Előző
Következő
új cikk

Szép szó

A racionális gondolkodás könyve

Népszava|2017. júl 8. 07:26
[A+ A-]

A chicagói rabbi szenvedélyes golfjátékos volt, ezért felettébb bosszantotta, hogy az egész héten ködös idő miatt nem hódolhatott a szenvedélyének. Végre szombat reggelre kisütött a Nap, akkor viszont a vallási tilalom miatt nem játszhatott. A rabbi elgondolkodott: tilalom ide vagy oda, most kora reggel kiszököm az üres pályára, ütök egyet-kettőt, ott úgysem látja senki, s utána bemegyek a zsinagógába a Tóra olvasásra. Azonban a rabbi tévedett, valaki mégis meglátta, aki nem volt más, mint egy öreg ortodox zsidó, a tulajdon édesapja, aki az égből tekingetett le a földi történésekre. Az apa nem volt rest, s azonmód beárulta a rabbit az Örökkévalónál: Menyei Atyám, a fiam megszentségteleníti a Szombatot. Az Örökkévaló pedig így felelt: No várj csak, mindjárt megbüntetem érte a szombat-szegőt! Az apa ezt követően letekintett a chicagói golfpályára: a rabbi éppen felemelte az ütőjét, megsuhintotta vele a labdát, amely gyönyörű ívben repült, s meg se állt a 250 méternyire lévő lyuk közepénél. Az öreg ortodox zsidó ezt látván értetlenkedett, s szemrehányást tett az Örökkévalónak: Menyei Atyám ezt nevezed te büntetésnek? Az Úr - miközben felkacagott, így felelt: Micsoda ütés, és nem mesélheti el senkinek, ez a a fiad büntetése!

Az ilyen és hasonló bölcsességeket tartalmazó anekdotákat, amelyek hű lenyomatai a zsidó gondolkodásnak, nevezik összefoglaló néven talmudi történeteknek; minden rabbi tud mesélni ezernyit, hogy oldja a komoly szellemi erőpróbát jelentő Talmud- vagy Tóratanulás fáradtságait.

 FOTÓ: Vajda József

 FOTÓ: Vajda József

Sokan úgy tartják, és ebben aligha tévednek, hogy a zsidóság akként tudta átélni, soha nem lankadó üldöztetéseinek évezredeit, hogy még a legínségesebb időkben sem akadt a zsidók között analfabéta. A szétszóratásban is ezzel a tudásukkal tudtak kiemelkedni a befogadó nemzetek fiai közül. Nem véletlenül hívják a zsidóságot a "könyv népének", s a könyv mi más lehetett volna, mint "a szent könyv", a Tóra. Ennek rendszeres tanulmányozásához pedig elengedhetetlen az írni-olvasni tudás. Manapság is a harmadik születésnapjukon a zsidó fiúgyermekek - amikor először vágnak le, a rokonság üdvrivalgása közepette az addigra dús hajfürtjeikből - megpróbálkoznak a héber ábécé (álefbét) betűinek felismerésével, amit természetesen kitartó tanulás előz meg.

A kívülállók számára oly rejtélyes, megfejthetetlennek tűnő Talmud - amelynek legfontosabb fejezeteit tartalmazó két kötetét két hét múlva foghatják először kézbe a magyar tanulók és az érdeklődők - pedig nem más, mint a zsidó vallás kétezer éve papírra vetett szabályainak jogi és vallási alapvetése. A Tóra sokszor elvont szabályainak átültetése a gyakorlatba, azoknak a vitáknak a lenyomata, amelyeknek érvrendszere mindenkor meghatározta a zsidóság gondolkodásmódját, az elzárt gettókban éppúgy, mint a szabad vallásgyakorlás időszakában. Örök kérdések és a megerősítő, vagy épp cáfoló módszerek teremtették meg a zsidók "kollektív pszichéjének" alapjait. Az isteni tant így igyekszik a folyamatosan változó világban értelmezni a zsidóság, ami alkalmazkodásuk sarokköve. Érdemes felidézni, hogy miképpen látta kívülállóként Bibó István. A 20. század legmeghatározóbb, demokrata politikai gondolkodójától nem véletlenül idéznek az új, magyar Talmud előszavában is. "Így vált nagymértékben tipikussá a zsidóságban egy magatartás, mely minden megnyíló, ki nem aknázott és észre nem vett gazdasági és emberi lehetőséggel szemben állandó beidegződéssel tette a lehetőségekhez való gyors racionális alkalmazkodást a megnyílt lehetőségek ki nem hagyását."

Joggal merül fel a kérdés, hogy a héber és arámi nyelven íródott Talmud válogatott fejezeteinek hiteles magyar fordítására miért kellett 2017-ig várni? (A teljes, sokkötetes Talmud első könyvének teljes fordítása 5-6 év múlva kerülhet ki a fordítók kezei közül, s a további könyvek is feltehetően ilyen tempóban követik majd egymást.)

Az okok a szöveg bonyolultságában rejlenek. Az elmúlt majdnem 1300 esztendőben olyan felmérhetetlen mennyiségű magyarázat született a Talmudhoz, a már említett vitákat többé-kevésbé lezáró döntések, amelyeknek értelmezését mindenütt a világon csak rabbik segítségével tudják a tanulók elsajátítani. A fordításra vállalkozók dilemmája, hogy képesek-e ezt idegen nyelven megtenni, mert még a rabbik egy része szerint is ez megoldhatatlan feladat. (A magyar nyelvű kötetek tartalmazzák tüköroldalakon az eredeti szöveget is.) A szép számú, forgalomban lévő hírhedt hamisítványról pedig most már igazán jobb megfeledkezni.

Bonta Miklós

Lájkoljon minket a Facebook-on is!