Előző
Következő
új cikk

Vélemény

Építsük fel a nemzeti kapitalizmust!

Népszava|2018. máj 23. 06:01
[A+ A-]

Isten kegyelméből ismét hatalomra került nemzeti kormányzatunk a trafikok államosított újraosztásával kezdett, és mára a magyar föld javainak többségét magyar kézbe juttató politikája gyökeres változásokat ért el a magyar faj gazdasági megerősítésében. Szinte nincs is már olyan területe az életünknek, ami nem a nemzeti érzelmű magyarok kezében van, a földektől a sajtón át az utolsó falu nincstelenjeinek ételosztásáig. Mindez a nemzet felemelkedése felé vezető úton való előre haladást jelenti, amit csak egy Szent Istvánhoz mérhető nagyságú vezér tud irányítani. Isten megadta nekünk a vezérünket, aki miatt már az egész világban irigyelnek, mert új jövő felé viheti az elpuhult Nyugatot is, lebontva a liberális demokráciák színpadát. A célunk az, hogy a nemzeti társadalom tovább szilárduljon, és összefogással megvédjük az országot és vezérünket az áruló Soros hazai és külföldi bérenceinek aknamunkájától.

De ez csak a kezdete a kibontakozó permanens sikersorozatnak.

Ahogyan másutt - például az erkölcsösebb berendezkedésű finneknél, vagy a demokrácia mintájának tartott Amerikában- is van, külön árusítási jogként lehet majd értékesíteni az alkoholeladást, vagy akár a húsellátást, a kenyérrel, csecsemőholmival való kereskedést, és így tovább. Ha a több ezer féle árucikkből csak néhány tucatnyit kiveszünk, és az arra érdemeseknek újraosztjuk, újabb magyar emberek tízezreit tesszük tulajdonosokká, azaz ez a „nemzeti piaci ésszerűsítési program” (a továbbiakban: NEPIPO) lényegében a válságba jutott nyugati kapitalizmus meghaladásához, a nemzeti kapitalista társadalom létrehozásához vezet.

Természetesen vigyázni kell arra, hogy a nem nemzeti érzelműek ne szerezhessék meg a nemzet javait – tudni kell, hogy ki kiféle. Ezért a nemzet önvédelmét szolgáló információszerzést önkéntesekkel is meg kell erősíteni. Ezeket az önkénteseket a „nemzet támasza” címmel kell jutalmazni. A közszellemet javítja, ha a magyar közéletben amúgy sem kedvelt „uram” kifejezést is felcseréljük például a „nemzettárs” szóra. Ez demokratikusabb is, hiszen az uram kifejezés alá- és fölérendeltségre utal, míg a nemzettárs a közös sorsot, az egymással való szolidaritást fejezi ki.

Sajnálatos, hogy egy ideig még lesznek, akik nem értik meg új társadalmunk magasabb erkölcsiségét, és itthon és külföldön is megpróbálják lejáratni, a pusztulóban lévő nyugati demokrácia világához viszonyítani az itthon történteket.

Persze a magyar születésénél fogva nagylelkű is. Nemzeti Tisztánlátási Hivatal felállításával segítjük azokat, akik „más kultúrába” születtek, hogy megérthessék népünk lelkét. Természetesen megszüntetjük a nemzetet megosztó választási komédiákat. Egyetlen vezérünk lesz, akit akár kormányzónak, elnöknek vagy királynak is kikiálthatunk egy kétharmados alkotmányos döntéssel. A lényeg az, hogy magyar földön ő irányítja majd a történelem alakulását.

Lehetséges, hogy maradnak még értetlenek és idegenszívűek – nekik majd „nemzeti léleképítő táborokat” kell felállítani, amelyekben intenzív módon tanítjuk meg, hogy mit jelent a magyarok istene.

A legfontosabb célok egyike ifjúságunk magyar lelkületének erősítése. Ezen a területen egy egész nevelési rendszert kell felépíteni. Kezdődik azzal, hogy a vérmagyar családban születő gyermeknek „a nemzet gyermeke” cím és juttatás jár, cserében azért, hogy megkeresztelik. Ha a kívánt utat járja, akkor Nemzeti Ösztöndíjat kaphat és továbbtanulhat annak, amire a nemzetnek szüksége lesz. A legkiválóbbak akár külföldre is eljuthatnak, ha az a nemzet számára hasznos.

Itthon mindenkinek lesz munkája – egy felállítandó Nemzeti Munkaerő-gazdálkodási Hivatal gondoskodik arról, hogy mindenki haláláig dolgozzon a nemzetért, a munkakerülőket pedig megbüntetik. Ha munka kell, akkor ásóval-lapáttal megássuk majd a Duna-Tisza csatornát is, amit 300 év alatt nem tudtak megvalósítani. Mi megcsináljuk, és ez is új rendszerünk kivételes alkotóképességét bizonyítja.

Akár akarjuk, akár nem, példaképévé leszünk a feltörekvő országoknak, hiszen önmagunk erejéből válunk a legfejlettebb országgá. Egyetemeinkre ezrével jönnek majd a külföldi diákok, akik a „magyar csoda” titkait keresik. Általuk akár az egész világot is új útra visszük, hiszen követni fognak bennünket. Beteljesül a prófécia: a magyarok Krisztus népe, és küldetésük átvezetni az emberiséget a világ most kezdődő, magasabb rendű erkölcsi értékekre épülő korszakába.

dr. Köteles Lajos művelődéstörténész