Előző
Következő
új cikk

Az I. világháború

Háromezer ember pusztult el Moszkvában

Népszava-összeállítás|2017. nov 20. 08:00
[A+ A-]

A holttestek napokon át temetetlenül hevertek. A kremli székesegyházat elpusztították. A Vazul-templomot a lövedékek fölgyújtották.

A „Daily Chronicle" jelenti Pétervárról, hogy a bolsevikiek csapatai, amelyek Gacsina és Carskoje Seio között Kerenski 1500 kozákját megverték, 16.000 főből állottak. Moszkvában a harc e hó 10-én kezdődött. A kormánycsapatok 3000 katonából és diákból állottak, akik 3 ágyúval, nagyszámú puskával és néhány géppuskával rendelkeztek. A helyőrség 100.000 embere közül mintegy 15.000 volt a bolsevikiek pártján, míg a többiek a kaszárnyában maradtak. A forradalmi katonai bizottság 15 ágyúval állandóan, a város központját lőtte. E hó 14-ig 3000 embert, főleg békés polgárokat, megöltek. A holttestek napokon át temetetlenül hevertek. A kremli székesegyházat elpusztították. A Vazul-templomot a lövedékek fölgyújtották.

Angol dühöngés Lenin ellen

A londoni „Daily Mail"-ban Lovat Fräser heves támadásokat intéz a maximalisták ellen, azt mondván, hogy egyetlen szocialista sem haladhat e csatornalakó patkányok zászlója alatt. Tizenhét nemzet ragadott fegyvert Németország ellen — írja Fraser — és kilenc további szakította meg Lenin pénztárosával az összeköttetést.

Elképzelhető-e, hogy a nemzetek nagy közössége nevetségesen kis ember ruhájába kapaszkodik, aki kísérletet tesz, hogy Oroszország kapuit megnyissa az ellenség előtt. A leninizmust és minden művét el kell átkoznunk. Hazaárulókkal vagy hazaárulókból összeállított kormányokkal nem haladhatunk együtt.

Kerenskinek legfőbb hibája határozatlansága volt. Az expremisták híveket találtak, mert tudták, hogy mit akarnak. Nem szabad azonban Oroszország iránti hitünket elveszíteni, noha a haditerveket ezután úgy kell fölállítanunk, hogy Oroszországot nem vesszük számításba.

Népszava 1917. november 20.

Lájkoljon minket a Facebook-on is!