Amikor összeugrik a bíró, a játékos és még a rendőr is

Publikálás dátuma
2018.10.12 11:00

Fotó: /
Szenvedélyes pillanatok egy korabeli magyar focimeccsen. A történet a korabeli sajtót is bejárta
Vasárnap délután az Újpest - III. ker. VAC footballmérkőzés során Fogl József, ismert válogatott hátvédő játékos, Dröszlert, a budai csapat csatárjátékosát úgy megrúgta, hogy az elterült a sáros pályán. A mérkőzést vezető Klug Frigyes Fogl Józsefet erre kiállította.
A játékos a közönség élénk szidalmazása közben indult meg az öltöző irányában és idegességében néhány lépést tett a pfujolok felé. Kiss Árpád rendőrkapitány erre utasította a mellette álló rendőraltisztet, hogy a válogatott hátvédet vezesse le a pályáról.
Fogl József azonban, amikor a rendőr megfogta, kirántotta magát annak kezei közül. A rendőrkapitány azonban utánafutott és fölszólította Fogl Józsefet, hogy igazolja magát. Klug Frigyes bíró, aki észrevette a jelenetet, odafutott a rendőrkapitányhoz és arra kérte, hogy az igazoltatás az öltözőben történjék meg. A rendőrkapitány azután ott nemcsak a játékost, hanem a bírót is igazoltatta. Kiss Árkád jelentése szerint Fogl a rendőrkapitánynak fönnhéjázó hangú megjegyzést tett és a rendőrt, aki ki akarta kísérni a pályáról, kétszer mellbevágta, a bíró pedig azt kiáltotta, hogy tiltakozik az ellen, hogy a játékosokkal a rendőrség rendelkezzék.
A jelentés alapján Fogl József ellen hatósági közeg elleni erőszak címen, Klug Frigyes bíró ellen, hogy jogosulatlanul avatkozott hatósági intézkedésbe, megindult az eljárás.
Mivel a bírótestület és a rendőri testületek között hasonló eset kapcsán, megállapodás létesült, amely szerint a football-pályán a bíró rendelkezik, a rendőrség csak abban az esetben avatkozhatik be, ha a bíró őt erre fölkéri, vagy ha a bíró elveszti a hatalmát a játékosok fölött.
Mivel ebben az esetben egyik esetről sem volt szó, a megállapodás szerint a rendőrtisztviselő intézkedése túlbuzgóság volt, eltekintve attól, hogy esetleges verekedés megakadályozása valóban egyetemes érdeke a játékosnak és a közönségnek is.

 Népszava 1926. október 12.
2018.10.12 11:00
Frissítve: 2018.10.12 11:00

A náci vezetők kivégzése

Publikálás dátuma
2018.10.17 16:00

Fotó: /
Göring öngyilkos lett. A kivégzettek holttesteit katonai autón egy meg nem nevezett német tengeri kikötőbe vitték és ott a tengerbe süllyesztették.
Nürnbergben a szerdára virradó éjszaka 1 óra 11 perekor Ribbentroppal megkezdték a náci vezérek kivégzését. Az utolsó kivégzésre 2 óra 48 perckor került a sor.
Eredetileg éjfélkor akartak hozzáfogni, de Göring öngyilkossága miatt elhúzódott az ítélet végrehajtása. Göring háromnegyed 11 órakor ciánkálit vett be. Nem sikerült kinyomozni, hegy hogyan jutott a méreghez. A vizsgálat megindult.

 A négyhatalmi bizottság hivatalos közleményt adott ki a kivégzésekről és Göring öngyilkosságáról. A kivégzettek holttesteit katonai autón egy meg nem nevezett német tengeri kikötőbe viszik és ott a tengerbe süllyesztik. A börtönbüntetésre ítélt nácikat a spandaui börtönben helyezik el.

 Népszava 1946. október 17.
Témák
nácik
2018.10.17 16:00
Frissítve: 2018.10.17 16:00

Az első merénylet Tisza István ellen

Publikálás dátuma
2018.10.16 17:00

Fotó: /
Száz éve, hogy meghiúsult a Tisza István elleni harmadik merénylet. Két héttel később már a végzetes következett
Szerdán délután 3 órakor a parlament IV. számú kapuja előtt Tisza István ellen, amikor távozott a képviselőházból, egy fiatalember, Lékai Leitner János elvtárs revolveres merényletet követett el. A merénylet híre természetesen pillanatok alatt, mint a futótűz terjedt el az egész fővárosban és óriási izgalmat okozott.

 A merénylő egy sovány, szőke, egészen gyenge szervezetű, nagyon intelligens fiatalember, magánhivatalnok a Takarmány forgalmi Részvénytársaságnál.

 Lékai Leitner János

 Már a délelőtti órákban a parlament körül időzött, később az egyik kapun be akart menni a karzatra, a kapus azonban annak ellenére, hogy a „Hét" című heti újságírói igazolványával akarta a jogosultságát bizonyítani, nem engedte be. A főkapunál próbálkozott azután, aki el is fogadta a fölmutatott igazolványt és beengedte az épületbe. Lékai be is ment és hosszabb ideig a hírlapírói folyosón lézengett, majd kijött újra a parlament elé és miután előzően megállapította a Tisza ott várakozó autójának a rendszámát, a IV-es kapu előtt várakozott és leste, hogy a parlament előtt fölvételeket készítő kinoriporter mikor fogja holmijait összecsomagolni. Ezt gondolta ugyanis jelnek arra, hogy az ülésnek vége és a képviselők távozni fognak a parlamentből.

 A merénylet

 Amikor azután kiabálni kezdték Tisza autójának a számát, Lékai elvtárs az autó mellé állt úgy, hogy az autó közte és a parlament épülete közt maradt. Amikor észrevette, hogy Tisza jön ki az épületből, izgatottan elővette a revolverét és az automobil nyitott ablakain át az autó felé közeledő Tiszára irányította. Tisza már éppen nyitni akarta ki az autó ajtaját, amikor a sofőr véletlenül hátrafordult és meglátta a revolvert szorongató Lékait. Öklével olyan erősen vágott hátrafelé Lékaira, hogy az a revolvert kiejtve a kezéből, azonnal összeesett. Odarohant az egyik parlamenti őr is, fölkapta a merénylő mellől a revolvert és Lékait bevitte a parlament épületébe.

 Bent futólag kihallgatták és maga Tisza is megkérdezte tőle, hogy miért akarta őt agyonlőni. Lékai erre azt felelte:

 — Mert gyűlölöm a háborút.

 A főkapitányságtól telefonos értesítésre detektíveket küldöttek ki, akik Lékait bevitték a Zrínyi utcába, ahol maga, Sándor László főkapitány hallgatta ki nyomban Lékait. Később a kihallgatást Szentkirályi tanácsos, majd Krecsányi főkapitányhelyettes vette át.

 Népszava 1918. október 17.
2018.10.16 17:00
Frissítve: 2018.10.16 17:00