Tizenkét Zeppelin Lyon felett

Publikálás dátuma
2017.10.24 10:12

Fotó: /
Légitámadások az I. világháborúban - Egy léghajó kidobta ballasztját, hátrahagyta sebesült legénységét, fölszállt és elmenekült.

A lyoni „Progrés" Párísból a következő táviratot, kapta: A francia vezérkar véleménye szerint a tizenegy Zeppelin közül, amely francia területen átröpült, csak kettő jött Angliából, a többi kelet felől érkezett es minden valószínűség szerint a Lyon közelében lévő Creusot-műveket akarta bombázni.

Három német léghajó valóban elröpült Lyon fölött, A „Petit Párisién" értesülése szerint a négy elpusztult Zeppelinen kívül egy ötödiket is leszállásra kényszerítettek Montignynel.

A léghajó kidobta ballasztját, hátrahagyta sebesült legénységét, fölszállt és elmenekült. Egy touloni aviatikus azt állítja, hogy egy Zeppelint egészen a Közép-tenger fölé üldözött.

Népszava 1917. október 24.

Szerző
2017.10.24 10:12

Visszavertük az olaszokat!

Publikálás dátuma
2018.09.21 09:00

Fotó: /
Harctéri jelentés: megélénkültek a harcok a velencei hegyi fronton
OLASZ HARCTÉR. Tegnap újból megélénkültek a harcok a velencei hegyi fronton. A Monte di vol Bellától és a Col del Rossotól északra az olaszoknak sikerült ideiglenesen behatolniuk árkainkba, de a haladéktalanul megindított ellentámadás csakhamar ismét kivetette őket onnan.

Az Asolonrftól nyugatra és a Col del Orsó területén derék ezredeink elkeseredett közelharcban verték vissza az olaszok rohamait. Az ellenség súlyos veszteségeket szenvedett. San Dono mellett megint meghiúsítottunk egy ellenséges áttörési kísérletet.
NYUGATI HARCTÉR. A császári és királyi csapatoknál nem történt különös harci tevékenység.
ALBÁNIA. Csekély harci tevékenység. A valonai ellenséges röpülőteret röpülőink sikerrel megtámadták.

 Népszava 1918. szeptember 21.
Témák
I. vh
2018.09.21 09:00
Frissítve: 2018.09.21 09:00

Hindenburg a békejavaslatról

Publikálás dátuma
2018.09.20 08:00

Fotó: /
Hindenburg vezértábornagy a hadrakelt sereghez a következő hadseregparancsot intézte:
A magyar és osztrák kormány valamennyi hadviselő félhez javaslatot intézett a béke helyreállítása céljából, nevezetesen egyelőre nem kötelező megbeszélések folytatására, de a küzdelem ezáltal nem szenvedne félbeszakítást. A béke megbeszélésére való készség nincs ellentétben azzal a szellemmel, amelyben mi a küzdelmet folytatjuk hazánkért.

Már 1916 decemberében fölajánlotta a békét az ellenségnek császárunk, legfőbb hadurunk szövetségesünkkel egyetértőleg. Több ízben bizonyságot tett a német kormány arról, hogy hajlandó békét kötni, a válasz az ellenséges táborból mindig gúny és becsmérlés volt.

Az ellenséges kormányok csak a megsemmisítő háborút ismerik, mi ellenben védelmi háborút folytatunk s ebben a szellemben intézte szövetségesünk a mi beleegyezésünkkel új javaslatát a nem kötelező békemegbeszélésekre, melyek azonban nem szakítanák félbe a küzdelmet. A hadseregnek tehát tovább kell küzdenie.

A német haderő, amely a négy háborús éven át páratlanul verekedett, tovább is védelmezni fogja a házát s be fogja bizonyítani az ellenségnek, hogy legyőzhetetlen. Csak így törhetjük meg az ellenségnek a mi megsemmisítésünkre irányuló akaratát.

Be fogjuk várni és majd akkor meg fogjuk látni, vájjon ellenségeink becsületesen gondolkoznak-e rólunk és készek lesznek-e béketárgyalásokra, vagy pedig olyan békét fognak-e nekünk ajánlani, amely olyan kemény föltételeket hoz nekünk, hogy elfogadásuk egyenlő volna hazánk megsemmisülésével.
Hindenburg, vezértábornagy

 Népszava 1918. szeptember 20.
A magyar és osztrák kormány valamennyi hadviselő félhez javaslatot intézett a béke helyreállítása céljából
Témák
I. vh
2018.09.20 08:00
Frissítve: 2018.09.20 08:00