Előző
Következő
új cikk

Vélemény

Szociális demokráciát!

Népszava|2017. okt 18. 06:03
[A+ A-]

Botka László lemondását követően széleskörű diskurzus folyik arról, hogy vajon mi az, ami a reményteljes miniszterelnök-jelölt visszalépését követően az MSZP eddig hirdetett vállalásaiból változatlan maradt. Mi az, amit a választók számára az MSZP 2018-tól kínál. Pedig ebben semmi változás nincs: továbbra is érvényes mindaz, amit Botka László – a párt elnöksége által is elfogadott – programjának részeként a nyilvánosság elé tárt.

Az sem módosult, hogy az MSZP a demokratikus erők koalíciójának keretében készül a rendszerváltó kormányzásra. Ugyanakkor egyértelműen a választók tudomására kell hoznunk, hogy bárminemű koalíciós kormányzás kompromisszumos megoldásokat követel majd minden résztvevőtől – amibe az is beletartozik, hogy bizonyos kompromisszumokat bármely koalíciós partner szavazói valamilyen mértékben akár csalódással is fogadhatnak.

Azt is látnunk kell, hogy az Orbán-rezsim hazug, megtévesztő propagandaháborúja 2010-től sajnos megtette a hatását. Hiába szorult be Magyarország a Fidesz-pártállam „illiberális” – értsd: antidemokratikus és tekintélyelvű – zsákutcájába, sokan elhiszik a Fidesz által kitalált álomvilágot. Hiába növekedett a szegénység és a kiszolgáltatottság, az ország jelenlegi vezetői hiába fordították el az országot a fejlett európai demokráciák érték- és érdekközösségétől, hiába válik egyre több ember számára nyilvánvalóvá, hogy az orbánista rezsim urait kizárólag a saját gazdagodásuk érdekli, a Habony-Rogán médiahatalom a közpénzek milliárdjainak gátlástalan felhasználásával hosszú évek alatt félrevezette a lakosság jelentős részét, és az Orbán-rendszert sikeres, egyedül üdvözítő politikai-gazdasági modellként adta el a megtévesztett választóknak.

A demokratikus ellenzéknek ebből a hátrányos helyzetből kell győzelemre vinnie a IV. Magyar Köztársaság megteremtésének ügyét, a modern demokrácia európai értékrendszerét, a szociális piacgazdaság hatékony és a jelenleginél sokkal igazságosabb működési modelljét. Magyarul: szociális demokráciát akarunk!

Mindenekelőtt le kell szögezni, hogy a jövő szociáldemokráciája egyik alapjának a szociális és az elosztási igazságosságnak kell lennie. A szociális terület nem működhet a maradékelv alapján. Ahhoz, hogy nagyságrendekkel több pénzt fordíthassunk az emberekre, meg kell változtatni az elosztási és újraelosztási elveket. Az egyenlőtlenséget növelő politika helyébe az egyenlőség irányába tett intézkedéseknek kell lépniük. Mert: „Egy társadalom valós szövetét az egymás iránt vállalt felelősség, a szolidaritás, a kohézió, a szerencsétlenebb sorba születettek segítése, támogatása, a jobb helyzetűek bizonyos előnyökről való lemondása, az együttműködés alkotja”.

Mi az MSZP-ben azt valljuk, hogy a társadalom igazságos működéséhez egy kifogástalan és egymásra épülő szociálpolitikai rendszerre van szükség. Továbbá alkotmányos garanciákra, a mindenkit megillető emberi jogokra, valamint a méltóság tiszteletére. Számunkra magától értetődő a szociális biztonság megteremtése, az esélyegyenlőség biztosítása, a legrosszabb helyzetűek befogadása, a generációkon átörökített hátrányok ördögi körének megszakítása és a hátrányos megkülönböztetés minden formájának tilalma.

Ennek hiányában nem lehet sikeres sem a gazdaság, sem az ország. A szociálpolitikai intézkedések nem kiegészítik a többi társadalompolitikai stratégiát, hanem annak szerves részei. Ezek nélkül nem képzelhető el egy fejlődő, élhető, méltányos és igazságos társadalom. 

Nekünk, magyar szocialistáknak mély meggyőződésünk, hogy az új rendszerváltáshoz a legnagyobb társadalmi támogatást azzal tudjuk megszerezni, ha a választók számára egyértelműen megfogalmazzuk: a többi demokratikus párttal közös célunk a jogállamiság, a parlamenti demokrácia, a hatalmi ágak függetlenségének helyreállítása. Nem kormányváltásra, hanem rendszerváltásra készülünk! Ebben a rendszerben pedig nem lesz lehetőség a közpénzek gátlástalan elrablására, ahogy ez Orbán Viktor jelenlegi rezsimjében működik. Nem lesz lehetőség irányított közbeszerzésekre, s nem lesz lehetőség haveri maffia-kapitalizmusra. Továbbá, nem lesz lehetőség a média függetlenségének felszámolására, és nem lesz lehetőség az igazságszolgáltatás kormányzati befolyásolására sem.

Mi, MSZP-sek az új rendszerváltás alapvető kérdésének tekintjük az arányos és igazságos közteherviselést, ami természetesen azt jelenti, hogy a gazdagok, a tehetősebbek a jelenleginél nagyobb mértékben vegyenek részt az ország felemelkedésében, miközben a nehéz körülmények között, sokszor méltánytalan nyomorban és kiszolgáltatottságban élők sokkal kedvezőbb adóterheket, vagy akár adómentességet is élvezhetnek.

Ne legyen tévedés: az MSZP progresszív jövedelemadót akar, és bátran szembenéz azzal, hogy Orbán egypárti állama ezt eleve szeretné kizárni. Hát persze: hiszen a Fidesz pártállami rendszere a haverok és cimborák meggazdagodására épül. Az új, IV. Magyar Köztársaság célja viszont nem lehet más, mint a széles néptömegek felemelkedése és boldogulása.

Az MSZP programjának középpontjában az általános jólét és a szociális biztonság növelése áll. A munkavállalók és a kisvállalkozók létbiztonságának megteremtése központi kérdés lesz a IV. Magyar Köztársaság kormány-programjában. Helyre kívánjuk állítani a társadalombiztosítás alkotmányos kötelezettségét, azaz az egészségbiztosítás és a nyugdíjbiztosítás mindenkire kiterjedő rendszerét.

Erre kínálunk szövetséget mindenkinek – és nemcsak a demokratikus pártoknak, hanem minden, igazságos és emberhez méltó életre vágyó honfitársunknak.

Korózs Lajos szociológus, országgyűlési képviselő