Rendőrkopók a Népszava nyomában

Publikálás dátuma
2015.02.04. 07:25

Népszava, 1913. február 4.

Irtunk már arról a hajszáról, amelyet lapunk ellen a losonci és a nagyváradi rendőrség indított. Ezen a két helyen lapunk kihordóit, akik voltaképpen ugyanolyan szolgálatot teljesítenek, mint a posta levélhordói, akadályozzák kötelességük tejesítésében, házalásnak minősítvén az ujságkihordást A losonci főandrist már fölvilágosítottuk arról, hogy a házalásí törvénynek ez - a legalább is - önkényes magyarázata hivatali hatalommal való visszaélés, de ennek ellenére cikkünk megjelenése után újból beinvitálta lapunk losonci kezelőjét és azt követelte tőle, hogy, ha előfizetőink névsorát nem is, de legalább lakáscímüket adja neki. Arra számit a rendőrkapitány, hogy a lakáscím alapján könnyű lesz megszerezni az előfizetők névsorát és könnyű lesz kellemetlenségekkel zaklatni előfizetőinket Újra csak azt üzenhetjük a losonci főrendőrnek, amit már üzentünk: ha nem akarja megtanulni a törvényt akkor menjen legelni vagy repedjen meg mérgében afölött, hogy sem előfizetőink névsorát sem a lakcímeket nem fogja megkapni, - az elő-fizetők ellenben minden körülmények között megkapják a lapot!

Szerző