Támadtak a németek a Kemmelnél és a Sommenál

Publikálás dátuma
2018.05.16 10:00

Fotó: /
Száz éve folytak az utolsó nagy véres csaták a nyugati fronton. A Nagy Háború a végkifejlethez közeledett

A Kemmeltől északra helyi támadásaink és vállalkozásaink teljes sikerrel jártak és 120 foglyot eredményeztek. Támadásunk fölváltásban levő csapatokat talált és a franciáknak nagy és véres veszteségeket okozott.

A tüzérségi harc a Kemmel területén fokozott maradt. Ott ma reggel francia előretörésekkel kapcsolatban gyalogsági harcok fejlődtek. A Lys és a La Bassée-csatorna között és Bucquoisnál az ellenséges tüzérség, különösen az éj folyamán élénk volt. Az Ancre és a Sornme között rövid lökéssel a Bray-Corbie országút mentén behatoltunk az angol vonalakba és a nyert területet az ellenségnek kétszeres ellentámadásával szemben megtartottuk.

A gyalogság támogatására a tüzérség tevékenysége élénk volt. Villers-Bretonneux mellett, a Luce és Avre mindkét oldalán a tűzharc többszörösen föléledt. Az ellenség az Avre nyugati partján megtámadta CasteI mellett lévő vonalainkat, súlyos veszteségei mellett visszavertük.

Egyes szakaszokon földerítő csatározások

Röpülőink tegnap az ellenségnek 3 kötött léggömbjét lőtték le. A harcvonalakon igen élénk éjjeli repülőtevékenység. Bőségesen bombáztuk Calaist, Dünkirchent és az ellenségnek más, hátul fekvő lőszertelepeit és vasúti berendezéseit

— A többi harctérről nincs újság.

Népszava 1918. május 16.

Szerző
2018.05.16 10:00

A német gyarmatok sorsa

Publikálás dátuma
2018.08.21 00:00

Fotó: /
A németek román politikáját vádolva, Angolország a tolvaj szerepét játssza, aki maga kiált tolvajt
A német gyarmati társaságban való fogadás alkalmából a német gyarmati hivatal államtitkára, Solf beszédet tartott melyben a következőket jelentette ki: Gyarmati jövőnknek biztosítása nem csupán a kormánynak és bizonyos érdekcsoportoknak célja, hanem német népcéllá lett. Ma már a munkáskörök mélyében is él az a tudat, hogy gyarmati birtokainknak megtartása becsületes életkérdése Németországnak, mint nagyhatalomnak.

 Az államtitkár polemizált Balfour legutóbbi nyilatkozatával, melyekben Balfour Angliának a német gyarmatok annexiójára való igényét jelentette be és indokolta meg. Solf behatóan foglalkozott e beszéddel s elsősorban a Németország elleni kereskedelmi háború terve ellen fordult.

 A belga kérdést megbeszélve utalt az államtitkár a birodalmi kancellár nyilatkozataira, mely szerint Németország Belgiumot semmiféle formában nem szándékozik megtartani. Balfournak a német keleti politika elleni vádjához érve Solf hangsúlyozza, hogy a brest-litovski béke ennek a megegyezésnek alapján jött létre az orosz és német kormány között, hogy az évszázadok óta elnyomott idegen népeknek a megkívánt nemzeti függetlenséget meg kell kapniok. A cél közös volt, csupán az út felől volt véleményeltérés. Ez az út természetesen anarchián és tömeggyilkoláson keresztül nem vezethet. Amíg a különböző országokban a rendfönntartó erők kialakulnak, Németország közérdekből hivatva érzi magát ez országok védelmére. A német kormány szilárdan elhatározta, hogy az orosz határmenti népek által kért védelmet nem fogja erőszakos annexiókra fölhasználni, hanem az eddig elnyomott népeknek megnyitja a lehetőséget a szabadság és rend felé.
Az államtitkár ezután kifejti, hogy Anglia elvesztette az erkölcsi jogot az orosz határmenti államok védelmére, mert valahányszor Angliához fordultak a népek a háború alatt, mindig megtagadta tőlük támogatását. Azonban Anglia nem akar békét Németország keleti frontján, neki tehát minden eszköz jó, amellyel Oroszországot háborúba kergetheti. A cseh-tótok szövetséges hatalomként való elismerése logikus következménye az angol-orosz barátság e sajátságos alakjának.

 Az államtitkár ezután, tiltakozott Balfour hallatlan állítása ellen, amely szerint a német intervenció Finnországot német függőségbe akarta hozni s ugyancsak tiltakozott azon képtelen vád ellen, hogy Németország Lengyelországot és Ukrajnát Németország ellenségei ellen való tényleges katonai szolgálatra kényszerítette.

 A németek román politikáját vádolva, Angolország a tolvaj szerepét játssza, aki maga kiált tolvajt, Románia sorsa sokkal jobb lett volna, ha Anglia, helyes tradícióitól nem tántorította volna el.

 Az államtitkár ezután behatóan foglalkozott Balfournak a gyarmatokról lett kijelentéseivel és idézte Szavait, amelyek szerint a német uralomnak a gyarmatokban való helyreállítása a bennszülöttek fölötti zsarnokságot és nagy fekete hadseregnek fölállításéi jelentené Közép-Afrikában. Balfour úgy látszik nem tud semmit a színes munkás- és katonaseregek megtizedeléséről, az angol és francia gyarmatokon arról is kevésbé tud az alsóházban is elismert afrikai kényszersorozásról a bennszülöttek között. Balfour elfelejtette, hogy Németország volt az egyetlen hatalom, amely a militarizmusnak Keletafrikában való megszüntetését kifejezetten fölvette hadicéljai közé. Egész Afrikának sorsa kétségtelenül jobb lett volna, ha Anglia a Kongó-egyezményt nem sértette volna meg.

Népszava 1918. augusztus 21.
Témák
I. vh
2018.08.21 00:00
Frissítve: 2018.08.21 08:11

Amikor Szibéria népe felkelt a japán csapatok ellen

Publikálás dátuma
2018.08.20 00:00

Fotó: /
A lakosság egy része fölfegyverkezett és bandákat alakítva száll szembe az előrenyomuló japán csapatokkal
Az „Express-Korrespondenz" moszkvai távirata szerint Kelet-Oroszországban a lakosság egy része fölfegyverkezett és bandákat alakítva száll szembe az előrenyomuló japán csapatokkal.

Ez az ántánt előkészületeit nagyon megzavarja; különösen sok bajt okoz, hogy bolseviki csapatok a távíróvezetékeket állandóan megrongálják.

A japán távírócsapatokat gyakran megtámadják és ártalmatlanná teszik.

 Népszava 1918. augusztus 20.
Témák
I. vh
2018.08.20 00:00
Frissítve: 2018.08.20 08:11