Gyökeres változás jöhet - Elkészült az oktatási minimum

Publikálás dátuma
2018.02.05 15:01
Fotó: Tóth Gergő
Fotó: /
Gyökeres változásokat hozna az oktatási rendszerben az a szakmai minimumprogram, amit kilenc párt képviselője írt alá hétfő délután.

Az egészségügy után az oktatásban is szakmai minimumot dolgoztak ki a demokratikus pártok szakpolitikusai, az oktatási civil szervezetek közreműködésével elkészült dokumentumot hétfő délután írták alá a Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Lehet Más a Politika, az Új Kezdet, a Momentum, a Modern Magyarországért Mozgalom Párt, a Liberálisok, az Együtt és a Párbeszéd képviselői. A Népszava által is megismert program célja olyan közös elvek és elképzelések megfogalmazása, amelyekkel - politikai oldalaktól függetlenül – „minden hazáját és a demokráciát szerető magyar egyetérthet”.

Alapvetések
A dokumentum leszögezi: az oktatás nem függhet pártpolitikai, hatalmi játszmáktól és ideológiáktól, az oktatáspolitikának ciklusokon átívelő, szakmailag megalapozott, társadalmi egyeztetés során létrejött koncepció alapján, kiszámítható szabályozási és finanszírozási feltételeket kell biztosítania. Az oktatás szervezésében, működtetésében, valamint az azt érintő döntések, intézkedések meghozatalakor a gyermek mindenek felett álló érdeke kiemelt fontosságú szempont. Az oktatás igénybevétele nem kerülhet szembe a család értékrendjével, nem függhet az anyagi helyzettől, a származástól, a lakóhelytől, az oktatási rendszer "senkit sem hagyhat az út szélén".

Alap- és középfokú oktatás

A dokumentum jól körülhatárolja, az államnak pontosan milyen feladatai vannak az oktatásban: az állami közoktatás teljes körű finanszírozása és fejlesztése, a tankönyvekről és a taneszközökről való gondoskodás, a szakmai és szakszolgáltatások hozzáférhetővé tétele, a mérés és az értékelés országos rendszerének működtetése, az állami vizsgáztatás szervezése, a társadalmi egyeztetés intézményeinek megszervezése, az oktatáspolitika kidolgozása és a kormányzattól független oktatáskutatás feltételeinek megteremtése, valamint a világnézetileg semleges oktatás garantálása az állami iskolákban.

Mindennek érdekében a minimumprogram kidolgozói elkerülhetetlennek tartják egy új közoktatási törvény kidolgozását és elfogadását, továbbá egy önálló oktatási minisztérium létrehozását. Ugyanakkor központosítás helyett egy olyan szervezeti-irányítási modellre térnének át, amely az önkormányzatiságon alapul, visszaállítanák az önkormányzatok intézménylétesítési és fenntartási szabadságát is. Iskolán belül a munkáltatói és gazdasági jogok visszakerülnének az igazgatók kezébe. Az alulfinanszírozottság, szakemberhiány, státuszhiány és dologi eszközhiány mihamarabbi felszámolása érdekében célul tűzték ki, hogy az oktatásra fordított összköltségek fokozatosan érjék el a mindenkori GDP hat százalékát.

Vizsgálnák az iskolaszerkezet megváltoztatásának szükségességét az átjárhatóság érdekében, vagyis hogy legyen lehetőség például iskolatípus-váltásra, a pályaválasztási döntés megváltoztatására. Radikálisan csökkentenék a tananyag mennyiségét, a kötelező tanulói óraszámokat. A jelenlegi heti öt testnevelésóra kötelező voltát is eltörölnék. Az iskoláknak nagyobb mozgásteret biztosítanának nevelési céljaik, pedagógiai programjuk és helyi tanterveik elkészítésében. A pedagógiai szabadság alapvető részévé tennék a szabad tankönyv- és módszerválasztást.

Célként fogalmazták meg a hatékony deszegregációt, ennek érdekében az integrált oktatást végző pedagógusokat, iskolákat pénzügyileg ösztönöznék, a szegregálókat pedig szankcionálnák. Négy éven belül fokozatosan az európai átlagnak megfelelő szintre csökkentenék a korai iskolaelhagyás mértékét, a tankötelezettség visszaállítanák a jelenlegi 16-ról 18 évre; az iskolákat az elmúlt időszakban ennél korábban elhagyó fiatalok számára lehetővé tennék az érettségi bizonyítvány vagy a szakképzettség megszerzését. Az általános iskolákban a délután négyig tartó benntartózkodás kötelező jellegét választhatóvá tennék.

Rendeznék a pedagógusok és segítőik helyzetét: béreiket és illetményeiket azonos elvek alapján állapítanák meg egy értékálló bérrendszer kialakításával, a jelenlegi pedagógus-életpályamodellt pedig - a már elért bérek garantálása mellett - kivezetnék a rendszerből. A szakképzés tekintetében egy olyan szakképzési és felnőttképzési stratégiát dolgoznának ki és foglalnának törvénybe, amely biztosítja az EU országaiban elismert szakképesítések és szaktudások megszerzését. Leszögezték: az oktatás terén minden lényeges változtatást csak kutatásokra alapozva, széleskörű szakmai és társadalmi egyeztetés után lehet bevezetni, ehhez létrehoznák a megfelelő egyeztető fórumokat.

Felsőoktatás
A felsőoktatásban tervezett változtatásoknál a dokumentum már rögtön az elején megemlíti, hogy a közvetlen kormányzati beavatkozás érdekében létrehozott kancellári és konzisztóriumi rendszert haladéktalanul fel kell számolni, az állam fenntartói szerepének az egyetemekkel és a társadalmi, gazdasági szereplőkkel egyeztetett stratégiai célok kijelölésére és megvalósításuk támogatására kell korlátozódnia. "Eredményes, sikeres felsőoktatás nem képzelhető el erős intézményi autonómia nélkül, amely magába foglalja a szervezeti, gazdálkodási-pénzügyi, akadémiai és humánpolitikai autonómiát".

A minimumprogram szerzői szerint az egyetemeknek önállóan kell dönteniük a szakindításokról, illetve megszüntetésekről, a felvett hallgatók számáról, a felvehető hallgatók számának központi meghatározását ezért megszüntetnék, ahogy az egyes, kormány számára "kedves egyetemek" (mint például a Nemzeti Közszolgálati Egyetem) indokolatlan privilégiumait is, továbbá az olyan diszkriminatív szabályozásokat, mint a felsőoktatási törvény Lex CEU-ként elhíresült módosítása. A minőségbiztosítás érdekében visszaállítanák, sőt megerősítenék a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság független státusát.

Célként jelölték meg a felsőoktatásba bekerülők arányának növelését, az ehhez kapcsolódó egyik intézkedés az állami finanszírozás egységes, diszkriminációmentes szabályozása. Felszámolnák azt a gyakorlatot, hogy egyes szakokra - minimális kivétellel - csak önköltségesen lehet bekerülni, illetve visszamenőleg megszüntetnék a röghöz kötés jelenlegi rendszerét. Rendeznék a felsőoktatásban dolgozók bérhelyzetét, az egyetemek finanszírozására is objektív, "nem részrehajló" rendszert dolgoznának ki. A hallgatók ellátási és ösztöndíjrendszerén ugyancsak változtatnának annak érekében, hogy az egyetemistáknak ne kelljen tanulmányaik helyett további munkavégzésre szorulniuk. A hallgatói önkormányzat jelenlegi rendszerét is felülvizsgálnák. Mindennek megvalósulása érdekében új felsőoktatási törvény kidolgozását is szükségesnek tartják.

Mint írták: az egyetemeknek jelentős társadalmi szerepet kell játszaniuk a konfliktusok és kihívások kezelésére alkalmas, felelős és művelt emberek, európai polgárok képzésében. Csak a "kiművelt emberfők" társadalma képes aktívan és kreatívan szembenézni a kor kihívásaival.

Az oktatási minimumprogram aláírásával a pártok garantálják, hogy kormányra kerülésük esetén megvalósul Magyarországon a kormányzati ciklusokon átívelő, korszerű, gyermekközpontú, autonóm és megfelelően finanszírozott oktatási rendszer.

Megosztottságot okoz a PSZ lépése

Lezárta az utóbbi napok félreértésekkel és kommunikációs zavarokkal terhelt időszakát a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) - olvasható a szervezet szűkszavú közleményében, amit a hétfői országos vezetőségi értekezletük után adtak ki. Annyit írtak még, hogy a PSZ "a továbbiakban is egységesen kiáll a magyar nevelés és oktatás ügyéért, különös tekintettel a gyermekek és az alkalmazottak érdekeire".
A hétfői ülés középpontjában a szakszervezet országos vezetésének decemberi határozata állt, mely szerint a PSZ csatlakozna a kormány által létrehozott Köznevelés-stratégiai Kerekasztalhoz. A közlemény nem említi, ez a szándék továbbra is fennáll-e.
- A PSZ lépése megosztottságot okoz, nemcsak belső körökben, hanem a társ-szakszervezetek körében is - mondta lapunknak Tóth József, a Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet (MKSZSZ) elnöke. A PSZ és az MKSSZ korábban öt másik szakszervezettel együtt megállapodást írt alá arról, nem csatlakoznak a kormány kerekasztalához. Tóth sérelmezte, hogy a PSZ most felrúgja ezt a megállapodást. Hasonlóan vélekedett Mendrey László, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) elnöke is. Mint írta, a PDSZ biztos, hogy a továbbiakban sem vesz részt a "kormányzati látványpékség" munkájában.

 

Szerző
2018.02.05 15:01
Frissítve: 2018.02.05 19:20

Kaposváron harmadszor is százak tiltakoztak a rabszolgatörvény ellen

Publikálás dátuma
2019.01.19 17:42

Fotó: Népszava/ Radó Ferenc
- Menjen a Fidesz! – válaszolták a tüntetők, amikor a kaposvári tüntetés egyik szónoka megkérdezte, el akar-e menni valaki a városból vagy az országból.
Nagyjából ez volt a legerősebb beszólás a demonstráción, melyet a többi megyeszékhelyhez hasonlóan Somogyban is a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) szervezett – az ellenzéki pártok támogatása mellett –, s melyen az elmúlt napok kellemes, kora tavaszi időjárását váltó csípős hidegben is úgy háromszázan vettek részt az Európa-parkban. A belvárosi tér immáron a harmadik demonstrációnak adott helyet a rabszolgatörvényként emlegetett túlóratörvény elfogadása óta:
Kaposváron ilyesfajta ellenzéki aktivitásra senki sem emlékezett a rendszerváltás óta.
- Azt hitték, karácsony előtt sunyi módon, csendben át lehet nyomni az embereken egy ilyen jogszabályt – elevenítette fel a tüntetések okát Svajda József, a MASZSZ megyei vezetője, aki megjegyezte: a hatalom elszámolta magát, nem gondolta, hogy ekkora és ilyen egységes tiltakozást vált ki a jogszabály, hiszen a – Fidesz-közeli – Munkástanácsokon kívül minden valamire való szakszervezet és érdek-képviseleti tömörülés csatlakozott az Országos Sztrájkelőkészítő és Demonstrációszervező Bizottsághoz, mely erre a szombatra megszervezte az országos tiltakozást.
- Eddig minden kormány úgy gondolkodott, alacsony bérek kellenek, mert az vonzza a külföldi tőkét – folytatta Svajda József -, de 99 ezer forintért nem lehet dolgozni. Amikor ezt jeleztük, elmondtak minket mindenféle mocskos prolinak, csőcseléknek, lumpeneknek, pedig csak normális béreket és nyugdíjakat akarunk. Varga Mihály pénzügyminiszter szerint remekül emelkednek a bérek, az ország szinte Eldorádó. Szerintünk viszont ez nem igaz, így hát folytatjuk, ahogy Churchill mondta: földön, vízen, levegőben. Végre sokan megértették, mi a tét, s ami nagyon fontos: a dolgozók mellé felsorakoztak a fiatalok, a diákság. Erre utoljára 1956-ban volt példa Magyarországon.
Varga Zsoltné, a Húsipari Dolgozók Szakszervezetének országos alelnöke arról beszélt, hogy a Munka Törvénykönyvét rengetegszer módosították az elmúlt években, de mindig a dolgozók kárára, akik nem mertek nemet mondani a változtatásokra. Emiatt egyre nagyobbak a munkaterhek, s a túlhajszoltság következménye a mind több munkahelyi baleset, valamint a romló termelékenység. - Akik a rabszolgatörvényt kidolgozták és megszavazták, nem tudják, mi van egy valódi munkahelyen – jelentette ki. – Ugyanők hangoztatják évek óta, drasztikusan emelkednek a fizetések. Akkor miért megy el annyi ember az országból? Szolidaritásra, összefogásra van szükség, mert a hatalom semmibe veszi a munkásokat, érzéketlen robotoknak tekinti őket, s amit pedig megtermelnek az emberek, azt ellopják. Ebből viszont elegünk lett, ami meglepte a kormánypártokat, s egyre idegesebbé teszi őket. Van esély a változásokra, de a sikerhez szükség van a rendszert otthonról bíráló fotelforradalmárokra is!
Csábráki Lajosné a megváltozott munkaképességűek mind nehezebb megélhetéséről beszélt a hallgatóságnak, Hornyák József, a Vasas Szakszervezet somogyi titkára pedig arról, hogy a hatalom nem törődik a dolgozó emberekkel. - Tárgyalni akartunk a kormánnyal, de nem hajlandó rá – tette hozzá. – Kértünk engedélyt forgalomlassító útlezárásra Kaposvárra, de a rendőrség a közlekedés rendjének sérelmére hivatkozva elutasította a kérelmünket. Egy négysávos úton akartunk egy sávot elfoglalni… De nem hagyjuk magunkat, tovább küzdünk az igazunkért. Mert ha csak 1 százalék esélyt adunk a munkáltatóknak, hogy bevezethessék a rabszolgatörvényt, meg fogják tenni.
2019.01.19 17:42
Frissítve: 2019.01.19 17:47

Tizenhárom éve zuhant le a szlovák katonai gép a Zempléni-hegységben

Publikálás dátuma
2019.01.19 17:17
Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Korom Ferenc altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka megkoszorúzza a hejcei emlékművet
Fotó: MTI/ Vajda János
A szlovák védelmi erők újkori történelmének legnagyobb katasztrófája volt a légierő csapatszállító repülőgépének 2006. január 19-ei lezuhanása.
A tizenhárom évvel ezelőtti hejcei légi katasztrófa áldozataira emlékeztek szombaton a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei községben. A koszovói békemisszióból Szlovákiába tartó AN 24-es gép a Hejce fölötti Borsó-hegyre zuhant le; a fedélzetén utazó 43 békefenntartó katona közül csak egy élte túl a szerencsétlenséget.
Peter Gajdos szlovák védelmi miniszter a Hejce központjában lévő emlékműnél, az áldozatok családtagjai, a katonatársak, a mentésben részt vevők és a helybéliek előtt azt mondta: katasztrófa mindörökre megváltoztatta negyvenkét család sorsát, és mélyen beleivódott az emlékezetbe. A szlovák miniszter kiemelte, tisztelettel adóznak az áldozatok - a Koszovóból hazatérő harminckilenc férfi és három nő - emléke előtt; lehetetlen megbékülni a veszteséggel.
Benkő Tibor magyar honvédelmi miniszter arról szólt: az elvesztett katonák Koszovóban a békéért szolgáltak, reményt adtak a balkáni országok népeinek, és erre büszkének kell lenni, mert "ők is büszkén látták el feladatukat", ám néhány percre hazájuktól és szeretteiktől, a sikeres küldetés után életüket vesztették. Az eseményen az idén is jelen volt a szerencsétlenség egyetlen túlélő katonája, Martin Farkas, aki elhelyezte koszorúját elvesztett katonatársai emlékművénél. A megemlékezésen Keszi Marcella, a lezuhant repülőgép parancsnokának testvére beszédében azt mondta: öccse úgy hagyta el a világot, hogy bűnösnek nyilvánították, meggyanúsították a baleset okozásával. Felszólította a szlovák védelmi minisztert, hogy szüntesse meg a dokumentumok titkosítását, adjon parancsot a vizsgálatok eredményének felülvizsgálatára. 
Szerző
2019.01.19 17:17