Új német offenzíva küszöbén?

Publikálás dátuma
2018.05.22 11:56

Fotó: /
Ha egy angol ágyúnak sikerül eltalálnia egy ilyen muníciós raktárat olyan robbanás támad, amely 100 km-re megrázza a földet.

Barzini táviratozza a „Corriere della Sera"-nak az angol frontról: Biztos jelek vallanak arra, hogy a németek rendkívüli gyorsasággal készítik elő közvetlenül küszöbön álló offenzívájukat azzal a szándékkal, hogy az ellenséget meglepjék, és ne hagyjanak időt a támadás kivédésére.

A megszállt területeken sietve javítják ki a vasutakat, újjáépítik a hidakat, kijavítják az utakat. Óriási raktárakat építettek az egész fronton. Mesébe illő rengeteg hadianyagot gyűjtöttek össze. Mindeddig azért késett az offenzíva, mert a németek raktárai messze voltak a frontcsapatoktól, de most már közvetlenül a tűzvonal mellett állították fel ezeket az óriási raktárakat. Ha egy angol ágyúnak sikerül eltalálnia egy ilyen muníciós raktárat olyan robbanás támad, amely 100 km-re megrázza a földet.

A „Tägliche Bundschau"-I nak táviratozzák Bernből: A francia fronton levő haditudósítók egybehangzóan jelentik lapjuknak, hogy a németek befejezték offenzív előkészületeiket. A francia katonai kritikusok általában Amerikától várják a segítséget. A l’Humanité azt írja, hogy Amerika hatszor annyi csapatot küld, mint amennyit mostanában vártak. A levegőben az ántánt ma már elérte számbeli fölényét.

Népszava 1918. május 22.

Szerző
2018.05.22 11:56

Az olaszok újabb támadásai

Publikálás dátuma
2018.09.25 10:30

Fotó: /
A Nagy Háború napról napra. Történelem a Népszava hasábjain.
A tiroli déli arcvonalon tüzérségi és járóharcok. A Canove ós a Monte di val Bella közötti fennsíkon ellenségeink tegnap újabb támadásokra indultak. A Monte Sisemolon, amelyre az ellenség támogató tűzérségi tüzelését a legnagyobb hevességig fokozta, francia és olasz rohamcsapatoknak sikerült behatolniuk vonalainkba.

Egy ellenlökésünk visszaűzte árkaiba az ellenséget. A Monte Tombától északra visszavertük az ellenség ama kísérleteit, hogy közeledjék állásainkhoz.

A nyugati harctéren és Albániában nem történt különös esemény.

 Népszava 1918. szeptember 25.
Témák
I. vh
2018.09.25 10:30
Frissítve: 2018.09.25 10:30

Az amerikaiak el akarják foglalni Elzász- Lotharingiát

Publikálás dátuma
2018.09.24 09:00

Fotó: /
Amerikában kimondták a nagy szót, hogy az amerikaiak maguk akarják elfoglalni Elszász-Lotharhigiát, mire a franciák nem voltak képesek
A „Lokalanzeiger" tudósítója jelenti, hogy Vilmos császár beszédet mondott a nyugati arcvonalon német és osztrák-magyar tisztek körében. A császár előbb a német tisztekhez szólt, akiknek köszönetét fejezte ki azokért a szolgálatokért, amelyeket a háború folyamán a haza érdekében tettek, majd a szövetséges hadseregek tisztjeihez fordult és így szólt:

Önök pedig, Uraim, idejöttek kötelékeikkel, mint hűséges bajtársak és segítők, hogy mellém álljanak kemény harcainkban, miképpen azelőtt mi is többször csatlakoztunk önökhöz, mint hűséges bajtársak és segítők, hogy szabad és biztos jövőnkért harcoljunk. Önök is tudják, hogy itt talán még keményebb harcok előtt vagyunk és hogy kikkel állunk szemben.

Amerikában kimondták a nagy szót, hogy az amerikaiak maguk akarják elfoglalni Elszász-Lotharhigiát, mire a franciák nem voltak képesek és ajándékul átadják a francia köztársaságnak. Úgy látszik, nagy erőkifejtésre készülnek, hogy a szót tett is kövesse.

Ha elérkezik az ideje, önök is segíteni fognak, hogy megadjuk az ellenségnek a méltó választ.

 Népszava 1918. szeptember 24.
Témák
I. vh
2018.09.24 09:00
Frissítve: 2018.09.24 09:00