Oroszország belefáradt a háborúba

Publikálás dátuma
2017.11.23 09:00

Fotó: /
A fronton uralkodó tarthatatlan állapotok télen az orosz hadsereget katasztrófába sodorhatják

A svéd külügyminisztériumhoz nem érkezeit eddig diplomáciai úton hír, amely arra utalna, hogy Oroszország a háborúban való résztvételének befejezése előtt áll. Más jelentések szerint a bolsevikiek most egész Oroszországban fölülkerekedtek és a nép mindenütt belefáradt a háborúba.

Itteni katonai körök azt hiszik, hogy az új orosz kormánynak az a szándéka, hogy amilyen gyorsan csak lehet, fegyverszünethez és békéhez jusson, teljesen valószínű, már csak a fronton uralkodó tarthatatlan állapotokra való tekintettel is, amelyek a télen az orosz hadsereget katasztrófába sodorhatják.

A sajtó hangoztatja, hogy a német kormány egy ily ajánlatot bizonyára nem utasítana vissza elvileg, hanem lelkiismeretesen és előzékenyen megvizsgálna.

Népszava 1917. november 23.

Szerző
2017.11.23 09:00

Az olaszok újabb támadásai

Publikálás dátuma
2018.09.25 10:30

Fotó: /
A Nagy Háború napról napra. Történelem a Népszava hasábjain.
A tiroli déli arcvonalon tüzérségi és járóharcok. A Canove ós a Monte di val Bella közötti fennsíkon ellenségeink tegnap újabb támadásokra indultak. A Monte Sisemolon, amelyre az ellenség támogató tűzérségi tüzelését a legnagyobb hevességig fokozta, francia és olasz rohamcsapatoknak sikerült behatolniuk vonalainkba.

Egy ellenlökésünk visszaűzte árkaiba az ellenséget. A Monte Tombától északra visszavertük az ellenség ama kísérleteit, hogy közeledjék állásainkhoz.

A nyugati harctéren és Albániában nem történt különös esemény.

 Népszava 1918. szeptember 25.
Témák
I. vh
2018.09.25 10:30
Frissítve: 2018.09.25 10:30

Az amerikaiak el akarják foglalni Elzász- Lotharingiát

Publikálás dátuma
2018.09.24 09:00

Fotó: /
Amerikában kimondták a nagy szót, hogy az amerikaiak maguk akarják elfoglalni Elszász-Lotharhigiát, mire a franciák nem voltak képesek
A „Lokalanzeiger" tudósítója jelenti, hogy Vilmos császár beszédet mondott a nyugati arcvonalon német és osztrák-magyar tisztek körében. A császár előbb a német tisztekhez szólt, akiknek köszönetét fejezte ki azokért a szolgálatokért, amelyeket a háború folyamán a haza érdekében tettek, majd a szövetséges hadseregek tisztjeihez fordult és így szólt:

Önök pedig, Uraim, idejöttek kötelékeikkel, mint hűséges bajtársak és segítők, hogy mellém álljanak kemény harcainkban, miképpen azelőtt mi is többször csatlakoztunk önökhöz, mint hűséges bajtársak és segítők, hogy szabad és biztos jövőnkért harcoljunk. Önök is tudják, hogy itt talán még keményebb harcok előtt vagyunk és hogy kikkel állunk szemben.

Amerikában kimondták a nagy szót, hogy az amerikaiak maguk akarják elfoglalni Elszász-Lotharhigiát, mire a franciák nem voltak képesek és ajándékul átadják a francia köztársaságnak. Úgy látszik, nagy erőkifejtésre készülnek, hogy a szót tett is kövesse.

Ha elérkezik az ideje, önök is segíteni fognak, hogy megadjuk az ellenségnek a méltó választ.

 Népszava 1918. szeptember 24.
Témák
I. vh
2018.09.24 09:00
Frissítve: 2018.09.24 09:00