Az angolok végül elfoglalták Cambrait

Publikálás dátuma
2018.10.10 19:30

Fotó: /
A Nagy Háború utolsó harcai. Történelem a Népszava hasábjain
Cambrai és St. Quentin között a csata újból föllángolt. Hatalmas tüzérségi tömegek harcbavetésével és páncélos kocsik meg repülőrajok összpontosításával az angolok franciákkal és amerikaiakkal együtt Cambraitól St. Quentinig terjedő harcvonalunk ellen indultak támadásra. Az északi támadó szárnyat, az ellenség rohamát súlyos küzdelem után megtörtük déltájban, a Cambraiból Bohainba vezető úttól nyugatra. Az esti órákban is meghiúsítottunk újabb ellenséges támadásokat.

 A Le Chateau felé vezető római országútikét oldalán sikerült az ellenségnek mélyebben betörni vonalainkba. Lökését, a Valincourt—Ehncourt-vonalon és Bohaintól nyugatra, fogtuk föl. A támadás jobbszárnyán az ellenség csak kis területnyereséget bírt elérni. A Montbrahaintól délre harcoló csapataink elülső állásainkban vertek vissza minden ellenséges támadást. A harci front közevének betörése kö-vetkeztében szárnyuk veszélyeztetése miatt este kénytelenek voltak visszavonni szárnyukat Frenois le Grand nyugati szegélyéig.

 A Champagneban a franciák és amerikaiak a Suippe és az Aisne között vagy erők harcbavetésével ismét megkezdték támadásaikat. Kezünkbe jutott parancsok szerint ismét frontunk áttörése volt a cél. Az ellenség csak St. Etienne két oldalán tudott behatolni vonalainkba. A délutáni órákban megindított ellentámadás az ellenséget ismét visszavetette. A front többi részén teljesen meghiúsultak az ellenséges támadások. Helyi betörési pontokat ellenlökések-kel megtisztítottuk az ellenségtől. Az Aisne mellett részleges támadásokat, az argonnesi erdő keleti szélén és az Aire völgyében, igen heves amerikai támadásokat vertünk vissza.

 A Maas keleti partján az ellenség Brabanti és Ornes között erős tűzhatás után támadott. A Consenvoye-erdőbé behatoló ellenséget ott megállítottuk. A front többi részén harcvonalunk előtt vertük meg az ellenséget.

 Népszava 1918. október 10.
Témák
I. vh
2018.10.10 19:30
Frissítve: 2018.10.10 19:31

Clémanceau a győzelemről

Publikálás dátuma
2018.10.20 12:00

Fotó: /
Nemsokára az utolsó német katona is kitakarodik Franciaországból, Belgiumból és Elszász-Lotharingiából
A kamara mai ülésén Deschanel elnök a képviselők meg-megújuló tetszése közt tudatta Lille, Douai, Ostende és Brügge fölszabadulását és annak a reményének ad kifejezést, hogy nemsokára az utolsó német katona is kitakarodik Franciaországból, Belgiumból és Elszász-Lotharingiából. Clémenceau miniszterelnök csatlakozik az előtte szóló szavához, azután ezeket mondja:

 — A csata tovább tart. Abban a pillanatban, amikor az ülésterembe beléptem, táviratot kaptam, amely tudatja velem Roubaix és Tourcoing fölszabadulását. (A képviselők fölemelkednek helyeikről és lelkes ujjongásban törtek ki.)
Ezzel a győzelemmel — folytatja Clémenceau — a legnagyobb reménység nyílik számunkra és nekünk kötelességünk gondoskodni arról, hogy ez a reménység, amelyért Franciaország drága vérét ontotta, kormányunk, kamaránk és az egész francia nép részéről megvalósíttassék. Igazainkért harcoltunk. Minden jogunkat el kell látnunk a szükséges biztosítékokkal, hogy a barbárság többé vissza ne térhessen, (Élénk tetszés.) Ebből a jogunkból nem fogunk igényt formálni a revánsra, a múlt elnyomatásaiért.
A szabadság az, amely most katonáink által mindennemű, zsarnokságot földretiprót. Hogy mint fogunk élni ezzel a jogunkkal, hogy röviden szóljak, mindenekelőtt a francia életnek minden téren való újjáalakítására van szükség, hogy Franciaország fölszabadítása az egész emberiségnek fölszabadítása legyen.

 Népszava 1918. október 20.
Témák
I. vh
2018.10.20 12:00
Frissítve: 2018.10.20 12:00

Kegyelmi rendelet a cattarói matrózok ügyében

Publikálás dátuma
2018.10.19 09:00

Fotó: /
Először lehetett írni a sajtóban a februári matrózlázadásról
Négy matrózt kivégeztek. — 348 matróz kegyelmet kap.— 31 matróz ellen tovább folytatják az eljárást

 Az alábbiakban uralkodói parancsot közlünk, amelyben amnesztiát adnak 348 matróznak. Az olvasók nagyrésze csak ebből a kegyelmi rendeletből tudja meg, hogy a háború folyamán, 1918 februárjában, a cattarói öbölben az osztrák-magyar haditengerészet 383 tagja föllázadt és rögtönös békekötést követelt. A lapok szerkesztőségei eddig is tudtak a matrózok fölkeléséről, de nem adhatták tovább tudomásukat, az esemény híre azonban a tilalom ellenére is, bár mindenféle határozatlan formában, elterjedt a közönség között.
Bizonyosság csak a Reichsrat múlt napokban tartott ülésének tudósításából jutott nyilvánosságra. A Reichsratban, amint mi is közöltük, a matrózok ellen indított pör beszüntetését követelték. Az uralkodó most október 17-én kelt rendeletében 348 matróz ügyében az eljárás megszüntetését rendeli el, a többi 31 matróz ügyében szabad folyást enged a pörnek. Négy matrózt még előbb halálra ítéltek és ki is végeztek. A rendelet szövegét itt adjuk:
Abban az esztelen föltevésben, hogy az ellenségeinkkel való békét a monarchia belsejében való tüntetésekkel el lehet érni, haditengerészetem egyes tagjai 1918 február 21-én a cattarói öbölben megtagadták az engedelmességet és erőszakosságokat követtek el, amelyek nemcsak haditengerészetein régi kiváló hírnevét veszélyeztették, hanem flottám erejének is nagyon árthattak volna haditengerészetem 4 legénységi egyén immár halállal lakolt e katonai bűntett miatt, 379 pedig most vádlottként áll a cattarói törvényszék előtt.

 A bűn nagysága ellenére, amellyel a vádlottakat vádolják, bízva a birodalom összes nemzeteit felölelő hadseregem és flottámnak a hosszú háborúban minden szenvedés és mindennemű befolyások ellenére meg nem ingott hűségére, ebben a történelmi pillanatban oly messzemenő kegyelmet akarok gyakorolni, hogy elrendelem 348 vádlott ellen az eljárás megszüntetését, akik a tett elkövetésén él nem voltak főcinkosok, kolomposok vagy altisztek. Az eljárás tehát csupán a többi 31 vádlott ellen folytatandó.

Károly, s, k

 Népszava 1918. október 19.
Témák
I. vh
2018.10.19 09:00
Frissítve: 2018.10.19 09:02