Makacs harcok a hegyekben a Brenta és a Piave között

Publikálás dátuma
2017.11.18 10:31

Fotó: /
Harcok a caporettói áttörés után:Az alsó Piavenál visszavonták a nyugati partra átkelt földerítő osztagokat

Feltretől délnyugatra emelkedő hegységben, hóban és fagyban makacsul harcolnak. Ezredeink az ellenség szívós ellentállásának letörése után rohammal elfoglalták a Monte Prassolant és a Monte Peurnát, miközben egy olasz ezredparancsnok, 50 tiszt és 750 főnyi legénység maradt kezünkön. A Piave alsó folyásánál a nyugati parton álló földerítő osztagainkat ellenhatás elől vissza kellett vonnunk. A Deltában a helyzet változatlan.

Az esőzés és havazás dacára fáradhatatlanul támadó osztrák-magyar csapatok a Brenta és a Piave között megmászták a Monte Prassolant és a Monte Peurna meredek és az olaszoktól szívóson védelmezett csúcsait és egy ezredparancsnokot, 50 tisztet és 750 főnyi legénységet fogtak el. A Piave alsó folyásának nyugati partján földerítő harcok.

Népszava 1917. november 18.

Szerző
2017.11.18 10:31

Az amerikaiak el akarják foglalni Elzász- Lotharingiát

Publikálás dátuma
2018.09.24 09:00

Fotó: /
Amerikában kimondták a nagy szót, hogy az amerikaiak maguk akarják elfoglalni Elszász-Lotharhigiát, mire a franciák nem voltak képesek
A „Lokalanzeiger" tudósítója jelenti, hogy Vilmos császár beszédet mondott a nyugati arcvonalon német és osztrák-magyar tisztek körében. A császár előbb a német tisztekhez szólt, akiknek köszönetét fejezte ki azokért a szolgálatokért, amelyeket a háború folyamán a haza érdekében tettek, majd a szövetséges hadseregek tisztjeihez fordult és így szólt:

Önök pedig, Uraim, idejöttek kötelékeikkel, mint hűséges bajtársak és segítők, hogy mellém álljanak kemény harcainkban, miképpen azelőtt mi is többször csatlakoztunk önökhöz, mint hűséges bajtársak és segítők, hogy szabad és biztos jövőnkért harcoljunk. Önök is tudják, hogy itt talán még keményebb harcok előtt vagyunk és hogy kikkel állunk szemben.

Amerikában kimondták a nagy szót, hogy az amerikaiak maguk akarják elfoglalni Elszász-Lotharhigiát, mire a franciák nem voltak képesek és ajándékul átadják a francia köztársaságnak. Úgy látszik, nagy erőkifejtésre készülnek, hogy a szót tett is kövesse.

Ha elérkezik az ideje, önök is segíteni fognak, hogy megadjuk az ellenségnek a méltó választ.

 Népszava 1918. szeptember 24.
Témák
I. vh
2018.09.24 09:00
Frissítve: 2018.09.24 09:00

Az angolok támadást kezdtek Palesztinában

Publikálás dátuma
2018.09.22 13:00

Fotó: /
Török jelentés a közel-keleti frontról
Az angolok előrelátható támadása ma megkezdődött. Heves tüzérségi harc után a harc 18-án este a Jeruzsálemből Nábluszba vezető úttól keletre széles fronton megindult. Az ellenség első támadása megtört derék csapataink ellenállásán. Éjféltájban az ellenség új erőket vetett a harcba.

A harc folytonosan megerősített erőkkel egész éjszaka a legnagyobb hevességgel dühöngött. Hajnalban megtört a támadó ereje és a Dzsalud vádi—Abu Zerka-vonalon fölfogtuk a lökést. Eközben az angolok a parti szakaszon is igen erős tüzérségi tüzet indítottak, amelyben részt vettek tengeri hajóágyúi is. Kétórás tüzérségi előkészítés és elkeseredett közelharc után sikerült nekik a Lidd-Tul-Kerm vasútvonal és a part között levő állásainkba benyomulniuk.

A számbelileg fölényben levő ellenség nyomását kikerülendő, csapatainkat visszavontuk a Tul-Kerm állásokba, ahol most az ellenség újabb támadásait várjuk. A Jordán mellett, a Jericho környékén levő Kudzsa-erdőben ellenséges csapatmozdulatokat hatásos tűz alá vettünk. A Jericho Tell-Rimrini úton élénk járőr- és röpülőtevékenység. A front többi részén nincs jelentékeny esemény.

 Népszava 1918. szeptember 22.
Témák
I. vh
2018.09.22 13:00
Frissítve: 2018.09.22 13:00