges kiadásoktól kímélték meg. Abban, hogy Hunvald mit tett az ingatlanügyekben, kivel mikor és miről tárgyalt, nincs semmilyen ellentét a koronatanúk állításai és az ő vallomásai között. Ha az elejétől mindenki kellő alapossággal mélyedt volna el a bizonyítási anyagban, ugyanarra az álláspontra jutott volna, mint én. Arra, hogy Hunvaldra az ingatlanok ügyében senki nem tett olyan terhelő vallomást, amely alapján el lehetne ítélni.

- Azért töltött rács mögött 2 év 8 hónapot, mert valakik lusták voltak a sok iratot átolvasni, vagy más vádpontok miatt?

- Ezt is érdemes tisztázni. Az ingatlanügyeken kívül Hunvaldot mással is vádolják. Ám ezekkel a bűncselekményekkel letartóztatásakor még nem terhelték, emellett önmagukban soha nem eredményezhették volna előzetes letartóztatását. Soha nem a Hunvald elleni büntetőeljárás ténye ellen ágáltam. Ha a hatóságok gyanúja megalapozott, nyomozni kell; ha nem gyűlik össze elegendő bizonyíték, az eljárást később legfeljebb megszüntetik. Én azt sérelmezem, hogy az ingatlannal kapcsolatos bűnszervezetben elkövetett csalás sosem volt megalapozott vele szemben.

- Pedig ez, a bűnszervezeti minősítés emeli 20 évre a kiszabható büntetést. Vagyis a vád talán legerősebb állítása bukik el leghamarabb?
- Úgy néz ki. Vagyis talán már mások számára is kiderült, ami az iratokat olvasva számomra legalább egy éve világos: nincs bizonyíték ezekre a bűncselekményekre Hunvalddal szemben.

- Miért vitték vissza akkor egy hónap után a rács mögé?

- Az előzetes letartóztatásnak két feltétele van. Az egyik, hogy a terhelttel szemben súlyos bűncselekmény megalapozott gyanúja álljon fenn. Ha van ilyen, akkor a másik indok a szökés, összebeszélés veszélye. Én azt állítom, hogy nincs a bűncselekményre megalapozott gyanú sem, tehát akár vizsgálni is szükségtelen, fönnáll-e a szökés veszélye. Ezt az állításomat soha senki nem vette komolyan, így júniusban a Fővárosi Ítélőtáblán eljáró bírók sem. Ráadásul szokatlannak tűnik az indok is, amellyel Hunvaldot visszazárták. Azt mondták, ez közérdeklődésre számot tartó ügy és előfordulhat, ha az eljárás számára rossz irányt vesz - bár erre semmilyen adat nincs -, hogy Hunvald elszökik, ami önmagában szükségessé teszi az előzetes fenntartását.

- Miért kellene szökéstől tartani csak azért, mert az ügy sokakat érdekelhet?

- Az ítélőtábla megelőzte korát. Először mondták ki, hogy ez közérdeklődésre számot tartó ügy, ezért fontos, hogy Hunvald rendelkezésre álljon, és ezt követte a jogalkotás. Most már kiemelt jelentőségű ügyek vannak, amelyeknek az eljárási szabályai egészen mások.

- Ez a folyamatban lévő ügyek közül az első, amely kiemelt jelentőségűvé vált?

- Azzá vált, alighanem az elsők között. Bár szerintem a kiemelt jelentőségű ügy kategóriája nem indokolja a különleges eljárási szabályokat. Minden büntetőügy fontos, ha úgy tetszik kiemelt jelentőségű, mert itt érvényesíti az állam a polgáraival szemben a legsúlyosabb, kezében lévő fegyvert, a büntető hatalmát. De hogy ez önmagában letartóztatási ok lenne, vagy feljogosítaná az ügyészt arra, hogy kiválassza a bíróságot, szerintem téves vélekedés.

- Meg is változott a már bírói szakban lévő ügy a törvényi minősítés miatt?
- Például abban, hogy az ügyész hallgatja ki elsőként az általa indítványozott tanúkat. Ez újdonság, bár azt mondom, az legyen a legnagyobb baj az eljárással, hogy ki hallgatja ki először őket. Ha a törvényalkotó lehetősége biztosít arra, hogy a kiemelt ügyekben is érvényesüljön legalább alapszinten a fair eljárás elve, addig mindegy, ki kérdez először, ha utána a többiek - a bíró, a védő és a vádlott - is kérdezhetnek.

- Jövő tavasszal ki kell engedni Hunvaldot az előzetesből, miután letelik a három év?
- Nem kell, mert a bűncselekmény miatt, amellyel vádolják, négy évet is el lehet tölteni előzetesben, ha közben nincs ítélet. A bűnszervezeti elkövetés miatt a kiszabható büntetés mellett az előzetes időtartama is nő. Pedig abból, ahogy Hunvald védekezik, látni, hogy nem akar az eljárás elől megszökni, hanem be akarja bizonyítani igazát. S ha már itt tartunk: emlékeztetnék az ítélőtábla egyik indokára, hogy ha a bizonyítási eljárás rosszul alakul, Hunvald talán elszökhet. Az eljárás azonban éppen nem ebbe az irányba tart, sőt. Valamennyi érintett vádlott a vád koronatanújával és a külföldi befektetők jogi képviselőjével megegyezően nyilatkozott, vagyis az eljárás úgy tűnik, éppen Hunvald igazát bizonyítja.

- Még mindig az ingatlanügyekről beszélünk, ugye?

- Igen. Az ingatlanügyeken kívül hivatali visszaéléssel is vádolják, ami három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Vádolják még ellenérték nélkül kifizetett tanácsadói szerződésekkel, amelyek összértéke 20-30 millió forintra tehető. E bűncselekmények miatt azonban soha nem került volna sor a letartóztatására. Hunvald nem ismeri el ezek elkövetését, és szerintem sem állapítható meg a bűnössége. Ha mégis elítélnék, a bírói gyakorlat szerint ezekért nem szabnak ki olyan súlyos büntetést...

- Mint amennyit esetleg már előzetesben eltöltött?

- Nem becsülgetnék, tippeket sem akarok adni. Csak annyit mondok: ha a szocialista vagy szabaddemokrata politikusok nem részesülnek különleges elbánásban, akkor ez egy behatárolt büntetés lehet, amelyhez képest nem kevés idő a már előzetesben töltött 2 év 8 hónap.

- Mi van akkor, ha kevesebb büntetést kap, mint amennyit előzetesben töltött?

- Nem akarok cinikus lenni, de ha megállapítják a bűnösségét, a jelenlegi körülmények között ettől nem kell tartani.

- Vagyis a körülmények nagyobb súllyal esnek latba, mint a tények?

- Tudja, a büntetőeljárás nem arra van kitalálva, hogy kiválasszanak egy személyt és keressenek hozzá bűncselekményt. Ez a szakmai szabályok szerint tilos.

- A gombhoz varrjuk a kabátot tipikus esete?

- Úgy valahogy. Pedig a büntetőeljárás arra van kitalálva, ha valamilyen bűncselekmény gyanúja napvilágra kerül, akkor kivizsgálják és összegyűjtsék a bizonyítékokat. Hunvald esetében az történt, hogy az ingatlanokkal kapcsolatos - mint kiderült - alaptalan vád miatt tartóztatták le, majd elkezdtek lázasan keresni olyan bűncselekményeket, amelyekhez esetleg további bizonyítékokat tudnak találni.

- Mintha kezdene divatba jönni ez az újhullámos igazságszolgáltatás: ön védi Szilvásy Györgyöt is a kémügyben, a minap pedig felfüggesztették Gyurcsány Ferenc mentelmi jogát...
- Úgy tűnik, a jogalkotó az ilyen jellegű eljárásokat preferálja, és fokozatosan meg is teremti a jogi kereteit. Alapvetően különbözik a véleményem a jogalkotóétól abban, hogy bűncselekmények között, az eljárás szabályait illetően csak abban szabad különbséget tenni, hogy az milyen érdeket sért. Abból a szempontból, hogy a jogalkotó többség azt fontosnak, vagy kevésbé fontosnak tartja, nem lenne szabad. A jogpolitika igényelhet adott cselekményekre súlyosabb szankciókat, de speciális eljárási szabályokat bevezetni nem helyénvaló.

- Nem is titkolták, hogy a kiemelt ügy kategóriáját Gyurcsányra és a Sukoró-ügyre szabták...

- A konkrét ügyet nem ismerem, de remélem abban téved, hogy egy ügyhöz szabták a szabályokat. A büntetőeljárási szabályok módosításának legnagyobb hibáját abban látom, hogy a kiemelt ügyekben az ügyész választhatja meg a bíróságot. Évszázados tétel, hogy senki nem vonható el illetékes bírája elől. Vagyis előbb legyen meg a bíróság, aztán a tett, amit a bíróság majd elbírál. Ennek fordítottja rossz következtetések levonására adhat okot. Márpedig az Európai Emberjogi Bíróság és a magyar Alkotmánybíróság is kimondta, hogy az eljárásnak nem csak tisztességesnek kell lennie, hanem annak is kell látszania. De lehet ebből a rossz látszatnál nagyobb baj is, aminek jogállamban az esélyét sem adhatjuk meg.

- Az előzetes letartóztatása ellen Strasbourgba benyújtott kifogásra kaptak választ?
- Az Európai Emberjogi Bíróság arról tájékoztatott, hogy a beadványaink alapján megfogalmazta kérdéseit a magyar kormánynak. Ezek nagyon jó kérdések. Szerintem nehezen megválaszolhatók. A bíróság október végére kért választ a kormánytól, döntést pedig a jövő év eleje előtt várhatóan nem hoz.

- Kivárják ezt, vagy addig még kezdeményezi az előzetes megszüntetését?
- Amikor a mostani tárgyalási szakasz hamarosan eljut oda, hogy Hunvalddal kapcsolatban a legsúlyosabb területen, az ingatlanokkal kapcsolatban lezárul a legfontosabb tanúk meghallgatása, szeretném kezdeményezni a szabadlábra helyezését.

- Addigra kiderül az is, értékükön alul keltek-e el az ingatlanok?

- A bíróság nyár elején megtette, amire az ügyészség több évnyi nyomozás alatt sem volt hajlandó: kirendelt egy igazságügyi ingatlanszakértőt, aki a kontroll-becslést végre elvégzi a perben szereplő ingatlanoknál. A szakértő október-novemberre ígérte véleményét. Ez fontos kérdés, bár abból a szempontból közömbös, hogy ha egyáltalán történt bűncselekmény, abban Hunvald részt vett-e, egyáltalán tudott-e róla. A kontroll-becslés számunkra annyiban lesz fontos: megerősíti-e, amit Hunvald állit, hogy az önkormányzatot nem érte kár.

- Hunvald kártérítési pereket is kilátásba helyezett korábban. Ezek megindultak?

- Számára ez az eljárás teljes anyagi összeomlást is jelentett, hiszen nem csak az ő vagyontárgyait vették zár alá, hanem a család érdekeltségében lévő cég sajtóban sokat szereplő kisrepülőgépét is. A vállalkozás emiatt nem tudott működni, és tönkrement. A cég viszont a repülőt hitelből vásárolta, melynek fedezete Hunvaldék sokat emlegetett keszthelyi ingatlana, továbbá budapesti lakása volt. Ezeket dobra fogják verni, csak a bűnügyi zárlat miatt még a hitelező bankok ezt nem tudják megtenni. De úgy tűnik, elkerülhetetlen lesz. Ha Hunvaldot felmentik, a bankkölcsönök fedezetei akkor is bedőlnek.

- Mikor lehet nem jogerős ítélet a perben?

- A bírósági menetrend szerint az év végére akár ítélet is születhet. A bizonyítás még folyik, de az eddigiek alapján még a mostani közéleti helyzetben is nehezen tudom elképzelni, hogy mindenféle bizonyíték nélkül Hunvald Györgyöt az alapügyben elítéljék. Odáig nem ment el a kiemelt jelentőségű ügyek szabályozása, hogy ezen ügyekben kevesebb bizonyítékra van szükség, mint más ügyekben. Hunvald esetében pedig nem arról van szó, hogy a bizonyítékok egymásnak ellentmondanának, vagy arról, hogy több bizonyíték van az ártatlanságára, mint a bűnösségére. Azt állítom, hogy az alapügyben nincs és nem is volt soha bizonyíték a bűnösségére.

Lájkoljon minket a Facebook-on is!