A kormány tovább erőszakolja a fővárosi törvénytervezetet

Publikálás dátuma
2018.10.11 12:00

Fotó: /
Egész Budapest megmozdult az önkormányzatiság letiprása ellen
Budapest népe, de mondhatjuk, az egész ország közvéleménye, a főváros szerdai közgyűlésének hatása alatt áll. Amikor az egész ország jogaiból kivetkőztetve a reakció lábai előtt hever, akkor íme, Budapest demokratikus képviselete, az önkormányzati jogok utolsó vára ebben az országban, félredobja a párttekinteteket és egyedül az önkormányzatnak és a fővárosnak a szeretetétől átitatva, messze hangzó vétót kiált. Ez a hatalmas föltámadás termékenyen hat az egész országnak fölszabadulás után vágyakozó közvéleményére, de nem maradhat hatás nélkül magára a merénylő szándékra sem, miért nem lehet egy milliós városra bilincseket erőszakolni, amikor ez a város öklét emeli a bilincsek ellen.

 Mindezekben nemcsak a főváros önkormányzatvédő pártjainak hangulatát és elhatározását foglaltuk össze, de a főváros népének hangulatát is. Jellemző, hogy amikor oly éles támadások hangzanak el a reakciós merénylettel szemben a főváros törvényhatóságában, egyetlen hang, egyetlen közbeszólás sem támad, a kormánypárti padsorokban, amely a törvénytervezet védelmére kelne. Akármennyire nincs köze ennek a pártnak és vezéreinek a főváros választóihoz, a közvélemény fenyegető arca némaságot parancsolt még azokra is, akik és csak ők, hasznot akarnak húzni Budapest leigázásából.

 Scitovszky belügyminiszter nagy naivitással azt mondotta nyilatkozatában, nem érti a nagy fölzúdulást! Valóban, soha nem akadt még belügyminiszter, aki ennyire tájékozatlanul hozzá mert volna nyúlni döntő jelentőségű kérdésekhez és aki ennyire kevéssé tartott volna fönn kapcsolatot a főváros életével, általában a való élettel. Nem érti a fölzudulást, amikor — mondotta — a tervezetet részleteiben még nem is ismerik. Nos, akik ismerik ezt a tervezetet, megállapították, hogy az még sötétebb, még reakciósabb, mint amennyire azt a közvélemény ismeri. A belügyminiszter egyébként a kérdés tisztázódását a nála megtartandó ankétektől várja.

 A küzdelem a tervezet ellen azonban igazában csak most kezdődik, mert pártunknak hetek óta folyó tömegakcióját a tervezet ellen a többi pártok, tömegakciója követi és juttatja kifejezésre e város népének izzó tiltakozását.

 Népszava 1929. október 11.
Témák
Budapest
2018.10.11 12:00
Frissítve: 2018.10.11 12:00

A náci vezetők kivégzése

Publikálás dátuma
2018.10.17 16:00

Fotó: /
Göring öngyilkos lett. A kivégzettek holttesteit katonai autón egy meg nem nevezett német tengeri kikötőbe vitték és ott a tengerbe süllyesztették.
Nürnbergben a szerdára virradó éjszaka 1 óra 11 perekor Ribbentroppal megkezdték a náci vezérek kivégzését. Az utolsó kivégzésre 2 óra 48 perckor került a sor.
Eredetileg éjfélkor akartak hozzáfogni, de Göring öngyilkossága miatt elhúzódott az ítélet végrehajtása. Göring háromnegyed 11 órakor ciánkálit vett be. Nem sikerült kinyomozni, hegy hogyan jutott a méreghez. A vizsgálat megindult.

 A négyhatalmi bizottság hivatalos közleményt adott ki a kivégzésekről és Göring öngyilkosságáról. A kivégzettek holttesteit katonai autón egy meg nem nevezett német tengeri kikötőbe viszik és ott a tengerbe süllyesztik. A börtönbüntetésre ítélt nácikat a spandaui börtönben helyezik el.

 Népszava 1946. október 17.
Témák
nácik
2018.10.17 16:00
Frissítve: 2018.10.17 16:00

Az első merénylet Tisza István ellen

Publikálás dátuma
2018.10.16 17:00

Fotó: /
Száz éve, hogy meghiúsult a Tisza István elleni harmadik merénylet. Két héttel később már a végzetes következett
Szerdán délután 3 órakor a parlament IV. számú kapuja előtt Tisza István ellen, amikor távozott a képviselőházból, egy fiatalember, Lékai Leitner János elvtárs revolveres merényletet követett el. A merénylet híre természetesen pillanatok alatt, mint a futótűz terjedt el az egész fővárosban és óriási izgalmat okozott.

 A merénylő egy sovány, szőke, egészen gyenge szervezetű, nagyon intelligens fiatalember, magánhivatalnok a Takarmány forgalmi Részvénytársaságnál.

 Lékai Leitner János

 Már a délelőtti órákban a parlament körül időzött, később az egyik kapun be akart menni a karzatra, a kapus azonban annak ellenére, hogy a „Hét" című heti újságírói igazolványával akarta a jogosultságát bizonyítani, nem engedte be. A főkapunál próbálkozott azután, aki el is fogadta a fölmutatott igazolványt és beengedte az épületbe. Lékai be is ment és hosszabb ideig a hírlapírói folyosón lézengett, majd kijött újra a parlament elé és miután előzően megállapította a Tisza ott várakozó autójának a rendszámát, a IV-es kapu előtt várakozott és leste, hogy a parlament előtt fölvételeket készítő kinoriporter mikor fogja holmijait összecsomagolni. Ezt gondolta ugyanis jelnek arra, hogy az ülésnek vége és a képviselők távozni fognak a parlamentből.

 A merénylet

 Amikor azután kiabálni kezdték Tisza autójának a számát, Lékai elvtárs az autó mellé állt úgy, hogy az autó közte és a parlament épülete közt maradt. Amikor észrevette, hogy Tisza jön ki az épületből, izgatottan elővette a revolverét és az automobil nyitott ablakain át az autó felé közeledő Tiszára irányította. Tisza már éppen nyitni akarta ki az autó ajtaját, amikor a sofőr véletlenül hátrafordult és meglátta a revolvert szorongató Lékait. Öklével olyan erősen vágott hátrafelé Lékaira, hogy az a revolvert kiejtve a kezéből, azonnal összeesett. Odarohant az egyik parlamenti őr is, fölkapta a merénylő mellől a revolvert és Lékait bevitte a parlament épületébe.

 Bent futólag kihallgatták és maga Tisza is megkérdezte tőle, hogy miért akarta őt agyonlőni. Lékai erre azt felelte:

 — Mert gyűlölöm a háborút.

 A főkapitányságtól telefonos értesítésre detektíveket küldöttek ki, akik Lékait bevitték a Zrínyi utcába, ahol maga, Sándor László főkapitány hallgatta ki nyomban Lékait. Később a kihallgatást Szentkirályi tanácsos, majd Krecsányi főkapitányhelyettes vette át.

 Népszava 1918. október 17.
2018.10.16 17:00
Frissítve: 2018.10.16 17:00