Vadnémetek uszítanak, polgárháborút akarnak

Publikálás dátuma
2018.01.09 09:00

Fotó: /
A főszónok szerint a bujtogatókat, himpelléreket, a fal mellé kellene sorba állítani és valamennyit agyonlőni

A „Berliner Tageblatt"-nak táviratozzák Danzigból: A nyugatporoszországi mezőgazdák szövetsége szombaton, a Lalin mellett lévő Marburgban gyűlést tartott, amelyen báró Wangenheim és Oldenburg-Janusehek kamarás volt a főszónok.

Báró Wangenheim többek közt ezt mondta: „Azt az államférfiút, aki hadikárpótlás nélkül köt békét, mint hazaárulót agyon kellene lőni". Oldenburg-Janusehek kamarás is emlegette az agyonlövést, így: „Ha a szociáldemokrata munkások vonakodnának hadianyagot gyártani, fegyveres erővel kellene őket kényszeríteni a munkára, a bujtogatókat pedig, ezeket a himpelléreket, a fal mellé kellene sorba állítani és valamennyit agyonlőni".

A gyűlésről üdvözlő táviratot küldtek gróf Hertling birodalmi kancellárnak. A sürgöny szövege ez: Kegyelmességednek az orosz békekiküldöttek szemtelen föltételeire adott válasza, mint az erőnek új életre kelt öntudata országszerte hálás elismerésre talált.

Olyan békét kívánunk, amely fölér az óriási vér- és pénzáldozatokkal, a német keleti határok kikerekítése útján pedig megóvja hazánkat az ellenséges rablóbetörések megismétlődésétől.

Népszava 1918. január 9.

Szerző
2018.01.09 09:00

Az ántánt csapatok Macedóniában is támadnak

Publikálás dátuma
2018.09.18 11:00

Fotó: /
Minden fronton szorongatták a központi hatalmakat. Közeleg a vég
Az ellenség az olaszokkal együttesen rövid tüzérségi előkészítés után megtámadta az 1090-es számú magaslattól keletre lévő állásainkat Tüzeléssel elkergettük. Gradeonica falutól a Kojuch hegyéig elkeseredett harcok voltak egész nap folyamán új állásainknál, amelyekben az ellenség jelentékeny erőkkel vett részt.

Egységeink tüzeléssel, részben pedig kézitusában visszautasították az ellenség jelentékeny erőkkel megismételt támadásait Gravesnicától keletre, Dobropoljetől északra és Iporszko falunál. Az ellenségnek érzékeny veszteséget okoztak.

Ghevghelitől délre szétkergettünk tüzelésünkkel angol földerítő osztagokat. Dojran közelében a kölcsönös tüzérségi tüzelés meglehetősen heves volt angol járóőröket amelyek, amelyek a Dojrantól délre levő előállásainkhoz közeledtek, tüzelésünkkel elkergettünk. Népszava 1918. szeptember 18.
Témák
I. vh
2018.09.18 11:00
Frissítve: 2018.09.18 11:00

Előrehaladást és 25 000 foglyot jelentenek a franciák

Publikálás dátuma
2018.09.17 10:00

Fotó: /
Összeomlóban a központi hatalmak. Francia jelentés
St. Quentintől délre a Fontaine-Lee-Clere erdejének széléig előretoltunk vonalunkat. Az Oise és az Aisne között több helyütt rész támadást indítottunk állásaink megjavítására.

Mindenütt haladást tettünk. Az ellenség erős ellenállása dacára elfoglaltuk Alternant falut és a laffauxi malmot, azonkívül Sancytól keletre és Celler-sar-Aisnetól északkeletre kiépítettük eddigi eredményünket.

A mostanig megszámlált foglyok száma 25.000. Az Aisnetől délre. Merval környékén haladást tettünk és elfoglaltuk Glenves falut, 200 foglyot ejtettünk. Népszava 1918. szeptember 17.
Témák
I. vh
2018.09.17 10:00
Frissítve: 2018.09.17 10:00