Orosz foglyaink sorsa

Publikálás dátuma
2018.02.14 09:34

Fotó: /
Az a körülmény, hogy Oroszországgal formális békeszerződés egyelőre nem jött létre, a lakosság széles köreit a hadifoglyok helyzete miatt rendkívüli mértékben nyugtalanítja

Hivatalosan közlik: Az a körülmény, hogy Oroszországgal formális békeszerződés egyelőre nem jött létre, a lakosság széles köreit a hadifoglyok helyzete miatt rendkívüli mértékben nyugtalanítja.

Nem tagadható, hogy a hadifoglyok egy egységes vezetést nélkülöző és a legfontosabb életszükségleti cikkekben hiányt szenvedő államban nehéz helyzetbe juthatnak. Másrészt azonban az egész helyzet megítélésénél tekintetbe kell vennünk az elhárító rendszabályokat is.

E rendszabályok a következők:

1. Illetékes helyeken nem szűntek meg és továbbra sem fognak megszűnni a hadifoglyokra vonatkozó tárgyalásokat intenzív módon folytatni és azoknak újrafölvételét szorgalmazni, ha átmenetileg e tárgyalásokban megszakítás állna be.

2. A már megtörtént megállapodások a hadifoglyok bizonyos osztályaira vonatkozóan előreláthatólag lehetővé fogják tenni, hogy nagyszámú hadifogoly viszonylag korábbi időpontban hazajöhessen.

3. Ellenfeleinknek a sajtóban közölt e föltétlen formában még egyáltalában nem érvényes alaptételei, amelyek abban csúcsosodnak ki, hogy a hadifoglyokat minden további gondoskodás nélkül sorsukra fogják bízni, ama körülmény szerint ítélendő meg, hogy az ily elvekkel dolgozó hatalmi tényezők parancsnoksági körzete helyileg nagyon korlátozott.

4. A hadügyi kormány, amely föltétlenül ellene van mindennemű megtorlási taktikának, az orosz hadifoglyoknak elbocsátására vonatkozóan csak oly formában fog intézkedni. amely megfelel a hasonló irányú orosz ellenrendszabályoknak. Nem tehető föl, hogy az orosz közvélemény figyelmen kívül hagyja ezeket a kölcsönhatásokat.

Népszava 1918. február 14.

Szerző
2018.02.14 09:34

A legnagyobb légicsata

Publikálás dátuma
2018.08.15 08:10

Fotó: /
Csak angol részről több, mint ötven repülőgép volt a veszteség
A Somme-fronton múlt csütörtökön és pénteken lefolyt légicsata a legnagyobb volt, amelyet valaha megvívtak.

Az az ötvenegy angol röpülőgép, amely a csütörtöki hivatalos jelentés szerint elveszett, csak kis töredéke a harcba küldött röpülőgépeknek.

 Népszava, 2018. augusztus 15.
Témák
I. vh
2018.08.15 08:10
Frissítve: 2018.08.15 08:10

Hindenburg megelégszik az ellenség feltartóztatásával

Publikálás dátuma
2018.08.14 08:00

Fotó: /
A németek véglegesen defenzívába szorultak. Így tudósított a Népszava száz éve a nyugati frontról
Zürichből táviratozzák: Fersel százados a „Morgenzeitung"-ban úgy vélekedik, hogy a német hadvezetőség most haderőinek messzemenő koncentrációját viszi keresztül, amennyiben az exponált pontokat föladja és közben haderőit erősebben védett fronton egyesíti.

Hindenburg inkább lemond a tervezett offenzív hadműveletekről és megelégszik az ellenséges haderők feltartóztatásával. A német trónörökös hadseregének operációi rendkívül ügyesek voltak, ami különösen a Veslen való visszavonulásnál és a keleti part védelmének megszervezésében nyilvánult meg.
Népszava, 1918. augusztus 14.
Témák
I. vh
2018.08.14 08:00
Frissítve: 2018.08.14 08:00