Vakmerő, kalandorfilmbe illő bankrablás egy fő uccai bankfiókban

Publikálás dátuma
2018.06.08 12:00

Fotó: /
Amerikai banditákat is megszégyenítő, vakmerő bankrablási kísérlet játszódott le a csendes Budán

A hírhedt amerikai banditákat is megszégyenítő, szinte kalandorfilmszerű, vakmerő bankrablást kísérlet játszódott le hétfőn reggel a csendes Budán, a Fő ucca 10. szám alatt lévő Pesti Hazai Takarékpénztár fiókjában.

Egy álarcos, fölfegyverzett bankrabló több mint másfél órán keresztül sakkban tartotta a bankfiók egész személyzetét. Először leütött egy bankaltisztet, aztán egymásután sorra az öltözőhelyiségbe zárta a bankfiók tisztviselőnőjét, a pénztárost, az igazgatót, érkezésük sorrendjében.

Közben a pénztárost le is vetkőztette, hogy megszerezze a pénzszekrény kulcsát. Ezenkívül bezárt a mosdóba egy postást is. aki a reggeli postát hozta és ráadásul a bank egyik ügyfelét, akit már nem tudott az öltözőszekrénybe tuszkolni, a fal mellé állította. Végül, amikor sehogy sem boldogult a páncélszekrénnyel, mérgében lekapta az álarcát és otthagyta a bankot anélkül, hogy bárki feltartóztatta volna.

Fel a kezeket!

A valószínűtlenül ható, kalandor-történetszerű. izgalmas esemény kedden reggel 8 órakor vette kezdetét. Nyolc óra tájban megjelent a bankfiókban Nagy János bankaltiszt, széthúzta az ajtót védő vasrácsot, felhúzta a redőnyöket, kinyitotta az ajtót és elkezdte mindennapi munkáját, a sepregetést és takarítást.

Talán tíz perce dolgozott, amikor egy alacsony, feketeruhás, vékonydongájú, álarcos ember a melléhez nyomott egy revolvert és rákiáltott: Fel a kezekkel!

A bankaltiszt nem ijedt meg, birokra kelt a rablóval, akinek a kezében egymásután kétszer is elsült a revolver. Nagy János egy pillanatra meghökkent és a pillanatot használta föl a rabló, hogy revolverével fejbe sújtsa. A bankaltisztet elöntötte a vér és eszméletlenül összeesett.

Mindez a bank mosdófülkéjében játszódott le, aránylag rövid idő alatt. Az álarcos rabló ezután rázárta a mosdófülkét az eszméletlen altisztre.

A bűnügy szereplőinek megmutatták a rendőrség bűnügyi fényképalbumát. Egyikük felismerni vélte a tettest, mire a gyanúsítottat előállították. A szembesítésnél kiderült, hogy az illető nem azonos a bankrablóval.

A nyomozás egyébként nagy lendülettel indult meg. Találtak egy golyót, amely nyilván kieshetett a fegyver závárzatából. A két kilőtt golyó nyomát nem találták meg.

Az eddigi adatok szerint a bankrabló 30 év körüli, körülbelül 160 centiméter magas, vékony termetű, valószínűleg fekete hajú fiatalember, sovány arcán két mély barázda húzódik végig. Több mint száz detektív hajszolja és remény van rá, hogy rövidesen kézre kerítik.

Népszava 1938. június 8.

Szerző
Témák
2018.06.08 12:00

Az új államok és Magyarország területe

Publikálás dátuma
2018.11.19 10:00

Fotó: /
Mozgósítást követelnek Magyarország ellen
Prágában még mindig a legféktelenebb agitáció folyik Magyarország és a magyarok ellen. Nem veszik tudomásul, hogy a régi Magyarország nincs többé, hogy a nem-magyar ajkú nemzetek tagjait és a magyar proletárokat egyaránt leigázó osztályállam meghalt s a győztes forradalom éjszakáján.
Összeomlott osztályuralomnak romjain fölépült a népköztársaság, megvalósult a nép uralma, Prágában még mindig „a tót testvérek megmentéséről" és „vérszomjas magyarokról" beszélnek, még most sem akarják tudomásul venni, hogy a magyar népállam a népek önrendelkező jogának elvét vallja- és egyetlen nemzettől sem vitatja el az önrendelkezés jogát. A tótok, a románok, a szerbek, a rutének mind a legteljesebb szabadsággal dönthetnek hovatartozásukról, és azt kívánjuk, hogy a magyar nemzet is élhessen az önrendelkezés jogával.
Ezt kívánja a wilsoni elv valódi szelleme és értelme is, s ha a csehek továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy fegyveres erővel uralmuk alá kényszerítsenek olyan területeket, ahol a magyarság többségben van, akkor szembehelyezkednek Wilson elveivel.
A magyarországi megyék sorsáról az általános békekonferenciának kell döntenie és nem a cseh vagy a román fegyvereknek. És ebből a szempontból korrekt álláspontnak tarthatjuk a német-ausztriai államtanács határozatát, amely a békekonferencia elé utalja ama nyugat-magyarországi területek kérdését, amelyekre a német-osztrák köztársaság aspirál.
Népszava 1918. november 19.
Témák
Trianon
2018.11.19 10:00
Frissítve: 2018.11.19 10:00

Orbán strasbourgi beszéde a jogállamiságról

Publikálás dátuma
2018.10.28 10:00

Fotó: /
Magyarországot úgy működtetik, mint egy nagyvállalatot - Nem figyelmeztetés volt, hanem ígéret
Mi arra figyelmeztetjük Nyugat-Európát, hogy a két veszélyes jelenség, a kommunista örökség és a gazdaság mindenhatósága egyesülhet. (…) A posztkommunista elit nyíltan kijelentette Magyarországon, hogy egy országot úgy kell működtetni, mint egy nagyvállalatot.
Innen már csak egy lépés, hogy a hatalom, ha érdeke megkívánja, átlépje a jogállamiság határait…

 Népszava 2006. október 28.
2018.10.28 10:00
Frissítve: 2018.10.28 10:00