Az oroszországi helyzet

Publikálás dátuma
2018.07.11 00:00

Fotó: /
Moszkvában helyreállt a rend - Harcok Vlagyivosztokban
Az orosz hadügyi népbiztosság következő közleményét teszik közzé: A baloldali szociálforradalmárok, akik néhány órára hatalmukba kerítették Moszkva városának egy részét és a távíróhivatalt, provokáló híreket terjesztettek, amelyek szerint a tanácsok hatalmát állítólag a moszkvai helyőrség segítségével, amely hozzájuk csatlakozott, megbuktatták.  „Ezennel tudtul adom, hogy a maroknyi örült gonosztevő által szított lázadási nagyobb nehézségek nélkül elnyomta a moszkvai helyőrség, amely a munkások és a parasztok ügyéhez hű maradt. A lázadókat letartóztatták, a városban a rend ismét helyreállt.” Varalov, a katonaügyi népbiztosság hadműveleti osztályának vezetője.  Harcok Vlagyivosztokban  Egy itteni lap szerint a ,.Times" Tokióból a következőket jelenti: A nishi japán lap vladivostoki tudósítója közli, hogy a vladivostoki harcok alkalmával heves tüzérségi tűz lefolyt.  Gépfegyverek voltak fölállítva és elkeseredett utcai harcokra került a sor. Az orosz önkéntes flotta egyik gőzöse, amelyet számos találat ért, elmenekült a kikötőből.  Népszava 1918. július 11.  
Témák
I. vh
2018.07.11 00:00
Frissítve: 2018.07.11 06:35

A győzelmes béke áldásai

Publikálás dátuma
2018.09.19 18:54

Fotó: /
Romániai üzelmek: Románia újabb csatlakozáa az ántánthoz és újabb hadüzenetet a központi hatalmak ellen.
A félhivatalos „Norddeutsche Allgemeine Zeitung" hírt ad azokról a romániai üzelmekről, amelyek nem kevesebbet akarnak, mint Románia újabb csatlakozását az ántánthoz és újabb hadüzenetet a központi hatalmak ellen, Marghiloman kormányára — írja a „N. A. Z." — súlyos felelősség hárul a veszedelmes üzelmek miatt.

A központi hatalmak, amelyeknek a bukaresti békében körvonalozott mérsékelt balkáni politikáját ezek az izgatások veszélyeztetik, idejében észrevették a Romániában végbemenő eseményeket és mostmár semmi sem lepheti meg őket. A központi hatalmak érdekei teljesen azonosak. Azt a nyugalmat, amelyet a monarchia a hódításra vágyó déli szomszéddal szemben a bukaresti békével megszerzett, éppen úgy fenyegeti a nacionalista- és ántánt barát mozgalom, mint Bulgária balkáni hatalmának mellőzése és Dobrudzsa visszajuttatása Románia hatalmába.

Magától értetődik, hogy Németország minden tekintetben támogatja szövetségesét a bukaresti békeszerződés értelmében. Reméljük, hogy Marghiloman kormánya elég erős lesz hozzá, hogy a román államot tovább is abban az irányban vezesse, amely nyilvánvaló föltétele volt tárgyalásainknak, amelyekre a központi hatalmak Románia teljes leverése után szánták rá magukat.

 Népszava 1918. szeptember 19.
Témák
I. vh
2018.09.19 18:54

Az ántánt csapatok Macedóniában is támadnak

Publikálás dátuma
2018.09.18 11:00

Fotó: /
Minden fronton szorongatták a központi hatalmakat. Közeleg a vég
Az ellenség az olaszokkal együttesen rövid tüzérségi előkészítés után megtámadta az 1090-es számú magaslattól keletre lévő állásainkat Tüzeléssel elkergettük. Gradeonica falutól a Kojuch hegyéig elkeseredett harcok voltak egész nap folyamán új állásainknál, amelyekben az ellenség jelentékeny erőkkel vett részt.

Egységeink tüzeléssel, részben pedig kézitusában visszautasították az ellenség jelentékeny erőkkel megismételt támadásait Gravesnicától keletre, Dobropoljetől északra és Iporszko falunál. Az ellenségnek érzékeny veszteséget okoztak.

Ghevghelitől délre szétkergettünk tüzelésünkkel angol földerítő osztagokat. Dojran közelében a kölcsönös tüzérségi tüzelés meglehetősen heves volt angol járóőröket amelyek, amelyek a Dojrantól délre levő előállásainkhoz közeledtek, tüzelésünkkel elkergettünk. Népszava 1918. szeptember 18.
Témák
I. vh
2018.09.18 11:00
Frissítve: 2018.09.18 11:00