Az eskü-téri híd

Publikálás dátuma
2015.10.14. 12:00
Kép forrása: Fortepan, Erdélyi Mór felvétele
Hamisítatlan magyar termék. Nagyzási hóbort volt a fogantatója, korlátoltság, a szülőanyja, korrupczió a bábája a szörnyszülöttnek Az Erzsébet híd építése sem volt mentes bonyodalmaktól.

Hamisítatlan magyar termék. Nagyzási hóbort volt a fogantatója, korlátoltság, a szülőanyja, korrupczió a bábája annak a szörnyszülöttnek, melyet impertinens képzelőtehetséggel eskü-téri hídnak kereszteltek el azok, kik a szegény dolgozó nép adófilléreit milliókba gyűjtve részint a Duna fenekébe, részint saját feneketlen zsebükbe süllyesztették.

A hídnak több évi munka és sok milliók elköltése után az idén kellett volna elkészülni. Mikor állítólag készen volt, akkor kiderült, hogy a forgalomnak átadni nem szabad, mert a híd már saját súlya alatt is roskadozott. Erre szakértői vizsgálat alá vették a hidat. Ezen szakértői vélemény alapján elhatározták, hogy a hídfőket körülfogják falazni, természetesen több százezer korona költség igénybe vételével.

A munkálatokhoz hozzá is fogtak, azt majdnem elkészítették, az újabb százezreket elköltötték s a végén ott voltak, ahol a mádi zsidó.

A százezrek árán létesített munkálatok teljesen hiábavalók voltak, mert ezzel a düledező hidat biztonságba helyezni nem lehetett.

A napokban újabb ankétokat tartottak, amelyen a pótmunkálatokat teljesen hiábavalóknak jelentették ki, kimondták, hogy nem elég körülfalazni, hanem tárnákat kell építeni újabb százezrek befektetésével. De nemcsak ez derült ki az ankéten, ha-nem az is, hogy a készen lévő több százezer koronát felemésztett tornyokat is le kell szedni, ami újabb százezrek kiadását jelenti.

Aki azt hiszi, hogy most már hasznavehető hidat fogunk kapni, az alaposan fog csalódni, mert ennek a nótának az lesz a vége, hogy a hidat le kell hordani.

Népszava 1902. október 14.

Szerző