Az angolok újabb áttörési kísérlete

Publikálás dátuma
2018.08.30. 16:00

Amikor a német vonalak megroppantak a nyugati fronton. Így tudósított a Népszava, napra pontosan 100 évvel ezelőtt
Rupprecht trónörökös és Boehn vezérezredes hadcsoportjai: Az Arrastól délre fekvő csatatéren kora reggel közvetlenül a Scarpetól délre egy ellenséges támadás tüzünkben összeomlott. Déltájt az ellenség új tűzzel kezdte meg ismét áttörési kísérletét. A Scarpe és a St. Senzee-patak között ötször indult támadásra. Pomerániai és nyugat-poroszországi csapatok tegnap is megtörték az ellenség rohamát.
Oldalazó tüzérségi tűz hatásos támogatásával mindenkor ismét visszavertük az ellenséget. Boiry Notre Dame volt az elkeseredett harc gyújtópontja. Ellentámadással háromszor ragadtuk el az ellenségtől a helységek romjait. Este megújított ellenséges támadás alkalmával az ellenség kezén maradt a helység. Az angol támadás főlökése az Arras—Cambrai-i országút mindkét oldalán württembergi ezredeket talált Hétszer rohamozott hasztalanul az ellenség. Az országúton és mellette az ellenség mindig újonnan hajtott előre páncélkocsikat, mély tagozódásban gyalogság következett, amely géppuskák és a legleső vonalakba előrehajtott ágyúk tüzében elpusztult. Ahol az ellenség állásainkba behatolt, ott ellentámadásunk ismét teljesen visszaverte őt.

 Croisillestől délre, Morytól délkeletre, angol támadásokat visszavertünk. Bapaumetól délnyugatra nincsen gyalogsági tevékenység. A város az angolok erős tüze alatt állott. Az e hó 27-én Tilloyért vívott harcokban a 206. számú ezred különösen kitűnt. Kilencedik század a helység nyugati szélét tartotta utolsó töltényéig, majd pedig szuronnyal, bár ellenséges betörés attól északra hátában veszélyeztette. Saját elhatározásából jött segélyére ezen ezrednek harmadik százada és az ellenséget állásaiból ismét kivetette.

 A Sommetól északra az ellenség kora reggel megismételte támadásait Flers és Curlu között. Hardecourt mellett behatolt állásainkba. Ellentámadással hesseni századokkal egyetemben ismét visszavetette az ellenséget Otto őrnagynak, parancsnokának vezetése alatt a Ferenc császár nevét viselő 2. számú gránátosezred.

 A Somme és az Oise között előcsapataink új állásaink előtti harci érintkezésben maradtak az ellenséggel: amely augusztus 27-én csak félénken, tegnap ellenben mind erősebben követte a Dompierre—Belloy—Nesle—Beaulieu— Sucey-vonalon át. Előcsapataink több ízben veszteségteljes támadásra kényszeri tették és azután kitértek.
Noyontól délnyugatra az ellenség igen erős tüzérségi előkészítés után támadást intézett régi vonalaink ellen, amelyeket akkor már nem tartottunk megszállva. Noyon a franciák igen erős tüze alatt állott.

 Népszava 1918. augusztus 30.