Előző
Következő
új cikk

„Nyerjen tabletet a Népszavától”

[A+ A-] [Nyomtatás]

Játékszabályzat

1. Az akció szervezője

A „Nyerjen tabletet a Népszavától” előfizetői játék (a továbbiakban: „Akció”) szervezője, a XXI. század Média Kft. , mint a Népszava napilap kiadója (székhely: 1066 Budapest, Jókai u. 6 adószám: 25761678-2-42, a továbbiakban: „Szervező”).

2. Az Akcióban részt vevő személyek

Az Akcióban részt vehet minden, 2018. februárjában érvényes print Népszava előfizetéssel rendelkező természetes személy, kivéve a Szervező, illetve az Akció szervezésében közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, valamint a Szervező kiadványait terjesztő és forgalmazó személyek, alkalmazottaik és mindezek közeli hozzátartozói [Ptk. 685. § (b) bekezdése]. Az akció ideje alatt tiszteletpéldánnyal rendelkező előfizetők nem vehetnek részt a játékban.

3. Az Akció időtartama

Az Akció 2017. november 20-án kezdődik és 2018. február 22-ig tart.

4. Az Akció menete

Az akcióban azon előfizetők vesznek részt, akik 2018. február hónapra érvényes print Népszava előfizetéssel rendelkeznek (kivéve: 2. pont). Minden régi előfizetőnk részt vesz a sorsoláson és azon új előfizetők is, akik kézbesítési címéhez 2018. február hónapban print Népszava előfizetés tartozik.

A játék időtartama: 2017. november 20 – 2018. február 22.

Sorsolás időpontja: 2018. február 22., csütörtök 11.00 óra.

A sorsolás helyszíne: XXI. század Média Kft ., mint a Népszava napilap kiadójának székhelye, 1066 Budapest, Jókai u. 6.

A nyertesek névsorát (név és település), a Népszava 2018. február 27-én megjelenő, számában közöljük.

Nyeremények:

  • 2 darab tablet, darabja legalább bruttó 25.000 forint értékben.

A felsorolt nyereményt 2018. március 31-ig biztosítjuk.

5. Információ az Akcióról

a) Az Akció játékszabályzata, valamint további információk találhatók a Népszava honlapján: www.nepszava.hu.

6. Személyi jövedelemadó

6.1 A Szervező vállalja a nyertesek nevében a nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését.

7. Vegyes rendelkezések

7.1 A nyerteseket a Szervező a sorsolást követően telefonon és/vagy postai úton értesíti legkésőbb 2018. március 7-ig.

7.2 A Szervező és ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezései tiltják.

7.3 A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt, valamint a sorsolás alatt a különböző nyerőkategóriákban meghatározott mennyiségben és értékhatárban sorsolja ki a nyerteseket.

7.4 A sorsoláson csak azon természetes személyek vehetnek részt, akik 2018. február hónapban érvényes print előfizetéssel rendelkeznek, a játékban 2. pontban felsorolt személyek nem vehetnek részt.

A Szervező vagy megbízottja jogosult ellenőrizni az adatok valódiságát, s kizárhatja a valótlan adatokat tartalmazó vagy a természetes beazonosításhoz szükséges adatokat hiányosan tartalmazó szelvényt.

7.5 A résztvevők a jelen Akcióban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy

a) a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertes nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós és reklámcélokat szolgáló audio-, fotó- és videoanyagokban,

7.6 A Szervező kérésére a nyeremények nyertes köteles aláírni egy nyilatkozatot, amelyben kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező képmásukat, illetve fényképüket és hangfelvételüket promóciós célból díjmentesen hasznosítsa.

7.7 A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.

7.8 A nyeremények készpénzre nem válthatók.

7.9 Az Akció információs vonala: 06-1- 477-9008-es helyi tarifával hívható szám.

Budapest, 2017. november 16.