Szexuálpedagógiai tanácskozás

Publikálás dátuma
2018.01.14 11:00

Fotó: /
A szexuálpedagógia nem a fölvilágositás kérdése. Az önfertőzést a tapasztalatok szerint a gyermekek 96 százaléka űzi - állították 110 éve 

1762 július 11-én Páris piacán máglya tüze lobogott. A magas parlament parancsára a hóhér Jean Jaques Rousseau nagy pedagógiai művét, az „Emil"-t, égette el, mert „istenkáromló elvek" és szemérmet és erkölcsöt sértő nyilatkozatok foglaltatnak benne. A szexuális dolgok természetes fölfogásában ma sincs sokkal messzebb a világ, mint amennyire akkor volt. A hipokrízis hajította a tűzbe az „Emil"-t és tette földönfutóvá Rousseaut. Hatalmas a hipokrízis ma és így ne csodálkozzunk azon, hogy néhány bátor emberen kívül éppen nálunk maradt távol a hivatalos pedagógia a mi témánktól.

A más téren oly diadalmas szociálhygienia a nemi betegségek elleni küzdelmében teljes kudarcot vallott. Az a jelenség paradoxnak látszik, mert éppen a nemi betegségek terjedési módját, elhárításuk egyszerű eszközeit ismerjük legjobban. Ez a paradoxon csak látszólagos.

A küzdelem eredménytelenségének mélyebben rejlő okai vannak. A legfontosabbakat az előadó a következő tételben foglalja össze: A mi korunk kultúremberiségének szexuális nyomorúsága oly nagy, mint a milyen még soha sem volt. Oly nagy, hogy az emberi társadalom megreformálására irányuló forradalmi mozgalmak egy eddig nem eléggé ismert és méltányolt forrása is robbantó anyaga. Ennek a nemi nyomorgásnak egyik következménye a nemi betegségek terjesztése. Tisztán hygienikus rendszabályok hatástalanok kell hogy maradjanak oly jelenségekkel szemben, melyek gazdasági és társadalmi berendezkedéseinkből folynak könyörtelen következetességgel.

A tömegszegénységgel járó lakásnyomorúság és más mizéria, az iskoláztatás mai módszere a gyermekben sietteti a szexuális fejlődést. Az betegesen korai a mi korunk gyermekeinél. Az önfertőzést a budapesti munkásbiztosító-pénztár fölnőtt férfi anyagán szerzett tapasztalatok szerint a gyermekek 96 százaléka űzi. A serdülő korban, hol legnagyobb szükség van arra, hogy az ifjú ember erős ösztönérzéseit eszményérzések mérsékeljék, teljes csődöt mond a nevelés mai formája. A proletariátus képes a serdülő embernek eszményeket adni, — a középosztálynak ma egyáltalában nincsen ideológiája. A fölnőtt emberek két csoportba sorozandók. A házasságon kívül élők szexuális nyomora közismert. A házasságban sincs ma zavartalan szexuális élet. A gyermekáldástól való rettegés mérges forrása az újabb keletű szenvedésnek. Egyik tünete a szexuális nyomornak az az óriási irodalom, mely a szexuális kérdéssel foglalkozik.

Ezekhez a gazdasági okokhoz társul az az évezredes hazugság, amellyel a nemi kérdést szülők, iskola és társadalom körülvette. Az elbukott leány, a gyermekgyilkos kis cseléd, a korán öreg önfertőző, a gyógyíthatatlan betegség miatt magát agyondurrantó fiatalember, az utca leányainak, a kórházban szenvedőknek nagy nagy szenvedő tábora nemcsak gazdasági berendezkedéseink könyörtelen erejének, hanem annak a nagy évezredes hazugságnak is áldozatai.

Az előadó végső következtetései a következők:

A szexuálpedagógia nem a fölvilágositás kérdése. A 10 éves gyermek már föl van világosítva, akár tetszik az nekünk, akár nem. A mi föladatunk csak az, hogy piszkos fogalmak helyébe tisztákat, hazug képzetek helyébe igazakat adjunk.

A szexuálpedagógiának így nagy társadalom-egészségügyi fontossága van. A nevelés föladata, hogy az igazság és a szeretet fegyvereivel küzdjön az évezredes tévedés és hazudozás ellen.

Népszava 1908. január 14.

Szerző
Témák
2018.01.14 11:00

Soros ölte liberálisokba a pénzt

Publikálás dátuma
2018.09.25 12:00

Fotó: /
Az ’56-osok temetésére írtak egy antikommunista beszédet Orbán Viktornak, melyet a nép megevett
Lassan Budapesten összeállt a gigantposzter- kerítés, és úgy érezhetjük magunkat, mint a gettóban. Megfojt.”

A „Soros-birodalomról” szóló cikkben hosszas listákat olvashatunk, hogyan ölte Soros a liberálisokba a pénzt, többek közt Orbán Viktorba is, akinek az ’56-osok temetésére írtak egy antikommunista beszédet, melyet a nép megevett.

(Zacsek Gyula a Magyar Fórumban)

Népszava 1992 szeptember 4.
Témák
sorosozás
2018.09.25 12:00
Frissítve: 2018.09.25 12:00

Fideszes törvényhozók a tüntetők között

Publikálás dátuma
2018.09.22 14:00

Fotó: /
Azért vannak ott, hogy segítsék ennek az alkalmatlan, beképzelt, oda nem való miniszterelnöknek az eltávolítását
Több fideszes, illetve az ellenzéki párthoz közel álló politikus, értelmiségi is megjelent a Kossuth téri tüntetők között, sőt némelyikük fel is szólalt a demonstráción. Kerényi Imre rendező, a polgári körök rendezvényeinek egyik állandó szervezője például a pódiumon éljenezte a szolid forradalmat, Wittner Mária, a Fidesz országgyűlési képviselője pedig arra szólította fel a tüntetőket, hogy a több ezres tömeg addig ne hagyja el a teret, amíg a kormány nem adja be a lemondását.
Horváth János, a parlament fideszes korelnöke azt mondta, azért vannak ott, hogy „segítsék ennek az alkalmatlan, beképzelt, oda nem való miniszterelnöknek az eltávolítását”.

 Jakab István fideszes törvényhozó, a Magosz elnöke egy sajtótájékoztatón bejelentette, szervezete szolidáris a békés tüntetőkkel, és vállalja a fővárosi tüntetők ellátását.

 Népszava 2006. szeptember 22.
2018.09.22 14:00
Frissítve: 2018.09.22 14:00