Ezen a napon írtuk: Megtaláltak a Szent koronát

Publikálás dátuma
2018.06.24 12:31

Fotó: /
A Salzburgtól 20 kilométernyire északkeletre fekvő Mattsee község katolikus papjának otthonában volt

Szent István magyar király kezét az amerikai csapatok megtalálták a Salzburgtól 20  kilométernyire északkeletre fekvő Mattsee község katolikus papjának otthonában.

A Szent Jobb most a salzburgi érsek őrizetében van. Szent István jobbjával együtt több más magyar drágaságot is találtak, amelyek értéke több, mint 15 millió sterling. Szent István jobbját és a többi kincset, köztük két vasládát a magyar koronával és a koronázási palásttal, Budapestről szállították el közvetlenül azelőtt, hogy a szovjet csapatok elfoglalták a magyar fővárost.

A kincsek felfedezésére Szálasi Ferenc, a magyar bábkormány miniszterelnöke feleségének és húsz nyilasnak letartóztatása vezetett.

Népszava 1945. június 24.

Szerző
Témák
2018.06.24 12:31

Az új államok és Magyarország területe

Publikálás dátuma
2018.11.19 10:00

Fotó: /
Mozgósítást követelnek Magyarország ellen
Prágában még mindig a legféktelenebb agitáció folyik Magyarország és a magyarok ellen. Nem veszik tudomásul, hogy a régi Magyarország nincs többé, hogy a nem-magyar ajkú nemzetek tagjait és a magyar proletárokat egyaránt leigázó osztályállam meghalt s a győztes forradalom éjszakáján.
Összeomlott osztályuralomnak romjain fölépült a népköztársaság, megvalósult a nép uralma, Prágában még mindig „a tót testvérek megmentéséről" és „vérszomjas magyarokról" beszélnek, még most sem akarják tudomásul venni, hogy a magyar népállam a népek önrendelkező jogának elvét vallja- és egyetlen nemzettől sem vitatja el az önrendelkezés jogát. A tótok, a románok, a szerbek, a rutének mind a legteljesebb szabadsággal dönthetnek hovatartozásukról, és azt kívánjuk, hogy a magyar nemzet is élhessen az önrendelkezés jogával.
Ezt kívánja a wilsoni elv valódi szelleme és értelme is, s ha a csehek továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy fegyveres erővel uralmuk alá kényszerítsenek olyan területeket, ahol a magyarság többségben van, akkor szembehelyezkednek Wilson elveivel.
A magyarországi megyék sorsáról az általános békekonferenciának kell döntenie és nem a cseh vagy a román fegyvereknek. És ebből a szempontból korrekt álláspontnak tarthatjuk a német-ausztriai államtanács határozatát, amely a békekonferencia elé utalja ama nyugat-magyarországi területek kérdését, amelyekre a német-osztrák köztársaság aspirál.
Népszava 1918. november 19.
Témák
Trianon
2018.11.19 10:00
Frissítve: 2018.11.19 10:00

Orbán strasbourgi beszéde a jogállamiságról

Publikálás dátuma
2018.10.28 10:00

Fotó: /
Magyarországot úgy működtetik, mint egy nagyvállalatot - Nem figyelmeztetés volt, hanem ígéret
Mi arra figyelmeztetjük Nyugat-Európát, hogy a két veszélyes jelenség, a kommunista örökség és a gazdaság mindenhatósága egyesülhet. (…) A posztkommunista elit nyíltan kijelentette Magyarországon, hogy egy országot úgy kell működtetni, mint egy nagyvállalatot.
Innen már csak egy lépés, hogy a hatalom, ha érdeke megkívánja, átlépje a jogállamiság határait…

 Népszava 2006. október 28.
2018.10.28 10:00
Frissítve: 2018.10.28 10:00