Angol csapatok akciója Jeruzsálemnél

Publikálás dátuma
2018.03.14 08:58

Fotó: /
Török és angol jelentések a helyszínről

(Török jelentés) A palesztinai arcvonalon ma, a gyönge tüzérségi tüzelést nem számítva, nyugalom volt. A 9-én hajnalhasadáskor megkezdett ellenséges támadás csaknem szünet nélkül folytatódott 10-ének késő éjszakai órájáig és hősies csapataink tökéletesen visszaverték. Az ellenség nem érte el azt a célját, hogy Jeruzsálemből Nabluszba vivő úton áttörjön.

Erzerum előtt komoly ellentállást tanúsítanak az örmények csapatainkkal szemben. Miután tegnapi támadásunkkal előrejutottunk egy megerősített állás drótakadály-rendszeréig, éjszaka megismételt nagyszerű támadásban áthatoltunk az akadályokon és visszavetettük az ellenséges bandákat. Csapataink bevonultak Erzerumba és most igyekeznek az örmények által okozott tüzeket eloltani.

(Angol jelentés) A 10-ikére virradó éjszakán a következő napon folytattuk előrenyomulásunkat a Jeruzsálemtől Nabluszba vivő út mindkét oldalán. Az ellenségnek jelentékeny veszteséget okoztunk és több géppuskát elszedtünk tőle. A kedvezőtlen időjárás megakadályozta a röpülök tevékenységét.

Népszava 1918. március 14.

Szerző
2018.03.14 08:58

Az ántánt csapatok Macedóniában is támadnak

Publikálás dátuma
2018.09.18 11:00

Fotó: /
Minden fronton szorongatták a központi hatalmakat. Közeleg a vég
Az ellenség az olaszokkal együttesen rövid tüzérségi előkészítés után megtámadta az 1090-es számú magaslattól keletre lévő állásainkat Tüzeléssel elkergettük. Gradeonica falutól a Kojuch hegyéig elkeseredett harcok voltak egész nap folyamán új állásainknál, amelyekben az ellenség jelentékeny erőkkel vett részt.

Egységeink tüzeléssel, részben pedig kézitusában visszautasították az ellenség jelentékeny erőkkel megismételt támadásait Gravesnicától keletre, Dobropoljetől északra és Iporszko falunál. Az ellenségnek érzékeny veszteséget okoztak.

Ghevghelitől délre szétkergettünk tüzelésünkkel angol földerítő osztagokat. Dojran közelében a kölcsönös tüzérségi tüzelés meglehetősen heves volt angol járóőröket amelyek, amelyek a Dojrantól délre levő előállásainkhoz közeledtek, tüzelésünkkel elkergettünk. Népszava 1918. szeptember 18.
Témák
I. vh
2018.09.18 11:00
Frissítve: 2018.09.18 11:00

Előrehaladást és 25 000 foglyot jelentenek a franciák

Publikálás dátuma
2018.09.17 10:00

Fotó: /
Összeomlóban a központi hatalmak. Francia jelentés
St. Quentintől délre a Fontaine-Lee-Clere erdejének széléig előretoltunk vonalunkat. Az Oise és az Aisne között több helyütt rész támadást indítottunk állásaink megjavítására.

Mindenütt haladást tettünk. Az ellenség erős ellenállása dacára elfoglaltuk Alternant falut és a laffauxi malmot, azonkívül Sancytól keletre és Celler-sar-Aisnetól északkeletre kiépítettük eddigi eredményünket.

A mostanig megszámlált foglyok száma 25.000. Az Aisnetől délre. Merval környékén haladást tettünk és elfoglaltuk Glenves falut, 200 foglyot ejtettünk. Népszava 1918. szeptember 17.
Témák
I. vh
2018.09.17 10:00
Frissítve: 2018.09.17 10:00