Kultúrbotrány: bezárták az Operaházat

Publikálás dátuma
2018.02.14 11:00

Fotó: /
Európai zárlat alatt az intézmény - A zenekar tagjai szerződésszegést követtek el 

Az Operaház közli: A zenekar tagjainak szerződésszegése miatt az Operaház további rendelkezésig nem tart előadást. A hirdetett előadásokra előre váltott jegyek árát a jegypénztárak a rendes nappal pénztári órákban visszafizetik.

Ez a pársoros híradás tehát, tudtunkra adja, hogy Klebelsberg kultuszminiszter úr a napok óta vajúdó kérdés legkényelmesebb megoldását választotta: kidobta a nagyobb darab kenyeret kívánó zenészeket és elrendelte a színház bezárását. Ürügy: a zenekar tagjai szerződésszegést követtek el — amint ez föntebb olvasható.

Nálunk, Magyarországon általában így próbálják az ilyen kérdéseket megoldani. Amint az eset mutatja, a kultuszminiszter úr sem tudta magát a kapitalista mentalitástól függetleníteni és tekintet nélkül a kérdés kulturális vonatkozásaira, a legridegebb tőkés észjárással nyúlt hozzá.

Napok óta foglalkoztunk a kérdéssel és ismételtem hangsúlyoztuk, hogy a zenekar tagjainak követeléseikben igazuk van és így nem szabad őket fenyegetésekkel terrorizálná, hanem mindent meg kell tenni, hogy a kérdés európai módon oldassék meg, meg kell adni a zenészeiknek mindazt, ami megadható és biztosítani az Operaház zavartalan működését. Úgy látszik azonban, hogy ez esetben nem vált be az a közmondás, amely szerint, akinek az isten hivatalt ád, annak észt is ád hozzá.

A miniszteri állás mindenesetre több bölcsességet követel, mint amennyit a kultuszminiszter ez esetben elárult. Így kapitalista vállalkozók szoktak eljárni, akik cselekedeteikért csak önmaguknak felelősek. A kultuszminiszter úr azonban nemcsak önmagának felelős, de felelősséggel tartozik az országnak is, mert az Operaház működése vagy szünetelése mégsem magánügy, de semmiképpen a kultuszminiszter úr privátügye. És éppen ezért akarjuk hinni, hogy a miniszter úr az elkövetett hibát helyrehozza és revideálja elhatározását.

Népszava 1925. február 14.

Szerző
Témák
2018.02.14 11:00

Ukrán csapatok Máramarosszigeten

Publikálás dátuma
2019.01.16 15:00

Fotó: /
Ukrán csapatok, amelyek néhány nappal ezelőtt nyomultak be Magyarország területére, kedden és szerdán a körösmezői vonal mentén előnyomultak Máramarossziget felé.
A hadügyminisztérium szerda reggeli jelentése szerint megszállták Rahót és a Máramarosszigettől tíz kilométernyire levő Nagybocskót s egyik délutáni jelentés közli, hogy már bevonultak Máramarosszigetre is. Az ukrán csapatok parancsnoka, hír szerint arra kérte a máramarosszigeti kormánybiztost, hogy támogassa, az ukránokat, nehogy a románok vagy a lengyelek foglalják el Máramarosszigetet.
Az ukránok azért sietnek a Máramarosba való bevonulással, mert az Erdélyből előnyomuló román csapatok keleti szárnya is Máramaros-sziget felé igyekszik. A románok elérték Aknasugatagot s így órák. kérdése, hogy ők is bevonuljanak Máramaros megye székhelyére. Hír szerint az ukránok nem hivatkozhatnak semmiféle ántánt-megbízásra vagy fölhatalmazásra és a románok nem is fogják elismerni az ukrán bevonulás jogosságát. Az ukránok célja egyik verzió szerint az, hogy a nemrég teljes autonómiát kapott Ruszka-Krajna népét Magyarországtól való elszakadásra bírják.
Más hír szerint az ukrán csapatok parancsnoka Máramarosszigeten határozottan kijelentette, hogy „az ukránok nem hódítani jöttek az országba, hanem azért, hogy gátat vessenek a telhetetlen étvágyú cseh és román imperializmusnak". Ezt a kijelentést tette a parancsnok Kutkafalvy Miklés beregi kormánybiztos előtt is, aki Máramarosszigetre utazott, mert az a hír érkezett hozzá, hogy az ukránok meg akarják szállani Ung és Bereg vármegyét. Az ukrán parancsnok, hangsúlyozta, hogy az ukránoktól távol áll az a szándék, hogy a ruszin nép körében itt-ott mutatkozó, elszakadási törekvést szítani igyekezzenek.
A román hadseregparancsnokság szerdán délben értesítette Máramarossziget városát, hogy a román csapatok a legközelebbi órákban bevonulnak és amennyiben addig az ukránok ki nem vonulnak, fegyveresen fogják őket kiverni a városból. A Magyarország területére benyomult lengyel csapatok is. Hír szerint, kifejezték azt a készségüket, hogy az ukránok ellen vonulnak, ha megfelelő mennyiségű fegyvert és fölszerelést kapnak.
Népszava 1919. január 16.
2019.01.16 15:00
Frissítve: 2019.01.16 15:05

Cseh uralom Kassán

A kassal lapok cenzúra nélkül jelennek meg, de a fővárosi és a meg nem szállott területekről való magyar lapokat nem engedik be Kassára
Amint jelentettük, a cseh-szlovák kormány dr. Mnttnyanszki Vladimírt nevezte ki Kassa főispánjává és polgármesterévé. Mnttnyanszki erőhatalomra való hivatkozással, átvette Molnár Miklós elvtárs kormánybiztos hivatalát.
Ilyenformán a magyar kormánybiztos-főispán működése megszűnt Kassáról hozzánk érkezett jelentés szerint a megszállás óta rend van a városban. A munkanélküliség erősem növekedik. A lakosság lisztellátása január 26-ig van biztosítva. A cukor elfogyott, egyéb élelmiszerekben is hiány mutatkozik. A cseh-szlovák parancsnokság elrendelte, hogy mindazok, akik nem cseh állampolgárok vagy nem a megszállott területen illetékesek, január 31-ig hagyják el Kassát.
A kassal lapok cenzúra nélkül jelennek meg, a fővárosi és a meg nem szállott területekről való magyar lapokat nem engedik be Kassára.
A vasúti forgalom korlátozott. A városi villamosvasút és világítás még üzemben van. A szénhiány nagy. A Kassára érkezett hírek szerint dr. Srobar a legközelebbi napokban odaérkezik.
Népszava 1919. január 15.
Témák
1919Kassa
2019.01.15 13:00
Frissítve: 2019.01.15 13:00