Előző
Következő
új cikk

Vélemény

Magyar tálibok

Népszava|2012. aug 28. 06:00
[A+ A-]
Terrorizálni nem csak robbantásokkal, merényletekkel lehet. A történelem ősidők óta ismeri a lelki terrort is. A megfélemlítést, a társadalom békéjének földúlását. Azt, aminek Cegléd volt és lehet még a helyszíne, előtte néhány más város is. És amit megtetézett a múlt hét végén a Hősök terén a "nem létező" gárda újabb demonstrációja. A fönnálló rendet tagadó szervezet vagy párt, ideológiai háttérrel, önkényeskedéssel, paramilitáris alakulatokat hoz létre, áthágja az érvényes törvényeket, és ha az éppen hatalom lévő kormányzat elnézi ezt, elpimaszodik. A Magyar Gárda köszöni, él és virul, kótyagos legényei fölöltik gyászos feketéjüket, randalíroznak. Rendőrségi asszisztálással.

Ott álltak Cegléden is a kék-fehér autók, a legénysége mellettük bámészkodott, de mert parancsot nem kapott arra, hogy távozásra szólítsa föl a garázdákat, mint valami szokatlan eseményt, csak szemlélte. Egyéb dolga nem is volt. Holott néhány évvel ezelőtt az akkori miniszterelnök jelölt, mára kormányfő, egy harcias hangulatában, korábbi elődjére hivatkozva azt ígérte, két pofonnal hazaküldi őket. Az a korábbi, hivatkozott vezető is úgy élt a két pofonnal, hogy átadta nekik a hatalmat, a mai meg kacérkodik velük. A megígért pofonokat természetesen elfelejtette.

A tálibok, korunk fenyegető terroristái, túlélték szellemi és gyakorlati vezetőjük halálát, el nem tűntek, sőt változatlanul robbantgatnak, a szélrózsa minden irányában. Ideológiájuk a fundamentalizmus, amelynek a muzulmánság valószínűleg csak ürügye, ezzel lehet fanatizálni tömegeket, olyannyira, hogy elvakult fiatalok az életüket is föláldozzák érte. A magyar táliboknak egyelőre még nincs ekkora befolyásuk, lélekmérgező hatásuk, de elemi jelek vannak már rá. Kimennek egy barátságos nemzetközi labdarúgó meccsre, artikulálatlan hangon üvöltenek, gyűlöletet gerjesztenek, megbecstelenítenek egy állami himnuszt.

Ha bárki az ő, a mi himnuszunkkal tenné ugyanezt, törnének, zúznának, véresre vernék egy-két ellenfelüket, és azt hinnék, ezzel minden rendben van. Hihetik, mert sportszerető kormányuk napokig hallgatott, mintha mi sem történt volna, majd amikor kezdett terjedni a hír a nagyvilágban is, elkésetten kiadott egy mosakodó nyilatkozatot. Elnézést nem kért, sajnálkozott csupán, megspékelve finom diplomáciai árnyalatokkal. És ez az árnyalat sem a külvilágnak szólt, "honi diplomáciába", beleillesztve a véleménynyilvánítás joga és szabadsága, te tüntető csürhe, te csak éltél az alaptörvényben rögzített jogoddal. Átvéve az igazi tálibok szóhasználatát, éltetve Palesztinát, és a Hezbollahot támogató Iránt, és ha egyes külföldi lapkommentárok antiszemita tüntetésként ismertetnék a történteket, szokás szerint hazulról szított "rágalmakat, összeesküvést" emlegetnek.
A tálibokra emlékeztet az is, hogy minden más véleményt nem tűr el sem a Jobbik, sem rohamcsapata, az ő egyetlen igaz hitük az elfogadható. Rajtuk kívül más hazafi nincs. Az egyik megjelent honfi, nem túlságosan értelmes arccal, szegényes szókészlettel csak azt tudta fújni a tévékamerába, ők azért mentek Ceglédre, hogy eleget tegyenek "hazafias kötelességüknek", "megvédjék a hazát" a romáktól, megtanítsák őket kesztyűbe dudálni, megfélemlíteni őket, "cigányok megdögletek".

Perceken belül kiderült az is, nem egy fekete gúnyába bujtatott honfitárs volt ő, hanem Jobbikos parlamenti képviselő, Vona Gábor cimborája. A követői torkuk szakadtából ordították, mint napokkal korábban bajtársaik emberi mivoltukból kivetkőzve a Puskás stadionban, hogy "mocskos zsidók", "Auschwitz", "indul a vonat", amiről a magyar közszolgálati hírforrásokból nem is értesülhettünk volna, ha Szlovákiában valaki nem veszi föl, és juttatja el Magyarországra. Életkép, 2012, magát demokratának mondó, uniós és atlanti elveket valló kormány regnálása idején. És mert eljutott külföldre a látványos "kurultáj" híre is, a legalacsonyabb példányszámú újság a róla beszámoló világlap tudósítóját egyszerűen "mocskolódó hölgynek" minősítette.

Igen, magyar tálibok, ugyanazzal a faji elfogultsággal, mint a gyűlölettel átitatott már gyilkoló elvbarátaik Afganisztánban, Irakban, Pakisztánban. Tulajdonképpen miniszterelnöki beskatulyázás is igazolta őket, hiszen mit lehet várni a demokráciát undorral elutasító "fél ázsiaiktól". Akik átveszik, honi használatra alkalmazzák az iráni államfő kirekesztő ideológiáját. A lelki, egyelőre a gyűlöletet alkalmazó terror, országok mindennapi életének fölborítása ugyanabba a kategóriába sorolható, mint hajdan Hitler rohamosztagainak válogatás nélkül végrehajtott gyilkolásai. Ma még randalíroznak, de helyenként már nyíltan is kimondják, az a szándékuk, hogy provokációkkal, az idegek fölkorbácsolásával helyi "polgárháborúba" torkolló konfliktust erőszakoljanak ki. Nehéz meghúzni a tűréshatárt. Békésen talán csak egyetlen mód volna rá. Alkalmazni a törvényt, tettekre sarkallni a rendfönntartókat, oszlatásra fölhatalmazni őket, magyar tálibokat megfékezni másként aligha lehet. Rágódni paragrafusokon, mint az ORFK "jogtudós" szóvivője általában tenni szokta, ütköztetni érvényes jogszabályokat a tétovázó gyakorlattal, végzetes lehet.
Erre várnának?