A kormány tovább erőszakolja a fővárosi törvénytervezetet

Publikálás dátuma
2018.10.11. 12:00

Egész Budapest megmozdult az önkormányzatiság letiprása ellen
Budapest népe, de mondhatjuk, az egész ország közvéleménye, a főváros szerdai közgyűlésének hatása alatt áll. Amikor az egész ország jogaiból kivetkőztetve a reakció lábai előtt hever, akkor íme, Budapest demokratikus képviselete, az önkormányzati jogok utolsó vára ebben az országban, félredobja a párttekinteteket és egyedül az önkormányzatnak és a fővárosnak a szeretetétől átitatva, messze hangzó vétót kiált. Ez a hatalmas föltámadás termékenyen hat az egész országnak fölszabadulás után vágyakozó közvéleményére, de nem maradhat hatás nélkül magára a merénylő szándékra sem, miért nem lehet egy milliós városra bilincseket erőszakolni, amikor ez a város öklét emeli a bilincsek ellen.

 Mindezekben nemcsak a főváros önkormányzatvédő pártjainak hangulatát és elhatározását foglaltuk össze, de a főváros népének hangulatát is. Jellemző, hogy amikor oly éles támadások hangzanak el a reakciós merénylettel szemben a főváros törvényhatóságában, egyetlen hang, egyetlen közbeszólás sem támad, a kormánypárti padsorokban, amely a törvénytervezet védelmére kelne. Akármennyire nincs köze ennek a pártnak és vezéreinek a főváros választóihoz, a közvélemény fenyegető arca némaságot parancsolt még azokra is, akik és csak ők, hasznot akarnak húzni Budapest leigázásából.

 Scitovszky belügyminiszter nagy naivitással azt mondotta nyilatkozatában, nem érti a nagy fölzúdulást! Valóban, soha nem akadt még belügyminiszter, aki ennyire tájékozatlanul hozzá mert volna nyúlni döntő jelentőségű kérdésekhez és aki ennyire kevéssé tartott volna fönn kapcsolatot a főváros életével, általában a való élettel. Nem érti a fölzudulást, amikor — mondotta — a tervezetet részleteiben még nem is ismerik. Nos, akik ismerik ezt a tervezetet, megállapították, hogy az még sötétebb, még reakciósabb, mint amennyire azt a közvélemény ismeri. A belügyminiszter egyébként a kérdés tisztázódását a nála megtartandó ankétektől várja.

 A küzdelem a tervezet ellen azonban igazában csak most kezdődik, mert pártunknak hetek óta folyó tömegakcióját a tervezet ellen a többi pártok, tömegakciója követi és juttatja kifejezésre e város népének izzó tiltakozását.

 Népszava 1929. október 11.