A Lys-menti csata

Publikálás dátuma
2018.04.17 10:00

Fotó: /
Száz éve írtuk a nyugati hadszíntérről. A Nagy Háború hírei napról-napra. Történelem a Népszava hasábjain

Támadási a Lys-menti csatatéren teljes eredménnyel jártak. A 1917. évi Wytschaete-csatából eredő robbantási tölcséreket rajtaütéssel elfoglaltuk. Rövid tüzelés után meglepő támadásban rohammal elfoglaltuk Wulverghemt és az e helység mindkét oldalán lévő állásokat. Angol századok ellentámadásai- teljesen összeroppantak.

Csapataink a síkságról támadva följutottak Niettwekerke és Baltiéul magaslataira és azokat az ellenségtől elragadták. Az angoloknak Locon elleni támadásai meghiúsultak.

A Somme mindkét partján lévő harcvonalon a tüzérségi harc csak a Luce-patak mentén, Moreuil és Monididier vidékén vált erősebbé Egy az angolok és franciák által közösem vég-rehajtott támadás elhárítása alkalmával a Luce-pataktól északra foglyokat ejtettünk.

Az Oise—Aisne-csatorna mentén és a Morel nyugati partján eredményes vállalkozásodat hajtottunk végre.

Népszava 1918. április 17.

Szerző
2018.04.17 10:00

Párizs jómódú lakossága menekül

A polgárság hazafias könnyek hullatása közben, egyszerűen meglóg a szent honfiúi kötelességek teljesítése elől
A közelgő német ostrom erősen érezteti hatását a párizsi életben. A város jobb módú elemei menekülnek. A polgárság hazafias könnyek hullatása közben, egyszerűen meglóg a szent honfiúi kötelességek teljesítése elől.   A főváros védelmének minden veszedelme és terhe a munkásságra és azokra az elemekre háramlik, akiknek nem áll módjukban, hogy az Azúr-partok valamelyik hoteljének telefonhírmondóján át hallgassák a szörnyű csatazajt. Azok közt, akik természetesen Párizsban maradnak, ott szerepelnek a párizsi újságírók is, akiknek egy részét, részben önként jelentkezésükre, mint a párizsi lapok nagy méltatlankodással közlik, behívtak egészségügyi szolgálatra. Megígérték nekik, hogy ha jól begyakorolták a hordágy kezelését, mindnyájan egészségügyi fölügyelői rangot kapnak. A 70-iki ostrom legforróbb napjaira emlékeztető epizódokat a párizsi sajtó nagyon vegyes érzésekkel tárgyalja. Vannak — és érdekes, ezek voltak nemrégiben a legvéresebb szájú háborús uszítók, akik elkeseredetten tiltakoznak a most már nyilvánvaló katonai diktatúra ellen.  A „Telegraphen-Kompagnie" párizsi jelentése szerint Franciaországban az izgatottság nőttön nő. Az „Echo de Paris" azt írja, hogy a tüzérségi harc a hétfőről keddre virradó éjjelen tiszta időjárás mellett Párisban erősen hallatszott, a magasabban fekvő városrészekben észrevették az égboltozaton az ágyúlövegek tűzfényét.  Népszava 1918. július 18.  
Témák
I. vh
2018.07.18 00:00
Frissítve: 2018.07.18 09:19

Angol támadás a Sommenál

Párizs hadizóna, ha Észak-Afrikából nem érkezik gyorsan pótlás, katasztrófával fenyeget a helyzet
Münchenből jelentik a „N. W. Tagblatt"-nak: Párizst és a Seine departement-t hadműveleti zónának jelentették ki. A párizsi helyőrségi csapatokat acélsisakkal látták el. Nagy csapatokat rendeltek ki lövészárkok és tábori erődítések készítésére. A gabonakészletek erősen fogyóban vannak és ha Észak-Afrikából nem érkezik gyorsan pótlás, katasztrófával fenyeget a helyzet, mert a hivatalosan gyűjtött tartalékkészleteket már túlságosan igénybe vették.

Miután a franciáknak meghiúsult az a kísérletük, hogy a Párist fenyegető német frontot az Oise és a Marne között visszaszorítsák, július 4-én erős angol támadások indultak meg a Sommetől kétoldalt. A német frontnak azt a résizét, amely Amienshez a legközelebb van, és amely állandó fenyegetését jelenti a csatornai kikötők és Párizs közti összeköttetésnek, váratlan, nagy tömegben indított támadással akarták hátraszorítani.

A legnehezebb tüzérségi tüzelés után angol gyalogság nyomult előre a sík-, fedezék nélküli területen a Sommetől kétoldalt. Támadó hullámaikat, amelyeknek súlyos áldozatok mellett sikerült áthaladni a német zárótűzön, mély tagolásban fölállított gépfegyvereink fogták tűz alá.

Az angoloknak minden erőfeszítése és áldozata a Somme északi partján hiábavaló volt. A déli parton az oly nagy reményekkel megindított támadásnak egész nyeresége Hornel falu házromjai és a horneli erdő szétlőtt famaradványai.

A német ellenlökés egyre jobban bevált taktikája az angolokat ismét, levetette a Hameltől keletre lévő magaslatokról és déli irányban kiindulási állásaikra szorította vissza Villers-Bretonneuxtól keletre.

Népszava 1918. július 7.

Témák
I. vh
2018.07.17 09:56