Előző
Következő
új cikk

Népszava Anno

Lemondott az angol király

Népszava-összeállítás|2017. dec 11. 10:00
[A+ A-]

Baldwin miniszterelnök: Üzenetem van a királytól...

— Üzenetem van a királytól, őfelsége saját kézaláírásával! - és az iratot továbbnyújtotta a speakernek, aki fölolvasta mind a lemondási okiratot, mind pedig az üzenetet. A lemondó okirat szövege a következő:

„Ma délelőtt a következő lemondási okiratot állítottam ki és írtam alá: „Én, VIII. Edward, Nagy-Britannia, Írország és a tengerentúli domíniumok királya azt a megmásíthatatlan elhatározásomat nyilvánítom, hogy lemondok a trónról mind önmagamra, mind pedig utódaimra nézve. Kívánságom az, hogy ez a lemondási okiratom azonnal hatályba lépjen, aminek jeléül kézaláírásommal látom el jelen okiratomat 1936. december 10-én alulírott tanúk jelenlétében. Edward R. I.

Jelen okiratom kiállítását és aláírását tanúsítja három fivérem: a yorki, gloucesteri és kenti hercegek, ő királyi fenségeik."

A király üzenetének szövege:

A király üzenetének szövege a következő: „Hosszú és leggondosabb megfontolás után elhatároztam, hogy lemondok a trónról, amelyet atyám halálával örököltem és ezennel közlöm ezt a visszavonhatatlan elhatározásomat. Teljes tudatában vagyok e lépésem súlyosságának; csak azt remélhetem, számíthatok arra, hogy népeim megértik ezt az elhatározásomat és az okokat, amelyek engem erre késztettek. Nem akarok most egyéni érzelmeimmel foglalkozni, de arra kérek mindenkit, emlékezzenek arra, hogy az a teher, amely az uralkodó vállait állandóan nyomja, olyan súlyos, hogy azt csak az én viszonyaimtól eltérő körülmények között lehet elviselni. Úgy érzem, nem tévesztem szem elől azt a kötelességemet, hogy a közérdeket helyezem előtérbe, amidőn kijelentem, tudatában vagyok annak, hogy nem tudom többé megfelelő módon vagy saját magam megelégedésére ellátni ezt a súlyos feladatot.

A legőszintébben nagyra becsülöm azt a szellemet, amely azt a hozzám intézett felszólítást sugallta, hogy döntsek másként és a legalaposabban meggondoltam ezt a tanácsot, mielőtt végleg határoztam volna, döntésem azonban már végleges. Ezenkívül a további késedelem szükségképpen károsítaná azokat a népeket, amelyeket mint walesi herceg és mint király szolgálni akartam és amelyeknek jövendő boldogsága és jóléte szívem állandó kívánsága. Abban a feltevésben búcsúzom tőlük, hogy az az út, amelyet választottam, a helyes út és a legjobb, a legcélszerűbb a trón szilárdsága s a birodalom és népeim boldogságára nézve.

Mélységes hála tölt el azért a megbecsülésért, amelyet mindig tanúsítottak velem szemben trónralépésem előtt és után és amelyet biztos tudomásom szerint utódomnak is megadnak majd. A legnagyobb súlyt helyezem arra, hogy az okirat, amelyet kiadtam és aláírtam, haladéktalanul hatályba lépjen és hogy megtörténjenek az összes szükséges intézkedések, hogy törvényes utódom, fivérem, a yorki herceg őkirályi felsége azonnal a trónra lépjen.

Edward R. I.

Népszava 1936. december 11.

Lájkoljon minket a Facebook-on is!