Élénkülnek a harcok az olasz fronton

Publikálás dátuma
2018.09.12 09:00

Fotó: /
A Nagy Háború napról napra. Történelem a Népszava hasábjain
Dosso Casina vidékén a Monte Altissimotól északra tüzelésünkben meghiúsultak az ellenség megismételt támadásai. Az ellenfél érzékeny veszteségeket szenvedett.

Az Alpio hajlásban (Tornico-völgy) egyik merész osztagunk benyomult az ellenséges vonalakba, az ellenséget visszavetette és egy erős, gyorsan segítségre siető osztagot menekülésre kényszerített. Több ellenséges katona maradt a harcmezőn. A mieink néhány fogollyal teljes számban visszatértek.

A Lagarina-völgyben a Monte Grapoától északra tevő vidéken és a Piave, középső folyásánál az ellenséges tüzérség és ellenséges földerítő osztagok rendkívüli tevékenységet fejtettek ki.

Tüzelésünk a Zugna Torta lábánál egy nagy ellenséges lőszerraktár robbanását idézte elő.

 Népszava 1918. szeptember 12.
Témák
I. vh
2018.09.12 09:00
Frissítve: 2018.09.12 09:00

Az olaszok újabb támadásai

Publikálás dátuma
2018.09.25 10:30

Fotó: /
A Nagy Háború napról napra. Történelem a Népszava hasábjain.
A tiroli déli arcvonalon tüzérségi és járóharcok. A Canove ós a Monte di val Bella közötti fennsíkon ellenségeink tegnap újabb támadásokra indultak. A Monte Sisemolon, amelyre az ellenség támogató tűzérségi tüzelését a legnagyobb hevességig fokozta, francia és olasz rohamcsapatoknak sikerült behatolniuk vonalainkba.

Egy ellenlökésünk visszaűzte árkaiba az ellenséget. A Monte Tombától északra visszavertük az ellenség ama kísérleteit, hogy közeledjék állásainkhoz.

A nyugati harctéren és Albániában nem történt különös esemény.

 Népszava 1918. szeptember 25.
Témák
I. vh
2018.09.25 10:30
Frissítve: 2018.09.25 10:30

Az amerikaiak el akarják foglalni Elzász- Lotharingiát

Publikálás dátuma
2018.09.24 09:00

Fotó: /
Amerikában kimondták a nagy szót, hogy az amerikaiak maguk akarják elfoglalni Elszász-Lotharhigiát, mire a franciák nem voltak képesek
A „Lokalanzeiger" tudósítója jelenti, hogy Vilmos császár beszédet mondott a nyugati arcvonalon német és osztrák-magyar tisztek körében. A császár előbb a német tisztekhez szólt, akiknek köszönetét fejezte ki azokért a szolgálatokért, amelyeket a háború folyamán a haza érdekében tettek, majd a szövetséges hadseregek tisztjeihez fordult és így szólt:

Önök pedig, Uraim, idejöttek kötelékeikkel, mint hűséges bajtársak és segítők, hogy mellém álljanak kemény harcainkban, miképpen azelőtt mi is többször csatlakoztunk önökhöz, mint hűséges bajtársak és segítők, hogy szabad és biztos jövőnkért harcoljunk. Önök is tudják, hogy itt talán még keményebb harcok előtt vagyunk és hogy kikkel állunk szemben.

Amerikában kimondták a nagy szót, hogy az amerikaiak maguk akarják elfoglalni Elszász-Lotharhigiát, mire a franciák nem voltak képesek és ajándékul átadják a francia köztársaságnak. Úgy látszik, nagy erőkifejtésre készülnek, hogy a szót tett is kövesse.

Ha elérkezik az ideje, önök is segíteni fognak, hogy megadjuk az ellenségnek a méltó választ.

 Népszava 1918. szeptember 24.
Témák
I. vh
2018.09.24 09:00
Frissítve: 2018.09.24 09:00