Előző
Következő
új cikk

Belföld

Messzehangzó tehetségek

Népszava|2013. márc 18. 05:27
[A+ A-]
A szociális hátrányok sokfélesége, mennyisége, milyensége minden személyiségben más lenyomatokat hagy. Van, hogy a tehetség nem mutatkozik meg, vagy elsikkad, mivel a hátrányos helyzet korlátozza a gyermek lehetőségeit. Ezzel a problémával gyakran együtt jár a szülői szorongás, bizonytalanság, elhanyagolás: ez nem kedvez a kreativitásnak, a "tehetségmagok felvirágoztatásának".
A Messzehangzó Alapítvány öt éve immár segíti a rászoruló gyerekeket, és a későbbiekben sem engedi el a kezüket. Céljuk a hosszú távú esélyteremtés a rászorult tehetségígéretek számára. Az alapítvány 2008 óta közhasznú, nonprofit tevékenységet végez a hátrányos helyzetű sportban, művészetekben vagy természettudományokban tehetséges általános iskolás gyermekek számára.
- Sok tehetséges gyerek van, s nagyrészüknél a család segítségével lehetőség nyílik a továbblépésre. Mi olyan gyerekeknek segítünk, ahol nincs mód erre - mondja Krassói Karola, operatív ügyvezető igazgató. - Különösen törékeny élethelyzetben vannak a szociálisan hátrányos helyzetben élő, kiváló adottságokkal rendelkező kisgyermekek. Az iskolán kívüli tehetséggondozás lehetővé teszi, hogy játékos formában tágítsuk a gyermekek érdeklődési körét, bővítsük ismereteiket, segítsük pozitív önértékelésüket, teret adjunk kreativitásuknak, fejlődjenek speciális képességeik.

A kiválasztott intézményekben az osztályfőnökökön keresztül juttatjuk el a jelentkezési lapokat, melyeket a szülőknek és az osztályfőnököknek kell kitölteni. A Művészeti Táborba jelentkezett gyermekekkel személyes találkozót is szervezünk. Ekkor helyzetgyakorlatok segítségével, drámapedagógus vezetésével, meghatározott metodika szerint kidolgozott játékos feladatokat oldanak meg a gyermekek- mondja Krassói Karola.

Az információk feldolgozása után választják ki azokat a gyerekeket, akik részt vehetnek a tehetséggondozó táboraikban, ahol a gyermekek személyiségének speciális összetevői, képességei, készségei is folyamatosan nyomon követhetőek: különböző feladat és társas helyzetben történő megnyilvánulásaik tapasztalati úton segítenek biztosabban körvonalazni a gyermekekre jellemző, megerősítésre váró és finomításra szoruló oldalakat. Több rajzos és írásos feladatot oldanak meg, amelyek objektív visszajelzést adnak.

Az ösztöndíjat kiérdemelő gyermekek az alapítvány által finanszírozott egyéni tehetségfejlesztésben vehetnek részt. A specializáció az alapítványi tehetség tanácsadás során alakul ki. A folyamatos mentori vélemények és a szülőkkel való konzultáció segít kialakítani a gyermek fejlődéséről a reális, mindenkori aktuális képet, így hozzájárul a további fejlesztési irány kialakításához.
Az ösztöndíj programban azok a táborozó gyermekek vehetnek részt, akiket a szakmai testület rászorultságuk és tehetségük alapján erre leginkább érdemesnek tart. Minden turnusból minimum egy-egy gyermek kerül kiválasztásra. A kiválasztási folyamat részét képezi a gyermek személyiségének összetevői, az addigi teljesítménye, a táborban mutatott feladatokhoz való hozzáállása, az osztályfőnök, az edző, vagy más szaktanár véleményezése, és a családlátogatás során tapasztaltak. Az ösztöndíj maximum 100 ezer forint lehet, amit a gyerek például hangszer vásárlásra, vagy egyéb, kifejezetten a tehetség fejlesztésére kell fordítaniuk.

Az elmúlt évben először tudtunk lehetőséget biztosítani az általános iskolák felső tagozatos, természettudományok iránt érdeklődő gyermekeinek, hogy tudásukat, fantáziájukat mozgósítva megtervezzék a jövő élhető városát.
Tavaly az ókorba is elvezető, izgalmas időutazáson vettek részt a gyerekek. A tábor idején kiállítást rendeztek, ahol az ókori és a modern olimpiákat idéző fotók, zászlók, plakátok, kabalafigurák, híres sportolók arcképei voltak láthatók. A gyermekek tehetségterületüknek megfelelően vehettek részt különböző műhelymunkákban, többek között az ábrázoló művészet műhelyben díszleteket, jelmezeket, álarcokat alkottak. A zene és tánc műhelyben az előadás koreografált táncelemeit formálták meg, az alkotás folyamatába bevonják a hangszeres előadókat is. A közös produkció sok lehetőséget ad a gyerekeknek arra, hogy kreatív ötleteik megvalósuljanak.

Az alapítvány céljainak megvalósítását, a tehetséggondozó nyári táborok és az évközi programok szakszerű lebonyolítását a szervezet önkéntes alapon működő TUDORok segítségével végzi. A szociokulturálisan hátrányos helyzetű gyermekek mellett nagyon fontos a magabiztos, teherbíró felnőttek jelenléte, akikhez biztonságosan kötődhetnek. Lényeges, hogy pozitívan álljanak a gyermekekhez, lássák meg erősségeiket, tudják azokat megfogalmazni, kiemelni, megdicsérni, támogatni őket. Tehetségük, kreativitásuk megértéséhez, támogatásához fontos a nyitottság és a barátságos közeledési szándék. A TUDORok több lépcsős kiválasztási rendszert követően csatlakozhatnak a nyári, tehetséggondozó táborok és az évközi programok felnőtt csapatához. A kiválasztást nagyon fontosnak tartjuk, hiszen ők képviselik az alapítvány szellemiségét a gyermekek között. Fontos, hogy a jelentkezők 20. életévüket betöltött, felkészült, elsősorban pedagógus, pszichológus, vagy egyéb társ szakterületek képviselői legyenek.

Lájkoljon minket a Facebook-on is!