Szexuálpedagógiai tanácskozás

Publikálás dátuma
2018.01.14 11:00

Fotó: /
A szexuálpedagógia nem a fölvilágositás kérdése. Az önfertőzést a tapasztalatok szerint a gyermekek 96 százaléka űzi - állították 110 éve 

1762 július 11-én Páris piacán máglya tüze lobogott. A magas parlament parancsára a hóhér Jean Jaques Rousseau nagy pedagógiai művét, az „Emil"-t, égette el, mert „istenkáromló elvek" és szemérmet és erkölcsöt sértő nyilatkozatok foglaltatnak benne. A szexuális dolgok természetes fölfogásában ma sincs sokkal messzebb a világ, mint amennyire akkor volt. A hipokrízis hajította a tűzbe az „Emil"-t és tette földönfutóvá Rousseaut. Hatalmas a hipokrízis ma és így ne csodálkozzunk azon, hogy néhány bátor emberen kívül éppen nálunk maradt távol a hivatalos pedagógia a mi témánktól.

A más téren oly diadalmas szociálhygienia a nemi betegségek elleni küzdelmében teljes kudarcot vallott. Az a jelenség paradoxnak látszik, mert éppen a nemi betegségek terjedési módját, elhárításuk egyszerű eszközeit ismerjük legjobban. Ez a paradoxon csak látszólagos.

A küzdelem eredménytelenségének mélyebben rejlő okai vannak. A legfontosabbakat az előadó a következő tételben foglalja össze: A mi korunk kultúremberiségének szexuális nyomorúsága oly nagy, mint a milyen még soha sem volt. Oly nagy, hogy az emberi társadalom megreformálására irányuló forradalmi mozgalmak egy eddig nem eléggé ismert és méltányolt forrása is robbantó anyaga. Ennek a nemi nyomorgásnak egyik következménye a nemi betegségek terjesztése. Tisztán hygienikus rendszabályok hatástalanok kell hogy maradjanak oly jelenségekkel szemben, melyek gazdasági és társadalmi berendezkedéseinkből folynak könyörtelen következetességgel.

A tömegszegénységgel járó lakásnyomorúság és más mizéria, az iskoláztatás mai módszere a gyermekben sietteti a szexuális fejlődést. Az betegesen korai a mi korunk gyermekeinél. Az önfertőzést a budapesti munkásbiztosító-pénztár fölnőtt férfi anyagán szerzett tapasztalatok szerint a gyermekek 96 százaléka űzi. A serdülő korban, hol legnagyobb szükség van arra, hogy az ifjú ember erős ösztönérzéseit eszményérzések mérsékeljék, teljes csődöt mond a nevelés mai formája. A proletariátus képes a serdülő embernek eszményeket adni, — a középosztálynak ma egyáltalában nincsen ideológiája. A fölnőtt emberek két csoportba sorozandók. A házasságon kívül élők szexuális nyomora közismert. A házasságban sincs ma zavartalan szexuális élet. A gyermekáldástól való rettegés mérges forrása az újabb keletű szenvedésnek. Egyik tünete a szexuális nyomornak az az óriási irodalom, mely a szexuális kérdéssel foglalkozik.

Ezekhez a gazdasági okokhoz társul az az évezredes hazugság, amellyel a nemi kérdést szülők, iskola és társadalom körülvette. Az elbukott leány, a gyermekgyilkos kis cseléd, a korán öreg önfertőző, a gyógyíthatatlan betegség miatt magát agyondurrantó fiatalember, az utca leányainak, a kórházban szenvedőknek nagy nagy szenvedő tábora nemcsak gazdasági berendezkedéseink könyörtelen erejének, hanem annak a nagy évezredes hazugságnak is áldozatai.

Az előadó végső következtetései a következők:

A szexuálpedagógia nem a fölvilágositás kérdése. A 10 éves gyermek már föl van világosítva, akár tetszik az nekünk, akár nem. A mi föladatunk csak az, hogy piszkos fogalmak helyébe tisztákat, hazug képzetek helyébe igazakat adjunk.

A szexuálpedagógiának így nagy társadalom-egészségügyi fontossága van. A nevelés föladata, hogy az igazság és a szeretet fegyvereivel küzdjön az évezredes tévedés és hazudozás ellen.

Népszava 1908. január 14.

Szerző
Témák
2018.01.14 11:00

SZOT szálló: 50 éve kezdték építeni, ma ismét torzó

1968 júliusában ezen a napon kezdődött meg a hányattatott sorsú, rózsadombi szakszervezeti gyógyszálló építése
Hétfőn délelőtt a Rózsadombon a Vérhalom utcánál ünnepélyesen elhelyezték a tervek szerint az ország legszebb szakszervezeti gyógyüdülőjének alapítólevelét. Az ünnepségen részt vett Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Szaktanács főtitkára, a Szaktanács elnökségének tagjai, valamint a tervezők és kivitelezők.  Blaha Béla, a Szaktanács elnöke beszédében hangsúlyozta, hogy a szakszervezetek XXI. kongresszusa egyik legfontosabb feladatként határozta meg az üdültetés, mindenekelőtt a gyógy-, a családos és gyermeküdültetés fejlesztését. Az elmúlt időszakban jelentős eredményeket értünk el, de a jövőben még nagyobb erőket kell koncentrálni az üdülők építésére, befogadóképességük nagymérvű növelésére. A Hídépítő Vállalat vezetői bejelentették: az alapozást határidő előtt két hónappal befejezik, így a Középületépítő Vállalat a tervezettnél hamarabb hozzáláthat a kivitelezéshez. Az 506 személyes gyógyszálló beruházási értéke meghaladja a 70 millió forintot. Vass Antal, a KÖZTI mérnöke, a gyógyszálló tervezője, modellen mutatta be, hogy milyen lesz majd az új létesítmény.  — Az volt a cél, hogy minél kisebb területet vegyünk igénybe, ugyanakkor a zsúfoltságot elkerüljük. Lehetővé akarjuk tenni, hogy a betegek a helyiségek többségéből láthassák a várost, hiszen innen csodálatos a panoráma. Éppen ezért nagyon sok üveggel dolgozunk, ahol lehet, még a falakat is üvegből alakítjuk ki Az egyik legnehezebb probléma az alapozás volt. Ezt a munkát a Hídépítő Vállalat dolgozói végzik: hat pillért süllyesztenek a földbe, amelyeknek a felső átmérője 14 méter, s ezekből összesen 90 láb áll ki, amelyeken az egész épület elhelyezkedik. A terepeltérések következtében az épületen szintkülönbségek lesznek, a legnagyobb magasság 30 méter.  — A szobák döntő többsége kétágyas, valamennyi fürdőszobás. Az étterem, a 114 méter hosszú szálloda Margitsziget felé néző részén helyezkedik el. Ez is kétszintes lesz, alul a presszó, fölötte 250 személyes ebédlő. Valamennyi emeleten társalgót, a földszinten üzleteket és fodrászatot is alakítunk ki. Az épület alatt lesz a parkírozó, a félemeletről egy híd vezet a kör alakú 180 személyes presszóhoz. A gyógyszállót üvegmozaikkal burkoljuk, valamennyi Pest felé elhelyezett szobához erkélyt építünk.  A beutaltak gyógykezelését a Lukács, illetve a Császár-fürdőben biztosítják. Ez a szálló reumás és légzőszervi megbetegedésben szenvedőket fogad majd.  Népszava 1968 július 17.  
2018.07.17 12:00
Frissítve: 2018.07.17 12:00