Az oroszok még harcolnak a románokkal

Publikálás dátuma
2018.02.20 09:00

Fotó: /
Odesszában a román katonai funkcionáriusok ellen megtorló intézkedéseket tettek

A Pétervári Távirati Iroda jelenti: Az a hír, hogy Kisenevet a románok elfoglalták, még nincs megerősítve. De tény, hogy nagy ellenséges erők vannak a Don-területen összpontosítva.

Az orosz főparancsnok erélyes intézkedéseket tett, hogy visszaverje az odesszai kerületben várható támadásokat. Az orosz csapatok parancsnoka segítséget kért a főhadiszállástól, ahonnan küldtek neki vörös gárdistákat.

Az orosz csapatok a Duna torkolatánál és a Fekete-tenger partján harcolnak és ellenállnak a román haderőknek. Tengeri úton is mentek megerősítések. Odesszában a román katonai funkcionáriusok ellen megtorló intézkedéseket tettek. A katonai misszió főnökét letartóztatták és a városban levő tiszteket katonai fölügyelet alá helyezték.

Népszava 1918. február 20.

Szerző
2018.02.20 09:00

Hindenburg a békejavaslatról

Publikálás dátuma
2018.09.20 08:00

Fotó: /
Hindenburg vezértábornagy a hadrakelt sereghez a következő hadseregparancsot intézte:
A magyar és osztrák kormány valamennyi hadviselő félhez javaslatot intézett a béke helyreállítása céljából, nevezetesen egyelőre nem kötelező megbeszélések folytatására, de a küzdelem ezáltal nem szenvedne félbeszakítást. A béke megbeszélésére való készség nincs ellentétben azzal a szellemmel, amelyben mi a küzdelmet folytatjuk hazánkért.

Már 1916 decemberében fölajánlotta a békét az ellenségnek császárunk, legfőbb hadurunk szövetségesünkkel egyetértőleg. Több ízben bizonyságot tett a német kormány arról, hogy hajlandó békét kötni, a válasz az ellenséges táborból mindig gúny és becsmérlés volt.

Az ellenséges kormányok csak a megsemmisítő háborút ismerik, mi ellenben védelmi háborút folytatunk s ebben a szellemben intézte szövetségesünk a mi beleegyezésünkkel új javaslatát a nem kötelező békemegbeszélésekre, melyek azonban nem szakítanák félbe a küzdelmet. A hadseregnek tehát tovább kell küzdenie.

A német haderő, amely a négy háborús éven át páratlanul verekedett, tovább is védelmezni fogja a házát s be fogja bizonyítani az ellenségnek, hogy legyőzhetetlen. Csak így törhetjük meg az ellenségnek a mi megsemmisítésünkre irányuló akaratát.

Be fogjuk várni és majd akkor meg fogjuk látni, vájjon ellenségeink becsületesen gondolkoznak-e rólunk és készek lesznek-e béketárgyalásokra, vagy pedig olyan békét fognak-e nekünk ajánlani, amely olyan kemény föltételeket hoz nekünk, hogy elfogadásuk egyenlő volna hazánk megsemmisülésével.
Hindenburg, vezértábornagy

 Népszava 1918. szeptember 20.
A magyar és osztrák kormány valamennyi hadviselő félhez javaslatot intézett a béke helyreállítása céljából
Témák
I. vh
2018.09.20 08:00
Frissítve: 2018.09.20 08:00

A győzelmes béke áldásai

Publikálás dátuma
2018.09.19 18:54

Fotó: /
Romániai üzelmek: Románia újabb csatlakozáa az ántánthoz és újabb hadüzenetet a központi hatalmak ellen.
A félhivatalos „Norddeutsche Allgemeine Zeitung" hírt ad azokról a romániai üzelmekről, amelyek nem kevesebbet akarnak, mint Románia újabb csatlakozását az ántánthoz és újabb hadüzenetet a központi hatalmak ellen, Marghiloman kormányára — írja a „N. A. Z." — súlyos felelősség hárul a veszedelmes üzelmek miatt.

A központi hatalmak, amelyeknek a bukaresti békében körvonalozott mérsékelt balkáni politikáját ezek az izgatások veszélyeztetik, idejében észrevették a Romániában végbemenő eseményeket és mostmár semmi sem lepheti meg őket. A központi hatalmak érdekei teljesen azonosak. Azt a nyugalmat, amelyet a monarchia a hódításra vágyó déli szomszéddal szemben a bukaresti békével megszerzett, éppen úgy fenyegeti a nacionalista- és ántánt barát mozgalom, mint Bulgária balkáni hatalmának mellőzése és Dobrudzsa visszajuttatása Románia hatalmába.

Magától értetődik, hogy Németország minden tekintetben támogatja szövetségesét a bukaresti békeszerződés értelmében. Reméljük, hogy Marghiloman kormánya elég erős lesz hozzá, hogy a román államot tovább is abban az irányban vezesse, amely nyilvánvaló föltétele volt tárgyalásainknak, amelyekre a központi hatalmak Románia teljes leverése után szánták rá magukat.

 Népszava 1918. szeptember 19.
Témák
I. vh
2018.09.19 18:54