Előző
Következő
új cikk

Vélemény

Kérdés félázsiából

Népszava|2012. júl 28. 06:15
[A+ A-]
Egy működésében tökéletesen alkalmatlan totalitárius rezsim, és annak vezetője - szokás diktátornak is nevezni - törvényszerűen eljut egy olyan fokra, melyben már nem elegendő a kudarchegyeket (csak) a külső ellenségnek tulajdonítani. Mert csak az erő nyelvét érti, és csak azt beszéli.
Ceausescu minden külföldi útja előtt átalakította a vezetést, hogy meg ne puccsolják távollétében. A kádereket Kádárék is rendre cserélgették. "Más fontos beosztásba, saját kérésére, stb."

Még korábban még drasztikusabban mentek a dolgok.
"Az osztályharc élesedik, a nemzetközi helyzet egyre fokozódik, de mi nem alszunk. A belső árulók egy újabb bandájára csaptunk le" - mondta Virág elvtárs Pelikánnak, a Tanúban Dánielre és bandájára. Ahogyan mondhatná most ugyanezt Orbán Viktor is, aki éppen most ráz le a sakktábláról jó pár régi, kipróbált, bizalmas fideszest. És ismert, régi jó szokása meríteni a letűnt káderek közül.
Megintcsak a Tanú: a horthysta verőlegény, Gulyás mondja ki a börtönben a rongyember krédóját: "Én egyetlen rezsimnek sem vagyok ellensége. Sőt én mindegyiknek kifejezetten híve vagyok".

Eközben Orbán ellenforradalmi kísérleteknek nevezi a rektorok, hallgatók, szülők, és az ombudsman álláspontját az új felsőoktatási rendszerről. Szeretett nemzetét pedig félázsiai népségnek. Azért vigyázzunk! '56-nak is minta lett volna valami köze az értelmiséghez, főként az "értelmességhez". Amikor a távolság egyre nő a lázas víziók és valóság nagybátyánk között, akkor idézzünk még néhány apróságot. "Dániel Zoltán áruló, kém és rendőrspicli. Elég nagy szégyen, hogy mostanáig kijátszotta az éberségünket" - mondja Virág, és tűnődjünk, kire gondolhat most Orbán...

Nem lepne meg, ha a közeljövőben - a neveket aktualizálva - ez a közlemény jelenne meg a Magyar Nemzetben: "A Párt utasitására a Kádár János ügyet, abból a célból, hogy a Párt a valóságot ismerje, kivizsgáltuk. A következőket állapitottuk meg. Az ÁVH, Péter Gábor vezetése alatt a Kádár-ügyben bünös mulasztásokat követett el és félrevezette a Pártot. Az ÁVH feladata lett volna szivós, lelkiismeretes, alapos munkával bizonyitékokat összegyűjteni, azokat leellenőrizni és ennek alapján javaslatot tenni az őrizetbevételekre. Nem igy történt. Megfelelő bizonyitékok hiányában történtek az őrizetbevételek. Felelőtlenül mentek a kihallgatások... Nem a valóság kiderítésére törekedtek, hanem a látszatsikerekre..." (Budai Gyula reszkethet...)

A cenzorok régen sem riadtak vissza a történelem meghamisításától. "Sztálin idejében a fényképekről sorban tűntek el a párt "belső ellenségei", a koncepciós perek áldozatai. Akik tegnap még ott virítottak a legmagasabb rangú vezérek között, egyik napról a másikra eltűntek, nevüket sem volt szabad kiejteni az "áruló" jelző nélkül. Új történelemkönyveket írattak, új történeteket, meséket szőttek. A hazugság, a megtévesztés hihetetlen méreteket öltött, és az újságírók zöme meggyőződésből, vagy saját bőrét is féltve, szófogadóan követte a pártapparátus utasításait."

Az egyszeri melós megkérdezte a párttitkárt: tessék mondani, ez már a kommunizmus vagy lesz még rosszabb is?

Tessék mondani, ez már az orbáni új világ...?