Meseország - historia fabulosa

Királyválasztáskor Meseországban azidőtájt ostromállapot vala. Az népek zúgolódának, mert az rablólovagok országszerte megsokasodván sok fosztogatások történülének. Nemcsak az pórnép, de az köznemesség is elégedetlenkede úgy az oskolák állapotárul, ahol az diligentia deklamáltatása siralmas vala, mint az ispotályok állapotárul, aholis már chirurgus ’s ápolónővér nem találhatván nagy miseria sanitatis leve.

Ezért az kürtök megfújattak, az vezérek összehívák harcosaikat. Némely vezérek félretevék korábbi discrepantiáikat és elkezdtenek cordialiter szót érteni egymással. Az királypárti hatalmasok félelmeikben váraikba húzódtanak, kapuikat bezárák. Az ostromló népek az várak alá gyülekezének ’s hangos szóval hívogaták – lege artis - bajnoki próbára az várvédőket. De senki nem jöve. Egyetlen bajnok támada, Petrus vitéz, aki kihívá és páros viadalban legyőzé az várvédők bajnokát. Meseországban az első fontos vár elesett vala.

Az királypárti urak ettől megrettenének. Hírvivőik útján elhíresztelék, hogy az ostromlók idegen vallású barbár hordák segedelmével akarnák fondorlattal bevenni váraikat ’s Krisztus keresztje helyébe az Sátán undok jelét tűznék ki. Az ostromló vitézek némelyikét még perditákhoz való bűnös viszonnyal ’s más hamisságokkal is megcsúfolák in assassinato characterico. Bevett szokásuk szerint ad libitum vesztegeték az pórnépet, mindhiába.

Az várurak ezért új defenziv methodust eszelének ki. Elkezdették az ördögöt az falakra fösteni. Az várak, városok falain megjelenének az ördögök képei, um. Belzebub, Lucifer, Astaroth, Beliál sat. mikor épen melyik vala soros. Ezen képeket az ostromló vitézek nagy delíciával studírozák, ám egy idő múlva már csak pökének reájok.

Az váraikba szorúlott királypárti urak ezután bűbájossághoz folyamodának. Bódító erejű narrációs aknákat rejtegetének az ostromló vitézek sorai közé. Olyanokat, miknek bűvös ereje elveszi az tisztánlátás fényét, megzavarja az elmét, nyugtalan álmokat hoza ’s az vitézi kurázsit gyengítendené. De azonban nem gyengíté.

Ceterum censeo, Meseország megosztása elmélyülende. Az pártoskodás sok kárt okoza az nemzet testében, de méginkább az lelkében. Úgy mondják az annalesek, hogy Meseország ezideji királya böffentette ki magábul ez mondást: „a haza nem lehet ellenzékben”. No hát amikor még ellenzékben vala őkelme! Azóta Meseország népe két pártra szakadtatott: „nemzeti érzelműek” valamint „idegenszívűek”. Úgy tartja az köznép, hogy az mai pártoskodásoknak ’s Meseország romlásának primordiális oka ezekben az mondásokban rejtezik. Meseország királya erősen őrzi privilegiumait, ezért eminens érdeke az pártoskodás, alkalmazván Róma gyakorlatát: „divide et impera!”. Ebben, ’s nem egyebekben őfelsége egész uralkodása alatt excellált.

Meseország erős romlása az köznép lelkében kulminála: az hitében megfogyatkoza, reményeiben csalatkoza, ifjúsága atyáinak földjét elhagyá ’s külországokban kerese jövendőt hazája helyett, szüléit magukra hagyatván.

Serkenj Meseország új riadóra,

Őseid földje veszélyben!

2018.03.21 07:09

Szerződhetünk

A kisvárosban, ahol felnőttem, a hetvenes években két nagy bölcsőde is működött. Három gyár szívta fel a dolgozókat, jöttek a pesti mérnökök a kicsi gyerekeikkel, el kellett őket is helyezni valahol. Mindenki tudta a dolgát: a város vezetői addig mentek, míg meggyőzték az iparpolitikusokat, hogy hozzánk irányítsák a hajó- és darugyárat, az alumíniumgyárat és a gyógyszercsomagolót, kilobbizták az új gyermekintézményeket, iskolákat. Az anyukák és a nagymamák unszolás nélkül dolgoztak, a bölcsődéknél megálltak a munkásbuszok, a kerítésnél sok tucat bringa várta a nőket, míg átadták a kicsiket a gondozónőknek. A húszezerhez közeledett a lélekszám. Ma alig 13 ezren élnek ott, ipar semmi. Az egyik bölcsődében hosszú ideje idősotthon működik.
Amióta a mi miniszterelnökünk a sorban harmadik győzelme után azt mondta a szebb emlékű Kossuth adó reggeli műsorában, hogy leszerződne a magyar nőkkel egy kicsit több gyerek szülésére, folyton az jár a fejemben: vajon mire kötne magállapodást a városkám asszonyaival? Kaptok magas családi pótlékot, csak jöjjön a gyerek? Kiröhögnék, hisz tíz éve nem emelt egy vasat se rajta. Kaptok még több családi adókedvezményt? Na hiszen! A keleti végeken hányan visznek haza annyit, hogy jogosultak lennének rá? Építsetek vidáman, adom a csokot? Viccnek is rossz, eladhatatlan ingatlanok tömege stresszeli az ottaniakat, minek építenének újakat és miből? A bölcsifejlesztő projektre meg minek szerződnének az asszonyok, tízezer fő felett eddig is kötelező volt megtartani a településnek.
De ha véletlenül tényleg megmondhatnák, mi kellene nekik, hogy gyereket vállaljanak, nem kizárt, hogy azt felelnék a kormányfő unszolására: munka, biztos megélhetés, normális oktatási rendszer és felnőttképzés, elérhető idősgondozó hálózat és olyan szociális rendszer, ami mellett gyereket szülni nem egyenlő az elszegényedéssel. Ja, és olyan ország, ahol nem rúgják ki őket, ha tagjai egy ellenzéki pártnak vagy civil szervezetnek. 
Leszerződik erre a leendő anyákkal, miniszterelnök úr?
Folyton az jár a fejemben: vajon mire kötne magállapodást Orbán Viktor az én városkám asszonyaival?
2018.07.18 08:34
Frissítve: 2018.07.18 08:34

Még Putyin népszerűségét is kikezdi a nyugdíjkorhatár emelése

Publikálás dátuma
2018.07.18 08:30

Fotó: AFP/ Mladen Antonov
Több mint nyolcvan éve nem nyúltak Oroszországban a korhatárhoz, amit most a foci vb leple alatt kezd el a kormány. A téma rendkívül kényes, a kormánypárt tagjainak meg is tiltották, hogy kritizálják a reformot.
A labdarúgó világbajnokság élményei sem tudták elnyomni az oroszok elégedetlenségét amiatt, hogy Vlagyimir Putyin éppen most látott hozzá az elodázhatatlan reformok megvalósításához. A megnyitó napján jelentette be a kormány - a jövedelmekre vonatkozó drasztikus adóemelés mellett -  a nyugdíjkorhatár emelését. Az orosz elnök a focivébét használta fel az ellenzéki fellépés hatástalanítására. A rendőri jelenlét, a különböző akciók betiltása a meccseknek otthont adó városokban eleve lehetetlenné tett bármiféle jelentős tiltakozást.  Putyin népszerűsége pillanatok alatt olyan alacsony szintre zuhant, amire nem volt példa 2013 óta. Az emberek figyelmét nem sikerült elterelni arról, hogy a nők nyugdíjkorhatárát 55 évről 63-ra, a férfiakét 60-ról 65-re emelné fokozatosan, 15 év alatt. A hivatkozási alap az, hogy egyre kevesebben dolgoznak, az átlagéletkor ugyanakkor emelkedik (a korhatárt még a sztálini időkben, 1932-ben állapították meg, azóta nem változtattak rajta). A közvéleménykutatások szerint a megkérdezettek 80 százaléka nem ért egyet az intézkedéssel. Néhány baloldali ellenzéki képviselőnek és független szakszervezetnek sikerült megtalálniuk a tiltakozás formáját: több mint kétmillió ember csatlakozott néhány nap alatt a tiltakozó petícióhoz az interneten.    Az orosz elnök sajtótitkára sietett tudtul adni, hogy Putyin maga nem vesz részt a nyugdíjreform kidolgozásában, csakhogy senkinek nincs kétsége afelől, az államfő nélkül hozzá sem foghattak volna a munkához.    Több elemző szerint az elnök arra készül, hogy a reformért Dmitrij Medvegyev miniszterelnököt tegye felelőssé, aki amúgy sem túl népszerű. Ha ezek után Putyin enyhít valamit a tervezett korhatáremelésen, akkor a nép jótevőjének a szerepében tetszeleghet.  A hatalom pártja, Az Egységes Oroszország regionális képviselői sem lelkesednek a reformért, már csak azért sem, mert ez veszélyezteti újraválasztásukat.  A tiltakozásnak Moszkva nem ad helyt, egyenesen megtiltották a párttagoknak, hogy bármiféle bírálatot megfogalmazzanak. A párt megkezdte azok eltávolítását funkciójukból, akik kritikával fogadták a kormány elképzeléseit. Menesztették például a párt jaroszlavi részlegének a vezetőjét, akivel az élen a párt helyi képviselői széleskörű vitát kezdeményeztek a szerintük negatív következményekkel járó reformról.  Dimitrij Medvegyev kormányfő tisztában van azzal, hogy népszerűtlen a téma, de szerinte ezt a pirulát le kell nyelni. Alekszej Navalnij ellenzéki politikus viszont országos tiltakozást szervez a javaslat ellen.  Eközben gyengül a rubel – a korábbi 30 helyett 60 rubel felett jár a dollár árfolyama –, aminek a következtében pedig megnőttek a benzinárak. 
2018.07.18 08:30
Frissítve: 2018.07.18 08:30