Abortusz

A magyar katolikus klérus és mostanában a fideszes Szabó református püspök a hírek szerint, ismételten elővette az abortusz eltörlésének kérdését. Teszik vagy - évszázados szokás szerint, hátulról és sunyin - tettetik a hatalommal, tesztelik most két egyházi fennhatóságú kórháznál. Ott szívük joga. De ismerve ezeket az egyházi szervezeteket, nem akarnak majd megállni ennél a határnál. Halljuk a hitük szerinti okfejtéseket az emberi élet és az isteni akarat kapcsolatáról, ám ez hamis érvelés. Erre hivatkozva védik a nagy egyházak az életet már a sejtegyesüléstől számítottan. Családról beszélnek, persze felelősség nélkül a katolikus klérus idősebb vezetői, akik nem is alapíthatnak családot, nem lehet tapasztalatuk a családfői felelősségről, a család belső működéséről. Hiteltelenek továbbá azért is, mert álszentek és erkölcstelenek, nem véletlen, hogy manapság egyre többet hallani a papok "eltévelyedéseiről". Hitük szerint ők mit mondanak majd a Teremtő előtt életük megítélésekor? Bízzák a családokra vagy az érintett asszonyokra, lányokra az abortusz kérdését! Rájuk tartozik és nem másra.

Szerző