Előző
Következő
új cikk

Népszava Anno

Pécsett kikiáltották a baranyai köztársaságot?

Népszava-összeállítás|2017. aug 17. 10:00
[A+ A-]

A baranyai demokrata köztársaság népe fegyveresen kész megakadályozni a magyar csapatok bevonulását

A „Magyar Távirati Iroda" jelenti Kapos-várról: A pécsi szocialista párt vasárnap délelőtt a Széchenyi-téren tüntető gyűlést tartott, amelyet napokkal előbb röpcédulák harangoztak be. A gyűlés elejétől végig teljesen blöffszerű, kétségbeesett végerőfeszítése volt a pécsi emigránsoknak, akik lépten-nyomon igyekeznek megkísérelni a magyar impérium bevonulásának ideiglenes elodázását. A tüntető gyűlés egészen teátrális volt. Alig 2000 ember vett rajta részt.

A gyűlés határozatképpen kikiáltotta a baranyai szerb-magyar köztársaságot.

Ezután megválasztották az intéző bizottságot, amelynek elnöke Dobrovics Péter, ismert szocialista-kommunista szerbbarát agitátor lett. Raics szerb kormánybiztos-főispán ezekkel az üzelmekkel szemben határozatlan álláspontot foglalt el.

(Kaposvár, augusztus 16.) Hétfőn délután Szigetváron is a pécsihez hasonló népgyűlést tartottak, amelynek főszonokai Gyenis Ferenc és Zelinka kommunista vezérek voltak. A gyűlés kimondta a pécsi gyűlés határozatához való csatlakozást és a Marseillaise eléneklésével fejeződött be. („M. T. I.")

(Laibach, augusztus 15.) Laibachban terjesztett hírek szerint a pécsi munkásság állítólag kikiáltotta a köztársaságot és köztársasági elnöknek Károlyi Mihály grófot választotta. („M. T. I."J

(Belgrád, augusztus 16.) Pécsről jelentik, hogy ott kikiáltották a baranyai szerb-magyar köztársaságot. Ideiglenes elnök Dobrovics Péter lett. A köztársaság a jugoszláv állam és a kisántánt protektorátusa alá helyezte magát. („M. T. I.")

(Graz, augusztus 16.) A „Grazer Tagespost" jelenti Belgrádból: Baranya megyében a jugoszláv kormány protektorátusa alatt önálló köztársaságot kiáltottak ki. A végrehajtó bizottság elnöke Dobrovics festő, aki mellett a német Schwarz és a magyar Magyarovics működnek. Belgrádba küldöttséget menesztettek, amely jelentette a jugoszláv kormánynak a köztársaság kikiáltását és kérte, hogy a kormány támogassa a törekvéseiket. A köztársaság kikiáltását tudomására hozták Gosset ezredesnek is, az ántántbizottság vezetőjének. A pécsi bányák munkásai el vannak tökélve, hogy tönkreteszik a bányákat, ha a megye magyar uralom alá kerül. A jugoszláv kormány azon az állásponton van, hogy a trianoni békeszerződés határozmányait föltétlenül meg kell tartani, és hogy Magyarországnak előbb minden más területet ki kell ürítenie, mielőtt a baranyai területet fölszabadítanák. Belgrádba a legközelebbi napokban várják Károlyi volt miniszterelnököt, aki támogatja a baranyai mozgalmat. („M. T. I.")

(Kaposvár, augusztus 16.) Gosset ezredes, a kiürítési bizottság elnöke, hétfőn éjjel Buda-pestre utazott hogy a legutolsó napok eseményeiről beszámoljon és további utasításokat kérjen. („M. T. I.")

(Zágráb, augusztus 16.) A szerb-magyar köztársaság, amelyet a baranyai és bajai vidék megszállott részeinek szerb, német és magyar lakossága vasárnap Pécsett kikiáltott Jugoszlávia protektorátusa és a kisántánt védelme alá helyezkedett, proklamációt közölt a, jugoszláv kormánnyal és a párisi legfelsőbb, tanáccsal. A baranyai demokrata köztársaság népe fegyveresen kész megakadályozni a magyar csapatok bevonulását. Mindenütt nemzet-őrségeket alakítanak, amelyekhez a baranyai területről és az állam egyéb részeiből szerb önkéntesek csatlakoznak. Mindenütt nagy a lelkesedés. („M. T. I.")

Népszava 1921. augusztus 17.

Lájkoljon minket a Facebook-on is!