Magyar területek megszállása folyamatban

Publikálás dátuma
2018.11.22. 14:00

Román és szerb csapatok bevonulása a Nagy Háború lezárulta után
A szerbek
A szerb reguláris csapatok eddig a Lúgos— Temesvár — Szabadka — Baja — Bátaszék — Pécs — Barcs-vonalat érték el. A lakossággal szemben nyugodtan viselkednek, de a magyar közigazgatási hatóságokat működésűkben erő-szakkal megakadályozzák és így minden szükség nélkül megszegik a fegyverszüneti föltételeket. Újvidéken lefoglalták a volt Kövess-hadseregcsoport dunai hajóit és vasúti szállítmányait és most ezt a gócpontot hadtápbázissá fejlesztik ki. Nagyobb szerb erők, egy-három-ezer főig. Temesvárott, Szabadkán. Pécsett, kisebb erők az Orsova—Lúgos—Versec—Pancseva — Nagybecskerek — Zombor — Baja-vonalon vannak. Szerdán Lippára erős lovasjárőr érkezett, amely kijelentette, hogy a Marost nem fogják átlépni, mert az már a demarkációs vonal, Szőregre, Szegedtől délre körülbelül 600 ember érkezett meg Nagykikindáról.
A románok
A tölgyesi, békási, gyimesi és ojtozi határszorosokon 30—60 fő erős román járőrök jöttek át és a határszéli falvakban, mini Tölgyes, Gyimesbükk, Csikszentmárton, Bereck, Sósmező, stb. románnyelvű röpiratokat osztogatnak szét, amelyben tudatják, hogy elérkezett az idő az erdélyi román testvérek fölszabadítására. Az említett községek vonalán túl még nem nyomultak előre, jól értesült forrásból tudjuk azonban, hogy a Moldova, illetőleg Bisztrica völgyében, Piaira—Romari-Bacau területén nagyobb erejű katonaság vonul föl.
Népszava 1918. november 22.