A kormány tovább erőszakolja a fővárosi törvénytervezetet

Publikálás dátuma
2018.10.11 12:00

Fotó: /
Egész Budapest megmozdult az önkormányzatiság letiprása ellen
Budapest népe, de mondhatjuk, az egész ország közvéleménye, a főváros szerdai közgyűlésének hatása alatt áll. Amikor az egész ország jogaiból kivetkőztetve a reakció lábai előtt hever, akkor íme, Budapest demokratikus képviselete, az önkormányzati jogok utolsó vára ebben az országban, félredobja a párttekinteteket és egyedül az önkormányzatnak és a fővárosnak a szeretetétől átitatva, messze hangzó vétót kiált. Ez a hatalmas föltámadás termékenyen hat az egész országnak fölszabadulás után vágyakozó közvéleményére, de nem maradhat hatás nélkül magára a merénylő szándékra sem, miért nem lehet egy milliós városra bilincseket erőszakolni, amikor ez a város öklét emeli a bilincsek ellen.

 Mindezekben nemcsak a főváros önkormányzatvédő pártjainak hangulatát és elhatározását foglaltuk össze, de a főváros népének hangulatát is. Jellemző, hogy amikor oly éles támadások hangzanak el a reakciós merénylettel szemben a főváros törvényhatóságában, egyetlen hang, egyetlen közbeszólás sem támad, a kormánypárti padsorokban, amely a törvénytervezet védelmére kelne. Akármennyire nincs köze ennek a pártnak és vezéreinek a főváros választóihoz, a közvélemény fenyegető arca némaságot parancsolt még azokra is, akik és csak ők, hasznot akarnak húzni Budapest leigázásából.

 Scitovszky belügyminiszter nagy naivitással azt mondotta nyilatkozatában, nem érti a nagy fölzúdulást! Valóban, soha nem akadt még belügyminiszter, aki ennyire tájékozatlanul hozzá mert volna nyúlni döntő jelentőségű kérdésekhez és aki ennyire kevéssé tartott volna fönn kapcsolatot a főváros életével, általában a való élettel. Nem érti a fölzudulást, amikor — mondotta — a tervezetet részleteiben még nem is ismerik. Nos, akik ismerik ezt a tervezetet, megállapították, hogy az még sötétebb, még reakciósabb, mint amennyire azt a közvélemény ismeri. A belügyminiszter egyébként a kérdés tisztázódását a nála megtartandó ankétektől várja.

 A küzdelem a tervezet ellen azonban igazában csak most kezdődik, mert pártunknak hetek óta folyó tömegakcióját a tervezet ellen a többi pártok, tömegakciója követi és juttatja kifejezésre e város népének izzó tiltakozását.

 Népszava 1929. október 11.
Témák
Budapest
2018.10.11 12:00
Frissítve: 2018.10.11 12:00

Orbán újra az utcára vinné a politikát

Publikálás dátuma
2018.12.16 17:30

Fotó: /
A nyílt ellenállás formáit is ismerjük az elmúlt 16 évből és a nyugati demokráciák példáiból
Szerinte Magyarország a Kádár-rendszer éveiben alaposan kiismerte az ellenállás rejtett útjait.
Ez – mint írta – az adóelkerülés, a korrupció, a csendes munkalassítás voltak. Úgy fogalmazott: „a nyílt ellenállás formáit is ismerjük az elmúlt 16 évből és a nyugati demokráciák példáiból: sztrájkok, tüntetések, útlezárások, engedetlenségi mozgalmak. Most még van más választás.”
Népszava 2006. szeptember 11.
Témák
tüntetés
2018.12.16 17:30
Frissítve: 2018.12.16 17:30

A Fidesz óva int a provokációktól!

Publikálás dátuma
2018.12.15 11:00

Fotó: /
Azt mondják híreik vannak arról, hogy a kormányoldal részéről provokációkat terveznek.
A Fidesz szolidaritását fejezi ki a tüntetőkkel, ugyanakkor arra kér mindenkit, hogy próbálja féken tartani az indulatokat, ne üljön fel a kormányoldal részéről tervezett provokációknak – mondta Navracsics Tibor frakcióvezető.
A politikus a Fidesz elnökségének álláspontját ismertetve úgy vélte, komoly a veszélye annak, hogy a becsapott emberek spontán indulatai kezelhetetlenné válnak. A Fidesz ezért arra kér mindenkit, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel, tekintélye latba vetésével próbálja féken tartani az indulatokat, a spontán akciókat a törvényesség keretei között tartani, valamint a kormányoldal részéről várható provokációknak elejét venni.
A frakcióvezető kijelentette: híreik vannak arról, hogy a kormányoldal részéről provokációkat terveznek.
Népszava 2006. szeptember 19.
2018.12.15 11:00
Frissítve: 2018.12.15 11:00