Merénylet az Oktogonon

Publikálás dátuma
2018.06.19 12:00

Fotó: /
Egy Teréz körúti ház padlásáról lőttek - orosz katonák voltak a célpontok. Halálos áldozatok is voltak, egyikük a merénylő

Budapesten hétfőn délután, fényes nappal, még eddig teljesen nem tisztázott körülmények között, merényletet követtek el szovjetorosz, katonák ellem s a merényletnek halálos áldozata is van. Maga a gyilkos is holtan került ki az ostoba és esztelen küzdelemből s még néhányan súlyos sebesülésekkel élet-halálharcot vívnak.

Hétfőn délután vakmerő merényletsorozat történt a fővárosban. A Teréz körútnak az Oktogon tér és az Edison-kávéház közti szakaszán, délután fél öt óra tájban ismeretlen irányból több lövést adtak le. Egy orosz katona azonnal meghalt, több más súlyosan megsebesült.

Az orosz katonákon kívül a golyók súlyosan megsebesítettek két járókelőt is, egy férfit és egy nőt. A politikai rendőrség azonnal kiszállt a helyszínre és az orosz katonai parancsnokság tagjaival együtt erélyes nyomozást indított. Azonnal lezárták a környéket és házról házra, lakásról lakásra járva igazoltatták az embereket. A Teréz körúti 15-ös számú ház félig romos padlásán holtan meg is találták a tettest. A nyomozók elé rejtélyes látvány tárult.

Egy 17—18 év körüli fiatalember feküdt, vértócsában a földön, görcsösen szorongatva kezében leventepuskáját. Pár lépésnyire a holttesttől nagy lángokkal égett egy ruhahalom, a gyilkos fiatalember ruhája.

A nyomozók a még épségben maradt cipőből és ruhadarabokból, amelyek teljesen újnak látszottak, megállapították, hogy gyilkos merényletek elkövetője jobb módú, az úgynevezett jobb középosztályhoz tartozhatott.

A nyomozó hatóságoknak első pillanatra az volt a feltevésük, hogy az aljas merényletet a tettes nem egyedül követte el, hanem minden valószínűség szerint, több társával együtt lopódzkodott a padlásra, ahonnan gyilkos golyóikat kilőtték.

Valószínűnek látszott, hogy — még eddig ki nem derített okból — a padláson talált suhanc megsebesült, mire társai egy kemény tárggyal leütötték, majd ruháit benzinnel öntötték le és meggyújtották.

Népszava 1946. június 19.

Szerző
Témák
2018.06.19 12:00

Az új államok és Magyarország területe

Publikálás dátuma
2018.11.19 10:00

Fotó: /
Mozgósítást követelnek Magyarország ellen
Prágában még mindig a legféktelenebb agitáció folyik Magyarország és a magyarok ellen. Nem veszik tudomásul, hogy a régi Magyarország nincs többé, hogy a nem-magyar ajkú nemzetek tagjait és a magyar proletárokat egyaránt leigázó osztályállam meghalt s a győztes forradalom éjszakáján.
Összeomlott osztályuralomnak romjain fölépült a népköztársaság, megvalósult a nép uralma, Prágában még mindig „a tót testvérek megmentéséről" és „vérszomjas magyarokról" beszélnek, még most sem akarják tudomásul venni, hogy a magyar népállam a népek önrendelkező jogának elvét vallja- és egyetlen nemzettől sem vitatja el az önrendelkezés jogát. A tótok, a románok, a szerbek, a rutének mind a legteljesebb szabadsággal dönthetnek hovatartozásukról, és azt kívánjuk, hogy a magyar nemzet is élhessen az önrendelkezés jogával.
Ezt kívánja a wilsoni elv valódi szelleme és értelme is, s ha a csehek továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy fegyveres erővel uralmuk alá kényszerítsenek olyan területeket, ahol a magyarság többségben van, akkor szembehelyezkednek Wilson elveivel.
A magyarországi megyék sorsáról az általános békekonferenciának kell döntenie és nem a cseh vagy a román fegyvereknek. És ebből a szempontból korrekt álláspontnak tarthatjuk a német-ausztriai államtanács határozatát, amely a békekonferencia elé utalja ama nyugat-magyarországi területek kérdését, amelyekre a német-osztrák köztársaság aspirál.
Népszava 1918. november 19.
Témák
Trianon
2018.11.19 10:00
Frissítve: 2018.11.19 10:00

Orbán strasbourgi beszéde a jogállamiságról

Publikálás dátuma
2018.10.28 10:00

Fotó: /
Magyarországot úgy működtetik, mint egy nagyvállalatot - Nem figyelmeztetés volt, hanem ígéret
Mi arra figyelmeztetjük Nyugat-Európát, hogy a két veszélyes jelenség, a kommunista örökség és a gazdaság mindenhatósága egyesülhet. (…) A posztkommunista elit nyíltan kijelentette Magyarországon, hogy egy országot úgy kell működtetni, mint egy nagyvállalatot.
Innen már csak egy lépés, hogy a hatalom, ha érdeke megkívánja, átlépje a jogállamiság határait…

 Népszava 2006. október 28.
2018.10.28 10:00
Frissítve: 2018.10.28 10:00