Orbán: a gyűlöletpolitikának nincsen helye a kulturált európai országokban

Publikálás dátuma
2018.09.14 14:00

Nagy baj, sőt förtelmes, hogy Magyarországon jelen van a gyűlölet
Orbán arról beszélt, „nagy baj, sőt förtelmes, hogy Magyarországon jelen van a gyűlölet politikája, és valószínűleg ez az idézet írja le a legélethűbben azt a gyűlöletpolitikát, aminek nincsen helye a kulturált európai országokban és nincsen helye Magyarországon sem”.

 Népszava 2006. november 26.
Frissítve: 2018.09.14 14:00

Merénylet Clemenceau ellen

Publikálás dátuma
2019.02.20 17:00

Rálőttek a francia miniszterelnökre — A merénylőt elfogták
Clemenceau miniszterelnökre ma reggel 9 óra tájban, amidőn hazulról elindult és automobilja a Rue Franklin sarkán elhaladt, revolverrel többször rálőttek. Clemenceau könnyen megsebesült, mindazon által igen nyugodt maradt és azoknak, akik körülvették, ezt mondta:
— Semmi az egész!
A merénylőt, aki el akart menekülni, a rendőrök a járókelők segítségével elfogták. A merénylő Cottinnek nevezte magát. Clemenceau gyalog tudott hazamenni. Állapota semmiféle nyugtalanságra nem ad okot. A miniszterelnök a fején sebesült meg.
Népszava 1919. február 20.
Témák
merénylet
Frissítve: 2019.02.20 17:00

A szerbek erőszakoskodásai Baranyában

Publikálás dátuma
2019.02.19 18:00

Mintha a magyar lakosságot ki akarnák éheztetni Pécsett
Pécsről közlik velünk kerülőúton a következőket: A szerbek egész Baranya megyét elzárták a külvilágtól, sem Pécsre, sem a megye más helységébe nem érkezik semmi hír a meg nem szállt, területről.
Amióta szerb főispánt neveztek ki, fokozott erővel folyik a rekvirálás, már-már az a színezete a dolognak, mintha a magyar lakosságot ki akarnák éheztetni, Pécsett igen nagy a cukorhiány, legutóbb kilenc vagon cukor érkezett, a szerbek ebből már az állomáson három vagont elrekviráltak. Pécs lakosságának és a pécsvidéki bányamunkásságnak az elkeseredése egyre növekszik. A szerb erőszakosságok napról-napra újabb és újabb fölháborodást keltenek. Napirenden van a botozás.
Akinél magyar újságot találnak, huszonöt botra ítélik és a büntetést nyomban végre is hajtják. Magyarul beszélni nem szabad, nem egy munkással megesett, hogy estefelé az utcán járva a szerb katonák elfogták, amiért magyarul beszélt társával. Nemrég harminc fegyveres szerb katona nyomult be a munkások szakegyletébe azzal az ürüggyel, hogy fegyvert keresnek. A szerb katonák fölháborító brutalitással bántak a szervezetben tartózkodó elvtársakkal. A szerbek intézkedéseiből egyre világosabban kitetszik, hogy föl akarják bomlasztani a munkások szervezeteit. Ebben a törekvésükben segítőtársakat kaptak a magyar bányarészvényesekben, akik profitjuk érdekében lemondtak sokat hangoztatott hazafiasságukról. A bányarészvényesek örömmel fogadják azokat a szerb munkásokat, akiket a szerb főispán helyez el a bányában, hogy megbontsa a magyar munkásság zárt sorait.
A bányamunkások 8 órai munkaidő követelésére a bánya részvényesei azzal a fenyegetéssel feleltek, hogy szerb karhatalommal fognak lépni ellenük. Sztraka úr, a vasasi inspektor és Motieska főmérnök elől járnak a munkásüldözésben és a szerb barátkozásban. A munkásság előtt most már világos, hogy a tőkések az idegen uralom segítségével akarják elfojtani ama törekvésüket. hogy a magyar forradalom vívmányait a maguk számára is megszerezzék. A pécsi és a Baranya vármegyei munkásság egyelőre ökölbe szorított kézzel, néma haraggal viseli a megszállók erőszakosságait, de a türelme már fogytán van.
Népszava 1919. február 19.
Témák
1919Pécs
Frissítve: 2019.02.19 18:00