A Monarchiának nem válaszolnak

Publikálás dátuma
2018.10.11 10:00

Fotó: /
A mai Ausztriát és a mai Magyarországot nem tartja alkalmasnak és érdemesnek Wilson a béke megbeszélésére és a békegondolat befogadására
Németország és Ausztria - Magyarország egyformán béketárgyalást és fegyverszünetet kért az Amerikai Egyesült Államok elnökétől, de Wilson csak Németországnak válaszolt és Ausztria-Magyarországot nem érdemesítette arra, hogy békekérésére feleljen, sőt a Reuter-ügynökség washingtoni jelentése egyenesen hivatalosan közölte, hogy Amerikában „az osztrák - magyar békejavaslatra adandó válaszra e pillanatban nem gondolnak".

 Megdöbbentő helyzetet jel ml ez a választ-semkapás Ausztria és Magyarország számára. Nem kevesebbet, mint hogy a mai Ausztriát és a mai Magyarországot nem tartja alkalmasnak és érdemesnek Wilson a béke megbeszélésére és a békegondolat befogadására.

 Népszava 1918. október 11.
Témák
I. vh
2018.10.11 10:00
Frissítve: 2018.10.11 10:00

Clémanceau a győzelemről

Publikálás dátuma
2018.10.20 12:00

Fotó: /
Nemsokára az utolsó német katona is kitakarodik Franciaországból, Belgiumból és Elszász-Lotharingiából
A kamara mai ülésén Deschanel elnök a képviselők meg-megújuló tetszése közt tudatta Lille, Douai, Ostende és Brügge fölszabadulását és annak a reményének ad kifejezést, hogy nemsokára az utolsó német katona is kitakarodik Franciaországból, Belgiumból és Elszász-Lotharingiából. Clémenceau miniszterelnök csatlakozik az előtte szóló szavához, azután ezeket mondja:

 — A csata tovább tart. Abban a pillanatban, amikor az ülésterembe beléptem, táviratot kaptam, amely tudatja velem Roubaix és Tourcoing fölszabadulását. (A képviselők fölemelkednek helyeikről és lelkes ujjongásban törtek ki.)
Ezzel a győzelemmel — folytatja Clémenceau — a legnagyobb reménység nyílik számunkra és nekünk kötelességünk gondoskodni arról, hogy ez a reménység, amelyért Franciaország drága vérét ontotta, kormányunk, kamaránk és az egész francia nép részéről megvalósíttassék. Igazainkért harcoltunk. Minden jogunkat el kell látnunk a szükséges biztosítékokkal, hogy a barbárság többé vissza ne térhessen, (Élénk tetszés.) Ebből a jogunkból nem fogunk igényt formálni a revánsra, a múlt elnyomatásaiért.
A szabadság az, amely most katonáink által mindennemű, zsarnokságot földretiprót. Hogy mint fogunk élni ezzel a jogunkkal, hogy röviden szóljak, mindenekelőtt a francia életnek minden téren való újjáalakítására van szükség, hogy Franciaország fölszabadítása az egész emberiségnek fölszabadítása legyen.

 Népszava 1918. október 20.
Témák
I. vh
2018.10.20 12:00
Frissítve: 2018.10.20 12:00

Kegyelmi rendelet a cattarói matrózok ügyében

Publikálás dátuma
2018.10.19 09:00

Fotó: /
Először lehetett írni a sajtóban a februári matrózlázadásról
Négy matrózt kivégeztek. — 348 matróz kegyelmet kap.— 31 matróz ellen tovább folytatják az eljárást

 Az alábbiakban uralkodói parancsot közlünk, amelyben amnesztiát adnak 348 matróznak. Az olvasók nagyrésze csak ebből a kegyelmi rendeletből tudja meg, hogy a háború folyamán, 1918 februárjában, a cattarói öbölben az osztrák-magyar haditengerészet 383 tagja föllázadt és rögtönös békekötést követelt. A lapok szerkesztőségei eddig is tudtak a matrózok fölkeléséről, de nem adhatták tovább tudomásukat, az esemény híre azonban a tilalom ellenére is, bár mindenféle határozatlan formában, elterjedt a közönség között.
Bizonyosság csak a Reichsrat múlt napokban tartott ülésének tudósításából jutott nyilvánosságra. A Reichsratban, amint mi is közöltük, a matrózok ellen indított pör beszüntetését követelték. Az uralkodó most október 17-én kelt rendeletében 348 matróz ügyében az eljárás megszüntetését rendeli el, a többi 31 matróz ügyében szabad folyást enged a pörnek. Négy matrózt még előbb halálra ítéltek és ki is végeztek. A rendelet szövegét itt adjuk:
Abban az esztelen föltevésben, hogy az ellenségeinkkel való békét a monarchia belsejében való tüntetésekkel el lehet érni, haditengerészetem egyes tagjai 1918 február 21-én a cattarói öbölben megtagadták az engedelmességet és erőszakosságokat követtek el, amelyek nemcsak haditengerészetein régi kiváló hírnevét veszélyeztették, hanem flottám erejének is nagyon árthattak volna haditengerészetem 4 legénységi egyén immár halállal lakolt e katonai bűntett miatt, 379 pedig most vádlottként áll a cattarói törvényszék előtt.

 A bűn nagysága ellenére, amellyel a vádlottakat vádolják, bízva a birodalom összes nemzeteit felölelő hadseregem és flottámnak a hosszú háborúban minden szenvedés és mindennemű befolyások ellenére meg nem ingott hűségére, ebben a történelmi pillanatban oly messzemenő kegyelmet akarok gyakorolni, hogy elrendelem 348 vádlott ellen az eljárás megszüntetését, akik a tett elkövetésén él nem voltak főcinkosok, kolomposok vagy altisztek. Az eljárás tehát csupán a többi 31 vádlott ellen folytatandó.

Károly, s, k

 Népszava 1918. október 19.
Témák
I. vh
2018.10.19 09:00
Frissítve: 2018.10.19 09:02