Előfizetés

Revolveres támadás a Síp utcában

Publikálás dátuma
2014.11.07. 10:00

Egy korabeli bűntény krónikája. 1931-ben, ezen a napon a Népszavában

Péntek délben a Síp utca 7. számú bérház udvarát éles sikoltás verte föl. Egyik első emeleti lakásból kirohant egy idősebb háztartási alkalmazott és kétségbeesetten kiáltozni kezdett: „Segítség! Rablók! Gyilkosok!" A fölriasztott lakók nyomban a folyosóra tódultak, a házfölügyelő azonnal becsukta a kaput, majd odarohantak a háztartási alkalmazotthoz, hogy mondja el, mi történt. A nő, Szőke Ilona mindenes, elmondotta, hogy rablók hatoltak be a konyhába, revolvert fogtak rá és ki akarták fosztani a lakást.

A ház lakói nyomban a támadók keresésére indultak, de hiába kutatták föl az egész épületet, senkit sem találtak. Az ilyenkor meglehetősen népes Síp-utca járókelői is kijelentették, hogy senkit sem láttak a házból menekülve szaladni.

A VII. kerületi kapitányságról azonnal rendőrök és detektívek mentek ki a helyszínre és nyomban megkezdték a vizsgálatot. Mindenekelőtt Szőke Ilonát hallgatták ki, aki a következőképen mondotta el a rablótámadás részleteit:

A leány Reisz Henrik részvénytársasági igazgató alkalmazottja. Reisznak ötszobás lakása van és a lakás mellett van az irodája is. Az irodahelyiség felé eső részen van a konyha, amelyet belülről egy keskeny folyosó köt össze a lakással. Elmondotta a leány, hogy lent volt bevásárolni és amikor visszatért, három férfit látott álldogálni a folyosón. Ez azonban különösebben nem tűnt föl neki, úgyhogy nyugodtan bement a konyhába. Nyomban utána kopogtak a konyha ajtaján, amire ő kinyitotta az ajtót. Ebben a pillanatban három férfi rontott be a konyhába. Az egyiken fekete szemüveg volt és revolvert tartott a kezében.

Ez ráfogta a revolvert a leányra, a másik kettő pedig rávetette magát, lelökték őt a földre, megfenyegették, hogy ha mukkanni mer, végeznek vele és követelték tőle, hogy adja át nekik a lakás kulcsait.

Ő átadta a kulcscsomót, amire a támadók közül kettő a lakás felé tartott. A lakás ajtaja azonban belülről zárva volt, mert bent tartózkodott Reisz Henrikné. A támadók darabig próbálkoztak az ajtó kinyitásával, de amikor látták, hogy nem boldogulnak, ráparancsoltak a leányra, hogy nyissa ki a lakás ajtaját. Szőke Hona erre ijedtében megnyomta a lakás csengőjét. Amint a csengő éles berregése megszólalt a támadók nyilván azt hihették, hogy valaki kívülről akar bemenni a lakásba, mert a kezükben levő kulcscsomót odavágták és ki-rohantak az előszobából. Szőke Ilona nyomban föllármázta a házat A leány elmondotta még, hogy a támadók erősen szorongatták a torkát, a detektívek valóban találtak a leány torkán vörös foltokat amelyek esetleg fojtogatás nyomai lehetnek.

A detektívek és rendőrök nyomban alaposan végigkutatták az egész épületet a pincétől a padlásig, átkutatták a raktárakat, lépcsőházakat sőt egyes lakásokat is, de sehol sem akadtak a támadók nyomára.

Csupán egyik házbeli lakó tett olyan vallomást, hogy ő valószínűen látta az egyik támadót, sőt beszélt is vele. A házban van ugyanis az Ungár-féle kesztyűgyár és a gyáros felesége elmondotta, hogy közvetlenül abban az időben, amikor a sikoltozást hallotta, belépett az üzletbe egy fiatalember, akin fekete szemüveg volt és zöldes esőköpenyeget hordott. A fiatalember zavartan megállott az üzletben, majd könyöradományt kért tőle. A 30 esztendősnek látszó férfi azt mondotta, hogy állásnélküli nyomorgó tanár, amire Ungárné 20 fillért adott neki. Ezután sem távozott el azonban a férfi, hanem aziránt érdeklődött hogy lehetne-e kesztyűt vásárolni. A férfi ezután eltávozott az üzletből, Ungárné pedig a nagy lármára kiszaladt és akkor tudta meg, mi történt.

Valószínűnek tartja az asszony, hogy a fiatalember bemenekült az üzletbe és azért tartózkodott ott, hogy később észrevétlenül eltávozhasson.

Szőke Ilonát bevitték a főkapitányságra, hogy részletesen kihallgassák, a detektívek pedig megkezdték a nyomozást a bizonyos tekintetben fantasztikusan hangzó rablótámadás ügyének tisztázása érdekében.

Délután a rendőrség ismét kiment a Síp utcai házba, ahol helyszíni szemlét tartottak. A szemle során olyan megállapítások történtek, amelyek valószínűtlenné teszik a rablótámadás történetét.

Az esti órákban még egyszer kihallgatták Szőke Ilonát, mert az eddigi vallomásában több kérdésre olyan válaszokat adott, amelyek szükségessé tették további kihallgatását.

Népszava 1931. november 7.