Orosz foglyaink sorsa

Publikálás dátuma
2018.02.14 09:34

Fotó: /
Az a körülmény, hogy Oroszországgal formális békeszerződés egyelőre nem jött létre, a lakosság széles köreit a hadifoglyok helyzete miatt rendkívüli mértékben nyugtalanítja

Hivatalosan közlik: Az a körülmény, hogy Oroszországgal formális békeszerződés egyelőre nem jött létre, a lakosság széles köreit a hadifoglyok helyzete miatt rendkívüli mértékben nyugtalanítja.

Nem tagadható, hogy a hadifoglyok egy egységes vezetést nélkülöző és a legfontosabb életszükségleti cikkekben hiányt szenvedő államban nehéz helyzetbe juthatnak. Másrészt azonban az egész helyzet megítélésénél tekintetbe kell vennünk az elhárító rendszabályokat is.

E rendszabályok a következők:

1. Illetékes helyeken nem szűntek meg és továbbra sem fognak megszűnni a hadifoglyokra vonatkozó tárgyalásokat intenzív módon folytatni és azoknak újrafölvételét szorgalmazni, ha átmenetileg e tárgyalásokban megszakítás állna be.

2. A már megtörtént megállapodások a hadifoglyok bizonyos osztályaira vonatkozóan előreláthatólag lehetővé fogják tenni, hogy nagyszámú hadifogoly viszonylag korábbi időpontban hazajöhessen.

3. Ellenfeleinknek a sajtóban közölt e föltétlen formában még egyáltalában nem érvényes alaptételei, amelyek abban csúcsosodnak ki, hogy a hadifoglyokat minden további gondoskodás nélkül sorsukra fogják bízni, ama körülmény szerint ítélendő meg, hogy az ily elvekkel dolgozó hatalmi tényezők parancsnoksági körzete helyileg nagyon korlátozott.

4. A hadügyi kormány, amely föltétlenül ellene van mindennemű megtorlási taktikának, az orosz hadifoglyoknak elbocsátására vonatkozóan csak oly formában fog intézkedni. amely megfelel a hasonló irányú orosz ellenrendszabályoknak. Nem tehető föl, hogy az orosz közvélemény figyelmen kívül hagyja ezeket a kölcsönhatásokat.

Népszava 1918. február 14.

Szerző
2018.02.14 09:34

Amikor Szibéria népe felkelt a japán csapatok ellen

Publikálás dátuma
2018.08.20 00:00

Fotó: /
A lakosság egy része fölfegyverkezett és bandákat alakítva száll szembe az előrenyomuló japán csapatokkal
Az „Express-Korrespondenz" moszkvai távirata szerint Kelet-Oroszországban a lakosság egy része fölfegyverkezett és bandákat alakítva száll szembe az előrenyomuló japán csapatokkal.

Ez az ántánt előkészületeit nagyon megzavarja; különösen sok bajt okoz, hogy bolseviki csapatok a távíróvezetékeket állandóan megrongálják.

A japán távírócsapatokat gyakran megtámadják és ártalmatlanná teszik.

 Népszava 1918. augusztus 20.
Témák
I. vh
2018.08.20 00:00
Frissítve: 2018.08.20 08:11

Amikor Oroszország hadat üzent az antantnak

Publikálás dátuma
2018.08.18 08:00

Fotó: /
Oroszország helyzete nyugtalanító. Az ország kénytelen újból belépni a háborúba és ezért kellett elhatározni a kormány székhelyének áttételét
A „Lokalanzeiger" jelenti Koppenhágából: A Pravda szerint az orosz kormány hadat fog üzenni az ántánt-szövetségeseknek. Egyidejűleg a szovjet-kormány manifesztumot bocsát ki, amely egyebek között így szól:

 Oroszország helyzete nyugtalanító. Oroszország kénytelen újból belépni a háborúba és ezért kellett elhatározni a kormány székhelyének veszélytelen helyre leendő áttételét. Ilyenül Kronstadtot választották. Minden előkészület megtörtént.

 A „Times" Washingtonból a következőket jelenti: Az Egyesült Államok a bolseviki kormánnyal való minden összeköttetést megszakítottak. A washingtoni külügyi hivatal Poole főkonzultól több sürgönyt kapott, amelyekben jelenti, hogy Lenin május 20-án a szovjet egyik hivatalos gyűlésén ismételten kijelentette, hogy az orosz kormány a szövetségesekkel hadiállapotban van. Csicserin közölte Pooleval, hogy Lenin nyilatkozatát a szovjet zárt ülésén tette és ünnepélyesen megígérte, hogy a szövetségesek hivatalos képviselőit nem fogják zaklatni.

Ennek dacára a francia és angol főkonzult személyzetükkel együtt letartóztatták és csak másnap, a svéd főkonzul fáradozásai következtében bocsátották őket szabadon. Csicserin akkor kijelentette, hogy a szovjet-kormány az előbb megengedett elutazást nem fogja tűrni és hogy a szövetségesek polgári alattvalóit a szövetségesek által megszállt területen elfogott szovjet-tagokért túszul fogják fölhasználni. Poole erre azt válaszolta, hogy a szövetségesek alattvalói nem engedik magukat megfélemlíteni és az új megtorló intézkedéseknek csak az lehet a következménye, hogy a szovjet-kormány tagjait személyesen teszik érte felelőssé...

 A „Times" stockholmi jelentése szerint még azt sem tudják, vajon a szabadlábra helyezett- angol főkonzul Moszkvát elhagyhatja-e majd. A bolseviklek londoni megbízottja Litvinov útlevelét abban a pillanatban megkaphatja, mihelyt az angol főkonzul Stockholmba érkezett.

 Népszava 1918. augusztus 18.
Témák
I. vh
2018.08.18 08:00
Frissítve: 2018.08.18 09:19