Előző
Következő
új cikk

Vélemény

Találós kérdés

Népszava|2014. febr 2. 18:22
[A+ A-]

Hány igaz az alábbi három jogszabályidézetből? A helyes megfejtők részt vehetnek a Ki tud többet a Szovjetúnióról vetélkedőn.

1. Törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről. Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. Budapest, 2014. január.

A felek a Magyar Népköztársaság Forradalmi Munkás-Paraszt Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége közötti, a Magyar Népköztársaság területén létesítendő atomerőmű építése során folytatandó együttműködésről szóló, 1966. december 28-án kelt egyezmény sikeres végrehajtását ... a kölcsönös gazdasági előnyök elvére alapozva az alábbiakban állapodott meg.

Az ... egyezmény alapján a magyar-orosz együttműködés kiemelkedő. Az orosz technológia szerint létesített és működő Paksi Atomerőmű biztonsága világszínvonalon is kimagasló. A Paksi Atomerőmű több évtizede a magyar nemzetgazdaság energiabiztonságának alapvető záloga. Minderre tekintettel indokolt a jelenlegi példaértékű államközi együttműködés fenntartása, elmélyítése.

2. Törvényjavaslat az Interszputnyik Nemzetközi Űrtávközlési Rendszer és Szervezet létrehozásáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről. Előadó: Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter. Budapest, 2014. január.

Az Interszputnyik Nemzetközi Űrtávközlési Rendszert és Szervezetet 1971. november 15-én hozta létre kilenc ország (Bulgária, Csehszlovákia, Kuba, Lengyelország, Magyarország, Mongólia, az NDK, Románia és a Szovjetunió) ... A Szervezetet létrehozó nemzetközi megállapodás 2002-ben jelentősen módosult, amit Magyarországnak ratifikálnia kell.

3. Törvény erejű rendelet a Nemzeti Ügyek Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Legfelső Tanácsa közötti nemzetközi egyezmény kihirdetéséről Magyarország felvételéről a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségébe. Előadó: Áder János, az Elnöki Tanács elnöke. Budapest, 2014. június.

A két állam és nemzeteink közötti megbonthatatlan és testvéri együttműködés elmélyítése szükségessé teszi Magyarország felvételét a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségébe.

Tevan Imre